Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisje Rady Powiatu

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

 • Michalski Andrzej (przewodniczący)
 • Zapała Zdzisław
 • Żebrowska Danuta
 • Gruszczyński Tomasz
 • Gmyr Irena

Komisja Budżetu i Finansów

 • Gruszczyński Tomasz (przewodniczący)
 • Jarosiński Andrzej
 • Godowski Michał
 • Gratka Paweł
 • Machul Emil
 • Kasprzyk Sylwester
 • Borowski Andrzej

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa

 • Soboń Krzysztof (przewodniczący)
 • Michalski Andrzej
 • Zapała Zdzisław
 • Popiel Małgorzata
 • Woźniak Łukasz
 • Gierada Bogdan
 • Kosmala Anna
 • Jarosiński Andrzej
 • Gratka Paweł

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

 • Woźniak Łukasz (przewodniczący)
 • Szczepańczyk Józef
 • Borowski Andrzej
 • Janus Zenon
 • Machul Emil
 • Sałata Agata
 • Gmyr Irena

Komisja Rewizyjna

 • Popiel Małgorzata (przewodniczący)
 • Kaszuba Robert
 • Janus Zenon
 • Gruszczyński Tomasz

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

 • Janus Zenon (przewodniczący)
 • Kasprzyk Sylwester
 • Pacak Stefan
 • Soboń Krzysztof
 • Woźniak Łukasz
 • Jarosiński Andrzej
 • Smolarczyk Krzysztof

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

 • Kosmala Anna (przewodniczący)
 • Sałata Agata
 • Smolarczyk Krzysztof
 • Soboń Krzysztof
 • Żebrowska Danuta
 • Pacak Stefan
 • Piasecki Kamil
 • Michalski Andrzej

Komisja Statutowa

 • Kaszuba Robert (przewodniczący)
 • Sałata Agata
 • Gratka Paweł
 • Machul Emil

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Kasprzyk Sylwester (przewodniczący)
 • Szczepańczyk Józef
 • Sałata Agata
 • Borowski Andrzej

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

 • Gmyr Irena (przewodnicząca)
 • Gierada Bogdan
 • Piasecki Kamil
 • Popiel Małgorzata
 • Kaszuba Robert
 • Godowski Michał

Redakcja strony: Komisje Rady PowiatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 42

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl