Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisje Rady Powiatu


Komisja Budżetu i Finansów

 • Gruszczyński Tomasz - przewodniczący
 • Machul Emil - zastępca przewodniczącego
 • Godowski Michał - sekretarz
 • Kózka Wojciech
 • Gratka Paweł
 • Kasprzyk Sylwester
 • Borowski Andrzej

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

 • Gmyr Irena - przewodnicząca
 • Popiel Małgorzata - zastępca przwodniczącej
 • Gierada Bogdan
 • Piasecki Kamil
 • Kaszuba Robert
 • Godowski Michał

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

 • Michalski Andrzej - przewodniczący
 • Zapała Zdzisław - zastępca przewodniczącego
 • Żebrowska Danuta- sekretarz
 • Gruszczyński Tomasz
 • Gmyr Irena

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

 • Woźniak Łukasz - przewodniczący
 • Borowski Andrzej - zastępca przewodniczącego
 • Szczepańczyk Józef - sekretarz
 • Janus Zenon
 • Machul Emil
 • Sałata Agata
 • Gmyr Irena

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa

 • Soboń Krzysztof - przewodniczący
 • Kózka Wojciech - zastępca przewodniczącego
 • Gratka Paweł - sekretarz
 • Michalski Andrzej
 • Zapała Zdzisław
 • Popiel Małgorzata
 • Woźniak Łukasz
 • Gierada Bogdan
 • Kosmala Anna

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

 • Janus Zenon - przewodniczący
 • Kasprzyk Sylwester - zastępca przewodniczacego
 • Pacak Stefan - sekretarz
 • Soboń Krzysztof
 • Woźniak Łukasz
 • Smolarczyk Krzysztof

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

 • Kosmala Anna - przewodnicząca
 • Sałata Agata - zastępca przewodniczącej
 • Smolarczyk Krzysztof - sekretarz
 • Soboń Krzysztof
 • Żebrowska Danuta
 • Pacak Stefan
 • Piasecki Kamil
 • Michalski Andrzej

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kielcach

 • Popiel Małgorzata - przewodnicząca
 • Wojciech Kózka - zastępca przewodniczącej
 • Gruszczyński Tomasz
 • Janus Zenon
 • Kózka Wojciech

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kielcach

 • Kasprzyk Sylwester - przewodniczący
 • Szczepańczyk Józef
 • Sałata Agata - zastępca przewodniczącego
 • Borowski Andrzej - sekretarz

Komisja Statutowa Rady Powiatu w Kielcach

 • Kaszuba Robert - przewodniczący
 • Sałata Agata
 • Gratka Paweł
 • Machul Emil

Redakcja strony: Komisje Rady PowiatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 528

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl