Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady Powiatu 2018r - VI kadencja

Uchwała Nr III/27/2018 (2019-01-31)

Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Podkonarzu

Uchwała Nr III/26/2018 (2019-01-31)

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach

Uchwała Nr III/25/2018 (2019-01-31)

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach na 2019 r.

Uchwała Nr III/24/2018 (2019-01-31)

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu kieleckiego na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała Nr III/23/2018 (2019-01-31)

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego powiatu kieleckiego w 2019 r.

Uchwała Nr III/22/2018 (2019-01-30)

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020"

Uchwała Nr III/21/2018 (2019-01-30)

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. dotycząca wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/3/99 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr III/20/2018 (2019-01-30)

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2019 rok

Uchwała Nr III/19/2018 (2019-01-30)

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2019-2028

Uchwała Nr III/18/2018 (2019-01-30)

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok

Redakcja strony: Uchwały Rady Powiatu 2018r - VI kadencjaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4245

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl