Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady Powiatu 2019r - VI kadencja

Uchwała Nr XII/92/2019 (2019-11-20)

Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Uchwała Nr XII/91/2019 (2019-11-20)

Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego.

Uchwała Nr XII/90/2019 (2019-11-20)

Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności technicznych mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do złożenia pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2019 i 2020 rok.

Uchwała Nr XII/89/2019 (2019-11-20)

Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Uchwała Nr XII/88/2019 (2019-11-20)

Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku"

Uchwała Nr XII/87/2019 (2019-11-20)

Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miedziana Góra

Uchwała Nr XII/86/2019 (2019-11-20)

Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok

Uchwała Nr XII/85/2019 (2019-11-19)

Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2019-2028

Uchwała Nr XI/84/2019 (2019-11-19)

Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok

Uchwała Nr XI/83/2019 (2019-11-19)

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2019-2028

Redakcja strony: Uchwały Rady Powiatu 2019r - VI kadencjaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3141

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl