Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady Powiatu 2019r - VI kadencja

Uchwała Nr XVI/134/2019 (2020-01-24)

Uchwała Nr XVI/134/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Kieleckiego w charakterze Partnera w projekcie pn. "Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement" współfinansowanym z Programu Europa dla obywateli (Europe for Citizens) - Komponent 1 - Pamięć o przeszłości Europy.

Uchwała Nr XVI/133/2019 (2020-01-24)

Uchwała Nr XVI/133/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Kielce - Wschód w Kielcach na uchwałę Nr XLI/97/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i ich parkowanie.

Uchwała Nr XVI/132/2019 (2020-01-24)

Uchwała Nr XVI/132/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

Uchwała Nr XVI/131/2019 (2020-01-24)

Uchwała Nr XVI/131/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego.

Uchwała Nr XVI/130/2019 (2020-01-24)

Uchwała Nr XVI/130/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania skargi.

Uchwała Nr XVI/129/2019 (2020-01-24)

Uchwała Nr XVI/129/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach na 2020 r.

Uchwała Nr XVI/128/2019 (2020-01-24)

Uchwała Nr XVI/128/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, bezprzetargowo, części nieruchomości o pow. 40 m2, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul. Kolberga 4, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Uchwała Nr XVI/127/2019 (2020-01-24)

Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, bezprzetargowo, części nieruchomości o pow. 16 m2, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul. Kolberga 4, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Uchwała Nr XVI/126/2019 (2020-01-24)

Uchwała Nr XVI/126/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Daleszyce.

Uchwała Nr XVI/125/2019 (2020-01-24)

Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2020 rok.

Redakcja strony: Uchwały Rady Powiatu 2019r - VI kadencjaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10776

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl