Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady Powiatu 2020r - VI kadencja

Uchwała Nr XIX/32/2020 (2020-05-29)

Uchwała Nr XIX/32/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Uchwała Nr XIX/31/2020 (2020-05-29)

Uchwała Nr XIX/31/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie odpłatnego nabycia od osób fizycznych na własność Powiatu Kieleckiego nieruchomości położonej w obrębie 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno.

Uchwała Nr XIX/30/2020 (2020-05-29)

Uchwała Nr XIX/30/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łopuszno.

Uchwała Nr XIX/29/2020 (2020-05-29)

Uchwała Nr XIX/29/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Daleszyce, na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowów), na terenie ww. Gminy.

Uchwała Nr XIX/28/2020 (2020-05-29)

Uchwała Nr XIX/28/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie określania zadań, na które przeznacza się w 2020 roku środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XIX/27/2020 (2020-05-29)

Uchwała Nr XIX/27/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok.

Uchwała Nr XIX/26/2020 (2020-05-29)

Uchwała Nr XIX/26/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028.

Uchwała Nr XVIII/25/2020 (2020-04-16)

Uchwała Nr XVIII/25/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

Uchwała Nr XVIII/24/2020 (2020-04-16)

Uchwała Nr XVIII/24/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

Uchwała Nr XVIII/23/2020 (2020-04-16)

Uchwała Nr XVIII/23/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie złożenia do Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie.

Redakcja strony: Uchwały Rady Powiatu 2020r - VI kadencjaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 883

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl