Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisje Rady Powiatu

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

Skład osobowy Komisji:

 • Smolarczyk Krzysztof - Przewodniczący Komisji
 • Stańko Katarzyna
 • Ciepiela Grzegorz
 • Michalski Andrzej
 • Soboń Krzysztof
 • Żebrowska Danuta

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Skład osobowy Komisji:

 • Partyka Marek - Przewodniczący Komisji
 • Pacak Stefan
 • Rękas Stanisław
 • Brożyna Tomasz
 • Gębski Mirosław
 • Stańko Katarzyna

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa

Skład osobowy Komisji:

 • Pacak Stefan - Przewodniczący Komisji
 •  Kaszuba Robert
 • Zarzycki Marian
 • Partyka Marek
 • Smolarczyk Krzysztof
 • Soboń Krzysztof
 • Zapała Zdzisław
 • Kuzia Jacek

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

Skład osobowy Komisji:

 • Wojkowski Janusz - Przewodniczący Komisji
 • Barwinek Ryszard
 • Kowalczyk Bogumiła
 • Brożyna Tomasz
 • Jabłońska Monika
 • Gmyr Irena

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

Skład osobowy Komisji:

 • Bielecki Kazimierz - Przewodniczący Komisji
 • Zarzycki Marian
 • Żebrowska Danuta
 • Zapała Zdzisław
 • Karliński Mateusz
 • Gębski Mirosław
 • Gmyr Irena

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Skład osobowy Komisji:

 • Kowalczyk Bogumiła - Przewodnicząca Komisj
 • Kaszuba Robert
 • Kuzia Jacek
 • Michalski Andrzej
 • Wojkowski Janusz
 • Barwinek Ryszard
 • Zagdański Zbigniew

Komisja Budżetu i Finansów

Skład osobowy Komisji:

 • Zagdański Zbigniew- Przewodniczący Komisji
 • Bielecki Kazimierz
 • Rękas Stanisław
 • Jabłońska Monika
 • Karliński Mateusz
 • Ciepiela Grzegorz

Redakcja strony: Komisje Rady PowiatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1220

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl