Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały 2015

Uchwała Nr XI/83/2015 (2016-02-10)

Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę.

Uchwała Nr XI/82/2015 (2016-02-10)

Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach na 2016 r.

Uchwała Nr XI/81/2015 (2016-02-10)

Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kieleckim na lata 2016-2020"

Uchwała Nr XI/80/2015 (2016-02-10)

Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o pow. 40 m2, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul. Kolberga 4.

Uchwała Nr XI/79/2015 (2016-02-10)

Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o pow. 16 m2, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul. Kolberga 4.

Uchwała Nr XI/78/2015 (2016-02-10)

Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania Piotrowi Pająkowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego "Patronus" szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi.

Uchwała Nr XI/77/2015 (2016-02-09)

Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015 r. dotycząca wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/5/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr XI/76/2015 (2016-02-09)

Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XI/75/2015 (2016-02-05)

Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych...

Uchwała Nr XI/74/2015 (2016-02-05)

Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok

Redakcja strony: Uchwały 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 35669

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl