Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały 2016

Uchwała Nr XXII/84/2016 (2017-02-01)

Uchwała Nr XXII/84/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach na 2017 r.

Uchwała Nr XXII/83/2016 (2017-02-01)

Uchwała Nr XXII/83/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Kieleckiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Kielecki.

Uchwała Nr XXII/82/2016 (2017-02-01)

Uchwała Nr XXII/82/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2025".

Uchwała Nr XXII/81/2016 (2017-01-31)

Uchwała Nr XXII/81/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za rok 2016 r.

Uchwała Nr XXII/80/2016 (2017-01-31)

Uchwała Nr XXII/80/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2017 rok

Uchwała Nr XXII/79/2016 (2017-01-31)

Uchwała Nr XXII/79/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2017-2028

Uchwała Nr XXII/78/2016 (2017-01-23)

Uchwała Nr XXII/78/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/77/2016 (2017-01-23)

Uchwała Nr XXII/77/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2028

Uchwała Nr XXI/76/2016 (2016-12-14)

Uchwała Nr XXI/76/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2020"

Uchwała Nr XXI/75/2016 (2016-12-14)

Uchwała Nr XXI/75/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku"

Redakcja strony: Uchwały 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 22181

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl