Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwaly 2017

Uchwała Nr XXXI/117/2017 (2018-02-01)

Uchwała Nr XXXI/117/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach na 2018 r.

Uchwała Nr XXXI/116/2017 (2018-02-01)

Uchwała Nr XXXI/116/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr XXXI/115/2017 (2018-02-01)

Uchwała Nr XXXI/115/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 409/4 o powierzchni 0,3258 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno - administracyjnym z poddaszem użytkowym...

Uchwała Nr XXXI/114/2017 (2018-02-01)

Uchwała Nr XXXI/114/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul. Kolberga 4, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Uchwała Nr XXXI/113/2017 (2018-02-01)

Uchwała Nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXI/112/2017 (2018-02-01)

Uchwała Nr XXXI/112/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2018 - 2028.

Uchwała Nr XXXI/111/2017 (2018-02-01)

Uchwała Nr XXXI/111/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudna 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia.

Uchwała Nr XXXI/110/2017 (2018-02-01)

Uchwała Nr XXXI/110/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXI/109/2017 (2018-02-01)

Uchwała Nr XXXI/109/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2017-2028.

Uchwała Nr XXX/108/2017 (2018-01-02)

Uchwała Nr XXX/108/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łopusznie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie w Szkołę Policealną w Łopusznie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy - Prawo Oświatowe, wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.

Redakcja strony: Uchwaly 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 22048

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl