Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwaly 2018

Uchwała Nr XLIII/114/2018 (2018-11-23)

Uchwała Nr XLIII/114/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr XLIII/113/2018 (2018-11-23)

Uchwała Nr XLIII/113/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie Kieleckim.

Uchwała Nr XLIII/112/2018 (2018-11-23)

Uchwała Nr XLIII/112/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr XLIII/111/2018 (2018-11-23)

Uchwała Nr XLIII/111/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny.

Uchwała Nr XLIII/110/2018 (2018-11-23)

Uchwała Nr XLIII/110/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

Uchwała Nr XLIII/109/2018 (2018-11-23)

Uchwała Nr XLIII/109/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok.

Uchwała Nr XLIII/108/2018 (2018-11-23)

Uchwała Nr XLIII/108/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2028.

Uchwała Nr XLII/107/2018 (2018-11-14)

Uchwała Nr XLII/107/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łagów.

Uchwała Nr XLII/106/2018 (2018-11-14)

Uchwała Nr XLII/106/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wyników kontroli dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach.

Uchwała Nr XLII/105/2018 (2018-11-14)

Uchwała Nr XLII/105/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku".

Redakcja strony: Uchwaly 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 17951

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl