Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwaly 2018

Uchwała Nr XLII/104/2018 (2018-11-14)

Uchwała Nr XLII/104/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych w powiecie kieleckim na lata 2019-2021".

Uchwała Nr XLII/103/2018 (2018-11-14)

Uchwała Nr XLII/103/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach, zgodnie z Uchwałą Nr 209/11/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 17 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr XLII/102/2018 (2018-11-14)

Uchwała Nr XLII/102/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą Nr 234/209/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XLII/101/2018 (2018-11-14)

Uchwała Nr XLII/101/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk.

Uchwała Nr XLII/100/2018 (2018-11-14)

Uchwała Nr XLII/100/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok.

Uchwała Nr XLII/99/2018 (2018-11-14)

Uchwała Nr XLII/99/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2028.

Uchwała Nr XLI/98/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/98/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kieleckiego.

Uchwała Nr XLI/97/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/97/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i ich parkowanie.

Uchwała Nr XLI/96/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/96/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0008 Korzenno gm. Raków, oznaczonej jako działki numer ewid.: 280/8, 280/9, 280/10 i 280/11 o łącznej pow. 0,0365 ha.

Uchwała Nr XLI/95/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/95/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVI/32/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kieleckim na lata 2017-2022".

Redakcja strony: Uchwaly 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 16474

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl