Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwaly 2018

Uchwała Nr XLI/94/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/94/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: zaliczenia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego do kategorii dróg powiatowych.

Uchwała Nr XLI/93/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/93/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej.

Uchwała Nr XLI/92/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/92/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej.

Uchwała Nr XLI/91/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/91/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chmielnik.

Uchwała Nr XLI/90/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/90/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia.

Uchwała Nr XLI/89/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/89/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Uchwała Nr XLI/88/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/88/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/33/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 roku, w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2018 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XLI/87/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/87/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok.

Uchwała Nr XLI/86/2018 (2018-10-12)

Uchwała Nr XLI/86/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2028.

Uchwała Nr XL/85/2018 (2018-10-01)

Uchwała Nr XL/85/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę.

Redakcja strony: Uchwaly 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 16472

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl