Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwaly 2018

Uchwała Nr XXXIX/64/2018 (2018-08-07)

Uchwała Nr XXXIX/64/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chęciny.

Uchwała Nr XXXIX/63/2018 (2018-08-07)

Uchwała Nr XXXIX/63/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bodzentyn.

Uchwała Nr XXXIX/62/2018 (2018-08-07)

Uchwała Nr XXXIX/62/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bieliny.

Uchwała Nr XXXIX/61/2018 (2018-08-07)

Uchwała Nr XXXIX/61/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r.w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała Nr XXXIX/60/2018 (2018-08-07)

Uchwała Nr XXXIX/60/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r.w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Mniów wykonania zadania publicznego w zakresie realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Mniów.

Uchwała Nr XXXIX/59/2018 (2018-08-07)

Uchwała Nr XXXIX/59/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r.w sprawie: pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej.

Uchwała Nr XXXIX/58/2018 (2018-08-07)

Uchwała Nr XXXIX/58/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r.w sprawie: pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej.

Uchwała Nr XXXIX/57/2018 (2018-08-07)

Uchwała Nr XXXIX/57/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r.w sprawie należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Uchwała Nr XXXIX/56/2018 (2018-08-07)

Uchwała Nr XXXIX/56/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIX/55/2018 (2018-08-07)

Uchwała Nr XXXIX/55/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2028.

Redakcja strony: Uchwaly 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 16467

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl