Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwaly 2018

Uchwała Nr XXXVIII/54/2018 (2018-07-16)

Uchwała Nr XXXVIII/54/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chmielnik.

Uchwała Nr XXXVIII/53/2018 (2018-07-16)

Uchwała Nr XXXVIII/53/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kieleckiego.

Uchwała Nr XXXVIII/52/2018 (2018-07-16)

Uchwała Nr XXXVIII/52/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r.w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach za 2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/51/2018 (2018-07-16)

Uchwała Nr XXXVIII/51/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r.w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/50/2018 (2018-07-16)

Uchwała Nr XXXVIII/50/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r.w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/49/2018 (2018-07-13)

Uchwała Nr XXXVIII/49/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/23/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw (...)

Uchwała Nr XXXVIII/48/2018 (2018-07-13)

Uchwała Nr XXXVIII/48/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik, na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie ww. Gminy.

Uchwała Nr XXXVIII/47/2018 (2018-07-13)

Uchwała Nr XXXVIII/47/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r.w sprawie: pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej.

Uchwała Nr XXXVIII/46/2018 (2018-07-13)

Uchwała Nr XXXVIII/46/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Kieleckim a Województwem Świętokrzyskim w sprawie realizacji zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w miejscowości Huta Podłysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T (...)

Uchwała Nr XXXVIII/45/2018 (2018-07-13)

Uchwała Nr XXXVIII/45/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok.

Redakcja strony: Uchwaly 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 17156

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl