Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwaly 2018

Uchwała Nr XXXVIII/44/2018 (2018-07-13)

Uchwała Nr XXXVIII/44/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2028.

Uchwała Nr XXXVIII/43/2018 (2018-07-13)

Uchwała Nr XXXVIII/43/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/42/2018 (2018-07-13)

Uchwała Nr XXXVIII/42/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała Nr XXXVII/41/2018 (2018-06-19)

Uchwała Nr XXXVII/41/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 czerwca 2018 r. w sprawie upamiętnienia Jubileuszu 20-lecia Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr XXXVI/40/2018 (2018-05-17)

Uchwała Nr XXXVI/40/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: zrzeczenia się części odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kieleckiego a przejęte na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 765.

Uchwała Nr XXXVI/39/2018 (2018-05-17)

Uchwała Nr XXXVI/39/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem Nowojaworowsk, Obwód Lwowski, Ukraina.

Uchwała Nr XXXVI/38/2018 (2018-05-17)

Uchwała Nr XXXVI/38/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Kielecki projektu pn. "Smaki pogranicza - wymiana doświadczeń kulinarnych młodzieży polsko - ukraińskiej" Programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna.

Uchwała Nr XXXVI/37/2018 (2018-05-17)

Uchwała Nr XXXVI/37/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Uchwała Nr XXXVI/36/2018 (2018-05-17)

Uchwała Nr XXXVI/36/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Uchwała Nr XXXVI/35/2018 (2018-05-17)

Uchwała Nr XXXVI/35/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.

Redakcja strony: Uchwaly 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 17154

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl