Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole w Starostwie 2016

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kielcach (2017-06-20)

Protokół Nr 14/16 sporządzony w dniu 9 grudnia 2016 r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli w dniu 9 grudnia w zakresie działalności Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Wojewoda Świętokrzyski (2017-06-01)

Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli w zakresie działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, przeprowadzonej w dniach od 19 do 20 grudnia 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach (2017-06-01)

Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 września 2016 r. dotyczące kontroli w zakresie realizacji zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za lata 2011-2015.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (2017-02-28)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Starostwie Powiatowym w Kielcach w dniach 21,23,29 czerwca 2016 r. i 27 lipca 2016 r.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (2017-02-28)

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w dniu 7 czerwca 2016 roku w zakresie realizacji przez samorząd powiatowy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kielcach (2017-02-28)

Protokół Nr 10/16 sporządzony w dniu 3 czerwca 2016 r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli w zakresie wykonania budżetu powiatu kieleckiego za rok 2015

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (2017-02-28)

Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.07.2016 r. dotyczące kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 14-18 marca 2016 r.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (2016-06-20)

Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Redakcja strony: Kontrole w Starostwie 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2684

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl