Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole w Starostwie 2017

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2017-07-25)

Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli w dniu 14.10.2016 r., w zakresie wykorzystania w latach 2013-2015 środków PFRON przekazanych według algorytmu na realizację ustawowych zadań.

Redakcja strony: Kontrole w Starostwie 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 850

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl