Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole w Starostwie 2018

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach (2018-11-22)

Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 sierpnia 2018 r. dotyczące kontroli w zakresie "Działania organów administracji publicznej na rzecz ujawniania prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych".

Redakcja strony: Kontrole w Starostwie 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 576

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl