Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole w Starostwie 2019

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kontrole w Starostwie 2019 [ 11 ]
Projekt wystąpienia pokontrolnego Projekt wystąpienia pokontrolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-08-14 12:08
Gniazdowska Wioletta
2.86MB
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-08-14 12:01
Gniazdowska Wioletta
4.82MB
Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-08-13 14:19
Gniazdowska Wioletta
2.36MB
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-08-13 13:59
Gniazdowska Wioletta
8.01MB
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-08-13 09:46
Gniazdowska Wioletta
8.01MB
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-08-02 14:20
Gniazdowska Wioletta
6.92MB
Wystąpienie pokontrolne Wystąpienie pokontrolne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-08-02 13:38
Gniazdowska Wioletta
4.84MB
Sprawozdanie z kontroli Sprawozdanie z kontroli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-08-02 10:49
Gniazdowska Wioletta
2.75MB
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-04-26 09:19
Jedynak Agnieszka
1.19MB
Projekt wystąpienia pokontrolnego Projekt wystąpienia pokontrolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-04-18 11:14
Jedynak Agnieszka
766.02KB
Protokół Nr 1/2019 Protokół Nr 1/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-04-16 14:07
Jedynak Agnieszka
293.11KB

Projekt wystąpienia pokontrolnego (2019-08-14)

Projekt wystąpienia pokontrolnego Wojewody Świętokrzyskiego dotyczący działania Starosty Kieleckiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym (2019-08-14)

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości realizacji przez Starostę Kieleckiego ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych (2019-08-13)

Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczący kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych..

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym (2019-08-13)

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w zakresie terminowości i procedur przeprowadzania przez Starostę Kieleckiego weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym (2019-08-02)

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w zakresie terminowości i procedur przeprowadzania przez Starostę Kieleckiego weryfikacji zbiorów danych geodezyjnych

Wystąpienie pokontrolne (2019-08-02)

Wystąpienie pokontrolne w ramach kontroli problemowej w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Sprawozdanie z kontroli (2019-08-02)

Sprawozdanie z kontroli przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Kieleckiego oraz Powiatową Komisję Lekarską Nr 2 w Kielcach przeprowadzonej w dniu 19 luty 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne (2019-04-26)

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Kielcach.

Projekt wystąpienia pokontrolnego (2019-04-18)

Projekt wystąpienia pokontrolnego Wojewody Świętokrzyskiego dotyczący kontroli problemowej w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Protokół Nr 1/2019 (2019-04-16)

Protokół Nr 1/2019 sporządzony w dniu 28 marca 2019 r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli w dniu 28 marca w zakresie funkcjonowania Zespołu ds. Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Redakcja strony: Kontrole w Starostwie 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1361

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl