Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole w Starostwie 2020

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego BiZK.III.6610.58.2020 (2020-11-10)

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego BiZK.III.6610.58.2020 po przeprowadzonej w dniu 29 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach kontroli w zakresie sposobu wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Sprawozdanie WIG.I.431.9.2020 Wojewody Świętokrzyskiego (2020-10-01)

Sprawozdanie WIG.I.431.9.2020 Wojewody Świętokrzyskiego z przeprowadzonej w dniach 12 sierpnia 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kontroli doraźnej.

Sprawozdanie WIG.I.431.5.2020 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (2020-10-01)

Sprawozdanie WIG.I.431.5.2020 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z przeprowadzonej w dniach 29 czerwca 2020 r. - 30 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kontroli doraźnej.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach LKI.411.002.03.2020 (2020-10-01)

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach LKI.411.002.03.2020 z przeprowadzonej w dniu 17 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach kontroli w zakresie: 1) prawidłowości realizacji zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie województwa świętokrzyskiego, 2) efektywności funkcjonowania Wschodniego Szlaku Rowerowego (...)

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego PNK.III.431.22.2020 (2020-10-01)

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego PNK.III.431.22.2020 po przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w dniach 6 kwietnia 2020 r. - 30 kwietnia 2020 r. kontroli problemowej w zakresie realizacji przez Powiat Kielecki Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Informacja pokontrolna Nr 1/N/VII/RPO/2020 (2020-03-23)

Informacja pokontrolna Nr 1/N/VII/RPO/2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z kontroli końcowej projektu.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego (2020-03-23)

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego WIG.I.431.10.2019 po przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kontroli problemowej.

Sprawozdanie BiZK.III.6610.17.2020 (2020-03-23)

Sprawozdanie BiZK.III.6610.17.2020 z kontroli przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Kieleckiego oraz Powiatową Komisję Lekarską Nr 2 w Kielcach przeprowadzonej w dniu 7 lutego 2020 r.

Redakcja strony: Kontrole w Starostwie 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 447

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl