Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole 2015

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu (2016-06-20)

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

Wojewoda Świętokrzyski (2016-06-20)

Protokół z przeprowadzonej w dniu 10 grudnia 2015 r. kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronności w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach.

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach (2016-06-20)

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 grudnia 2015 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu..

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach (2016-06-17)

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu 18 grudnia 2015 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach (2016-06-17)

Kontrola w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach w dniu 27 listopada 2015 r.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (2016-06-17)

Kontrola w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach przeprowadzona w dniu 02.12.2015 r.

Wojewoda Świętokrzyski (2016-06-17)

Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach w dniach 5-6.11.2015 r. w zakresie wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2014 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2016-06-17)

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr ASM/000004/13/D z dnia 23.08.2012 i umowy nr AS3/000004/13/D z dnia 15.04.2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (2016-06-17)

Kontrola w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie przeprowadzona w dniach 28.10.2015 r. oraz 02.11.2015 r.

Ministerstwo Zdrowia (2016-04-08)

Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

Redakcja strony: Kontrole 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5233

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl