Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole 2016

Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach (2017-06-21)

Kontrola Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach przeprowadzona w dniach 19 lipca - 27 lipca 2016 roku.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kielcach (2017-06-21)

Protokół Nr 13/16 sporządzony w dniu 9 grudnia 2016 r. na okoliczność kontroli przeprowadzonej w dniu 9 grudnia 2016 r. dotyczącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Sąd Rejonowy w Kielcach (2017-06-20)

Sprawozdanie z wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie przeprowadzonej w dniu 1 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kielcach (2017-06-20)

Sprawozdanie z wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim przeprowadzonej w dniu 8 grudnia 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach (2017-06-01)

Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczące kontroli w zakresie kształcenia w szkołach dla dorosłych.

Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach (2017-06-01)

Kontrola Szpitala Powiatowego w Chmielniku, przeprowadzona w dniach od 04.02.2016 do 23.02.2016.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu (2016-06-20)

Kontrola przeprowadzona w dniu 18 kwietnia oraz 10 maja 2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku.

Wojewoda Świętokrzyski (2016-06-20)

Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, przeprowadzona w dniach 17-18 i 21.03.2016 r.

Redakcja strony: Kontrole 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1978

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl