Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Umowy i porozumienia 2019

Porozumienie (2019-11-18)

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Gminą Masłów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie (2019-11-15)

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Chmielnik w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie (2019-11-15)

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie (2019-11-15)

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie (2019-11-15)

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie Nr 2/2019 (2019-11-06)

Porozumienie Nr 2/2019 zawarte w dniu 20 września 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2019 roku.

Porozumienie (2019-11-06)

Porozumienie zawarte w dniu 8 października sierpnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Zarządem Powiatu w Kielcach w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024.

Aneks Nr 1/2019 (2019-11-06)

Aneks Nr 1/2019 zawarty w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Kielcach do Porozumienia z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy na obszarze powiatu kieleckiego.

Porozumienie (2019-11-06)

Porozumienie zawarte w dniu 26 lipca 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu sprzętu i materiałów techniki policyjnej dla potrzeb Policji.

Wypowiedzenie Umowy w trybie natychmiastowym (2019-09-20)

Wypowiedzenie Umowy Nr 1/2018 w trybie natychmiastowym zawartej w dniu 29 grudnia 2018 r. w zakresie prowadzenia na terenie Powiatu Kieleckiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Redakcja strony: Umowy i porozumienia 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1642

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl