Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Umowy i porozumienia 2020

Aneks (2020-07-08)

Aneks z dnia 1 lipca 2020 r. do Umowy Nr 5 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie udzielenia przez wojewodę dotacji celowej na zadania zlecone ustawą - staroście - z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Umowa (2020-07-02)

Umowa licencyjna - jednorazowa na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych zawarta w dniu 25 czerwca 2020 r. ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.

Umowa dotacji Nr 2950/20 (2020-07-02)

Umowa dotacji Nr 2950/20 zawarta w dniu 30 czerwca 2020 roku na dofinansowanie zadania - Program edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pn. "Dla Ziemi, dla siebie" w roku szkolnym 2019/2020.

Umowa (2020-06-30)

Umowa zawarta w dniu 29 czerwca 2020 r. w Kielcach w sprawie przekazania dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach na zadanie inwestycyjne pn.: "Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach".

Umowa (2020-06-30)

Umowa zawarta w dniu 29 czerwca 2020 r. w Kielcach w sprawie przekazania dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach na zadanie inwestycyjne pn.: "Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego".

Porozumienie 57/2020 (2020-06-23)

Porozumienie 57/2020 zawarte w dniu 18 czerwca 2020 r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Kieleckim, w sprawie współpracy w związku ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

Aneks nr 2/2020 (2020-06-18)

Aneks nr 2/2020 z dnia 21 maja 2020 r. do Umowy o realizację zadania publicznego z dnia 20 grudnia 2019 r. pt. "Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 r" zawarty pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Stowarzyszeniem "Sursum Corda".

Aneks nr 1 (2020-06-17)

Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2020 r. do Umowy z dnia 8 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim, a CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawę i montaż sprzętu dydaktycznego, oraz sprzętu do pracowni gastronomicznej.

Aneks nr 2/2020 (2020-06-16)

Aneks nr 2/2020 z dnia 30 marca 2020 r. do Umowy z dnia 20 grudnia 2019 r. na organizację i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.

Umowa (2020-06-16)

Umowa zawarta w dniu 15 czerwca 2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, a SKAREM Sp. z o.o. na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz terenu przyległego przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy.

Redakcja strony: Umowy i porozumienia 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 585

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl