Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Umowy i porozumienia 2015

Porozumienie (2019-11-15)

Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie (2016-01-26)

Porozumienie zawarte w dniu 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016 - 2019.

Porozumienie (2016-01-20)

Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski zawarte 17 grudnia 2015 roku.

Porozumienie Nr 7/ZKB/2015 (2016-01-20)

Porozumienie Nr 7/ZKB/2015 w sprawie zamontowania syreny elektronicznej zawarte w dniu 01.12.2015 roku w Kielcach.

Porozumienie o współpracy partnerskiej (2016-01-20)

Porozumienie o współpracy partnerskiej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży oraz jej edukacji i przygotowania do aktywnego poruszania się po rynku pracy zawarte 9 grudnia 2015 roku.

Umowa (2016-01-20)

Umowa na Audyt Przeglądowy pn. Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich zawarta w dniu 3 grudnia 2015 r.

Umowa (2016-01-20)

Umowa zawarta w dniu 16 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia przez Wojewodę dotacji celowej na zadania zlecone ustawą - staroście - z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

Umowa (2016-01-20)

Umowa zawarta w dniu 1 grudnia 2015 r. dotycząca udzielenia Powiatowi Kieleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Umowa (2016-01-20)

Umowa zawarta w dniu 26.11.2015 w Kielcach dotycząca realizacji inwestycji pn. "Budowa siedziby Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach".

Porozumienie (2015-11-20)

Porozumienie o współpracy partnerskiej zawarte w dniu 5 listopada 2015 roku w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej.

Redakcja strony: Umowy i porozumienia 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 14681

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl