Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Umowy i porozumienia 2016

Umowa (2017-05-10)

Umowa zawarta w dniu 7 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia przez wojewodę dotacji celowej na zadania zlecone ustawą - staroście - z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Porozumienie (2016-12-15)

Porozumienie o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zawarte w dniu 30.11.2016 roku.

Porozumienie (2016-12-15)

Porozumienie w sprawie wymiany młodzieży szkolnej z powiatu kieleckiego i Winnicy zawarte 22 czerwca 2016 r.

Umowa (2016-12-14)

Umowa Nr 2/2016 dotycząca powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia na terenie Powiatu Kieleckiego czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zawarta w Kielcach w dniu 9 grudnia 2016 r.

Umowa (2016-12-14)

Umowa zawarta w dniu 7 grudnia 2016 r. w Kielcach na przekazanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Umowa (2016-12-14)

Umowa zawarta w dniu 7 grudnia 2016 r. w Kielcach na przekazanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Umowa (2016-12-07)

Umowa zawarta w dniu 6 grudnia 2016 r. w Kielcach na przekazanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

Umowa (2016-12-07)

Umowa dotacji nr 355/16 z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: Demontaż i utylizacja pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynkach gospodarczych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

Umowa (2016-12-07)

Umowa w sprawie wymiany uczniów czterech szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat kielecki z młodzieżą z Winnicy zawarta w dniu 21 lipca 2016 r.

Porozumienie (2016-11-07)

Porozumienie zawarte w dniu 26 października 2016 r. w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego.

Redakcja strony: Umowy i porozumienia 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 18446

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl