Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Umowy i porozumienia 2017

Porozumienie (2018-02-02)

Porozumienie zawarte w dniu 4 grudnia 2017 roku o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu wyposażenia miasteczka ruchu drogowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Umowa (2018-02-01)

Umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2017 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach - Scholasterii.

Umowa (2018-01-02)

Umowa zawarta w dniu 18 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Umowa Nr 1/2017 (2018-01-02)

Umowa Nr 1/2017 zawarta w dniu 18 grudnia 2017 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia na terenie Powiatu Kieleckiego czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Umowa (2018-01-02)

Umowa zawarta w dniu 11 grudnia 2017 r. w Kielcach w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Umowa (2018-01-02)

Umowa zawarta w dniu 11 grudnia 2017 r. w Kielcach w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Umowa (2018-01-02)

Umowa zawarta w dniu 11 grudnia 2017 r. w Kielcach w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Umowa (2018-01-02)

Umowa zawarta w dniu 11 grudnia 2017 r. w Kielcach w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Aneks Nr 1/2017 (2018-01-02)

Aneks Nr 1/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku do Umowy z dnia 18 września 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Morawica.

Umowa (2017-11-30)

Umowa zawarta w dniu 15 listopada 2017 r. w Kielcach w sprawie udzielenia przez wojewodę dotacji celowej na zadania zlecone ustawą - staroście - z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Redakcja strony: Umowy i porozumienia 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 12390

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl