Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Umowy i porozumienia 2018

Aneks Nr 1/2018 (2018-12-29)

Aneks Nr 1/2018 do Porozumienia z dnia 12 października 2018 roku zawarty w dniu 20 grudnia 2018 r. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim a gminą Łagów.

Umowa Nr 1/2018 (2018-12-29)

Umowa Nr 1/2018 o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia na terenie Powiatu Kieleckiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zawarta w Kielcach w dniu 29 grudnia 2018 r.

Porozumienie (2018-11-26)

Porozumienie zawarte w dniu 20 listopada 2018 r. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach, w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2019 roku.

Umowa dotacji Nr 103/2018/UG/WR (2018-11-15)

Umowa dotacji Nr 103/2018/UG/WR na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zawarta w Kielcach w dniu 09.11.2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Powiatem Kieleckim.

Umowa (2018-11-15)

Umowa zawarta w dniu 31 października 2018 r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek a Powiatem Kieleckim - Starostwem Powiatowym w Kielcach w sprawie udzielenia przez wojewodę dotacji celowej na zadania zlecone ustawą - staroście - z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Umowa Nr 23 (2018-10-18)

Umowa Nr 23 zawarta w dniu 18 października 2018 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Stowarzyszeniem Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Stypendium im. Andrzeja Radka".

Porozumienie (2018-10-15)

Porozumienie zawarte w dniu 12 października 2018 r. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim oraz Gminą Łopuszno, w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie (2018-10-15)

Porozumienie zawarte w dniu 12 października 2018 r. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim oraz Miastem i Gminą Chmielnik, w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie (2018-10-15)

Porozumienie zawarte w dniu 12 października 2018 r. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim oraz Gminą Górno, w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie (2018-10-15)

Porozumienie zawarte w dniu 12 października 2018 r. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim oraz Gminą Łagów, w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Redakcja strony: Umowy i porozumienia 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 11311

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl