Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Archiwum postępowań

Postępowania prowadzone przez: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz konserwacja systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i filiach Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-04-06 2018-04-16
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-03-23 2018-03-28
Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz konserwacja systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i filiach Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-03-23 2018-04-06
Dostawa 32 000 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów.
2018-03-16 2018-03-26
Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego gier dla dzieci typu "memory" wraz z opakowaniem w formie pudełka.
2018-02-21 2018-02-26
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2018 roku, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656 z późn. zm.) oraz w załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania.
2018-02-20 2018-02-26
Przegląd i konserwacja urządzeń, instalacji niskoprądowych oraz stałej instalacji gaszenia gazem, zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2017-12-04 2017-12-11
Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej oraz agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2017-11-28 2017-12-07
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do obiektów (jednostek organizacyjnych) Powiatu Kieleckiego.
2017-11-10 2017-12-18
Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2017 i 2018 rok.
2017-11-09 2017-11-15
"Usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Kieleckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym".
2017-11-07 2017-11-13
Wykonanie i montaż wsporników balustrad w celu wzmocnienia istniejących balustrad wewnętrznych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2017-10-30 2017-11-03
Wymiana nawierzchni zieleńca obok świetlika skośnego przy budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2017-10-30 2017-11-08
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2017 roku.
2017-01-25 2017-01-27
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2017 roku.
2017-01-16 2017-01-23
Dostawa samochodu osobowego VW Passat Limousine.
2016-06-03 2016-06-09
Dostawa samochodu osobowego VW Passat Limousine.
2016-05-10 2016-05-19
Postępowania prowadzone przez: Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników praktycznej nauki zawodu realizowanej w ramach grantu pn. „Innowacyjny Model Kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim” w ramach Projektu Grantowego pn. „Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-07-08 2019-07-12
Rozbudowa jednostki klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2019-07-02 2019-07-09
Dostawa sprzętu i wyposażenia mechanicznego ramach projektu "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim".
2019-06-19 2019-06-28
36 miesięczna usługa wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz system zarządzania i monitorowania wydruków.
2019-06-11 2019-06-19
Serwis konserwacyjny separatora substancji ropopochodnych OKSYDAN - PB 20/200-4,0 zainstalowanego na kanalizacji deszczowej w obrębie nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44.
2019-06-03 2019-06-06
Wynajem powierzchni użytkowej w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego zlokalizowanym w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.
2019-05-31 2019-06-07
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego.
2019-05-28 2019-07-01
Usługa dzierżawy urządzeń drukujących wraz z systemem drukowania centralnego oraz systemem zarządzania i monitorowania wydruków.
2019-05-20 2019-05-28
Sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Powiatu Kieleckiego.
2019-05-15 2019-05-29
Naprawa klimatyzacji polegająca na wymianie uszkodzonego agregatu zainstalowanego na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2019-05-14 2019-05-21
Zakup wraz z dostawą następującego asortymentu: 50 szt. zestawów barbecue, 100szt. tac kelnerskich o wymiarach około: długość 400 mm, szerokość: 300mm, wysokość obrzeża: 30mm, 100szt. zestawów noży kuchennych, wykonanych ze stali nierdzewnej i drewna, 100szt. kompletów sztućców kuchennych drewnianych składających się z łopatki, łyżki i widelca.
2019-05-08 2019-05-11
Dostawa sprzętu i wyposażenia mechanicznego ramach projektu "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim".
2019-04-25 2019-05-09
Naprawa klimatyzacji polegająca na wymianie uszkodzonego agregatu zainstalowanego na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2019-04-25 2019-05-07
Dostawa odzieży oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników praktycznej nauki zawodu.
2019-04-18 2019-04-26
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej lub źródlanej
2019-04-18 2019-04-26
Zakup wraz z dostawą bawełnianych fartuchów kuchennych z nadrukiemherbu Powiatu Kieleckiego i napisem - Powiat Kielecki, zgodnie z księgą Identyfikacji Wizualnej Powiatu Kieleckiego, w ilości 100 szt.
2019-04-17 2019-04-24
Wykonanie, dostawa i montaż rolet wewnętrznych w kasetach do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2019-04-10 2019-04-15
Przegląd i konserwacja sprzętu ppoż. (gaśnic i hydrantów), drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI60 i EI30 oraz okien o odporności ogniowej EI60 w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2019-04-10 2019-04-15
Specjalistyczne szkolenie zawodowe - kurs system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP dla 18 uczestników projektu w ramach grantu pn. "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim" w ramach Projektu Grantowego pn. "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-04-03 2019-04-10
Wykonanie usługi odtworzenia plansz do gabloty informacji turystycznej w miejscowości Miedziana Góra, znajdującej się na Rynku obok budynku Urzędu Gminy.
2019-04-01 2019-04-04
Zakup wsparcia technicznego i serwisu posiadanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach systemu kolejkowego Qmatic na okres 1 roku: od dnia 09.04.2019 r. do dnia 09.04.2020 r.
2019-03-29 2019-04-03
Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2019-03-28 2019-04-04
Opracowanie projektu technicznego dla zadania "Rozbudowa jednostki klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach".
2019-03-28 2019-04-05
Okresowe szkolenie BHP dla uczestników praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu „Innowacyjny Model Kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim” realizowanego w ramach Projektu Grantowego pn. Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-03-27 2019-04-03
Wykonanie usługi zapewnienia ochrony imprezy plenerowej Jarmarku Świętokrzyskiego (nie jest to impreza masowa) w dniu 19 maja 2019 r. na Błoniach Świętego Krzyża.
2019-03-26 2019-04-04
Opracowanie projektu technicznego dla zadania "Rozbudowa jednostki klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach".
2019-03-15 2019-03-25
"Wykonanie zabiegów i prac pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie wokół budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44".
2019-03-13 2019-03-22
"Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2019 roku, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 z późn. zm.)".
2019-03-13 2019-03-25
"Wykonanie wraz z dostawą do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44 w Kielcach, przekładek wewnętrznych do regałów jezdnych typu Compactus zainstalowanych w budynku Starostwa".
2019-03-12 2019-03-19
Dostawa sprzętu i wyposażenia mechanicznego ramach grantu pn. "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim" realizowanego w ramach projektu "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-03-11 2019-03-19
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Zamawiającego
2019-03-05 2019-04-05
Specjalistyczne szkolenie zawodowe - kurs system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP dla 18 uczestników projektu w ramach grantu pn. "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim" w ramach Projektu Grantowego pn. "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-03-05 2019-03-12
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2019 roku, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 z późn. zm.).
2019-02-27 2019-03-11
Dostawa sprzętu komputerowego.
2019-02-21 2019-03-01
Dostawa nowych akumulatorów AML120-12 oraz kondensatorów DC wraz z wymianą w centralnym zasilaczu UPS zainstalowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce
2019-02-13 2019-02-21
Naprawa uszkodzonego szlabanu MBAR z ramieniem owalnym 7 m, zlokalizowanym na parkingu od strony ul. Wrzosowej.
2019-02-08 2019-02-13
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2019-02-04 2019-02-08
Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomiczno-hotelowego
2019-02-04 2019-02-08
Przeprowadzenie kursu Carvingu w ramach "Innowacyjnego modelu kształcenia - droga do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim"
2019-01-31 2019-02-07
Wykonanie opinii biegłego specjalisty lub biegłego sądowego posiadającego stosowne uprawnienia zawodowe, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. gospodarki odpadami, mającą na celu jednoznaczną ocenę zgodności wniosku Spółki BIO-MED. Sp. z o.o, Górki Szczukowskie 1a, gmina Piekoszów, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego z przepisami prawa, dokumentacją,decyzjami innych organów.
2019-01-17 2019-01-25
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach "Innowacyjnego modelu kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim".
2019-01-11 2019-01-18
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wyposażenia gastronomiczno - hotelowego.
2019-01-03 2019-01-11
Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, która obejmuje: przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń w celu utrzymania ich w pełnej sprawności.
2018-12-29 2019-01-07
Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, która obejmuje: przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń w celu utrzymania ich w pełnej sprawności.
2018-12-19 2018-12-28
Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej, zasilacza UPS i agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce oraz wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
2018-12-18 2019-01-04
Dostawa 44 250 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów.
2018-12-14 2018-12-27
Obsługa serwisowa dźwigów osobowych prod. Schindler w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44.
2018-12-03 2018-12-07
Obsługa serwisowa instalacji niskoprądowych, takich jak system wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP, system oddymiania klatek schodowych, system ochrony i sygnalizacji włamania SSWiN, system przywoławczy w WC oraz stałej instalacji gaszenia gazem, zainstalowanych w budynku Starostwa powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-11-29 2018-12-04
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Zamawiającego.
2018-10-17 2018-11-26
Rozbudowa jednostki klimatyzacyjnej w pomieszczeniu Centralnego UPS w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-10-08 2018-10-17
Dostawa oprogramowania biurowego, serwerowego i dostępowego.
2018-10-08 2018-10-16
"Świadczenie usług przewozu uczniów klas II i III szkół Powiatu Kieleckiego, tj. Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie wraz z opiekunami na zajęcia praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach biorących udział w przedsięwzięciu".
2018-10-08 2018-10-16
"Usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Kieleckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym".
2018-09-28 2018-10-04
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników praktycznej nauki zawodu realizowanej w ramach grantu pn. "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim" w ramach Projektu Grantowego pn. "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. KOD CPV 18100000-0
2018-09-24 2018-10-01
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników praktycznej nauki zawodu realizowanej w ramach grantu pn. "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim" w ramach Projektu Grantowego pn. "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. KOD CPV 18100000-0
2018-09-10 2018-09-17
Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-08-31 2018-09-06
Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-08-21 2018-08-27
Opracowanie i wykonanie ewaluacji "Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020".
2018-08-10 2018-08-17
Opracowanie i wykonanie ewaluacji "Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020".
2018-08-06 2018-08-09
Awaryjna naprawa mocowania płyt HPL na fasadzie budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce wraz z robotami towarzyszącymi.
2018-07-26 2018-07-31
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
2018-07-25 2018-08-01
Awaryjna naprawa mocowania płyt HPL na fasadzie budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce wraz z robotami towarzyszącymi.
2018-07-20 2018-07-25
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
2018-07-04 2018-07-18
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją wsporczą projektu "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 "Rozwój e-społeczeństwa", Oś VII "Sprawne usługi Publiczne wraz z montażem tablicy przy budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-07-03 2018-07-09
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
2018-06-13 2018-06-27
Wynajęcie sceny, nagłośnienia i oświetlenia z montażem i demontażem na imprezę plenerową pn. "Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Pierzchnica".
2018-06-12 2018-06-18
Wymiana akumulatorów AML120-12 OKSYDAN w centralnym UPS zainstalowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-06-06 2018-06-11
Wymiana akumulatorów AML120-12 OKSYDAN w centralnym UPS zainstalowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-05-29 2018-06-04
Przepięcie zasilania systemu Kontroli Dostępu pod centralny UPS zainstalowany w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44.
2018-05-25 2018-05-30
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Kieleckiego oraz Jednostek Organizacyjnych z podziałem na następujące części: Część I - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kieleckiego oraz Jednostek Organizacyjnych Część II - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Kieleckiego oraz Jednostek Organizacyjnych Część III - Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kieleckiego oraz Jednostek Organizacyjnych.
2018-05-11 2018-05-24
Sukcesywny zakup paliw do samochodów służbowych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej na karty paliwowe na potrzeby Powiatu Kieleckiego - Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-05-10 2018-05-15
Zakup 12 sztuk fabrycznie nowych defibrylatorów marki Philips typ HeartStart FRx AED.
2018-04-13 2018-04-19
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-03-30 2018-04-05
Wykonanie i montaż okolicznościowego logo z okazji 20-lecia Powiatu Kieleckiego na budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-03-28 2018-04-30
Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku byłej filii DPS w Rudzie Strawczyńskiej 80 A.
2018-03-21 2018-03-27
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz terenu przyległego przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy.
2018-03-06 2018-04-12
Wykonanie zabiegów i prac pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie wokół budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.
2018-02-26 2018-03-05
Wykonanie wraz z dostawą do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce mebli biurowych.
2018-02-16 2018-02-23
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie fotobudki - samoobsługowy aparat fotograficzny w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach
2018-02-15 2018-03-02
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2018 roku, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016r., poz.656 z późn. zm.) oraz w załącznikach nr 1 do niniejszego rozeznania".
2018-02-09 2018-02-16
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.
2018-02-02 2018-02-08
Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-01-30 2018-02-05
Zakup energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
2018-01-18 2018-01-26
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.
2018-01-17 2018-01-25
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.
2018-01-08 2018-01-16
"Wynajem sceny o wymiarach 6m X 6m wraz z aparaturą nagłaśniającą i oświetleniową, 6 mikrofonami stacjonarnymi oraz 2 bezprzewodowymi, odtwarzaczem MP3 oraz CD, realizacją dźwięku, obsługą zespołów występujących typu: folklor, rock i soliści."
2017-12-15 2017-12-21
Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2017-12-12 2017-12-18
Uporządkowanie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Strawczyn, obręb Promnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/22 o pow. 1,1556 ha.
2017-11-07 2017-11-13
Uporządkowanie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Strawczyn, obręb Promnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/22 o pow. 1,1556 ha.
2017-10-25 2017-11-06
Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa oprogramowania komputerowego, usługa wdrożenia, szkolenia oraz wsparcia powdrożeniowego dla Starostwa Powiatowego.
2017-10-18 2017-10-26
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania czystości terenu przyległego do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy.
2017-08-25 2017-08-31
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2017-07-14 2017-07-20
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.
2017-05-23 2017-06-01
Dostawa licencji oprogramowania systemu antywirusowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach, przeprowadzenie wdrożenia dostarczonego oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia dla administratorów systemu
2017-05-09 2017-05-17
Wynajęcie sceny, nagłośnienia i oświetlenia z montażem i demontażem na XII Jarmark Świętokrzyski.
2017-05-04 2017-05-11
Obsługa serwisowa dźwigów prod. Schindler w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.
2017-04-12 2017-04-21
Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce
2017-04-03 2017-04-10
Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2017-04-03 2017-04-10
Dostawa 38 500 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów.
2017-04-03 2017-04-11
Prowadzenie fotobudki - samoobsługowy aparat fotograficzny w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach
2017-02-09 2017-02-24
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach
2017-01-27 2017-02-06
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach
2017-01-12 2017-01-26
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach
2016-12-29 2017-01-12
Usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Kieleckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym"
2016-12-07 2016-12-19
Wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2016 rok.
2016-12-02 2016-12-14
Wycena nieruchomości położonej w obrębie 0022 Łopuszno gmina Łopuszno, oznaczonej numerami działek 92/70 i 92/72, celem nabycia jej na własność Powiatu Kieleckiego.
2016-10-13 2016-10-20
Usługa dzierżawy urządzeń drukujących, systemu drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz systemu zarządzania i monitorowania wydruków i rozpoznawania tekstu OCR.
2016-07-26 2016-08-11
Aktualizacja "Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020", tak aby wypełniała "znamiona" programu rozwoju, o którym mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2016-07-15 2016-07-25
Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych.
2016-07-14 2016-07-22
Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz licencji, rozszerzenia funkcjonalności serwera telekomunikacyjnego VOIP oraz sieci bezprzewodowej WiFi.
2016-06-30 2016-07-08
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń.
2016-06-18 2016-06-20
Przegląd i konserwacja urządzeń, instalacji niskoprądowych oraz stałej instalacji gaszenia gazem, zainstalowanych w Budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul Wrzosowej 44, 24-211 Kielce.
2016-06-14 2016-06-21
Dostawa teczek biurowych na akta.
2016-06-14 2016-06-16
Przeglądy okresowe oraz konserwacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 KV, zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego.
2016-06-09 2016-06-16
Wykonanie wraz z dostawą do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, mebli dziecięcych.
2016-05-24 2016-05-31
Wykonanie wraz z dostawą do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, mebli dziecięcych.
2016-05-18 2016-05-23
Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2016-04-29 2016-05-11
Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2016-04-22 2016-04-28
Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego.
2016-04-20 2016-06-10
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego o rozruchu automatycznym jako rezerwowego źródła energii elektrycznej oraz włączenie go do istniejącej instalacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.
2016-04-15 2016-04-28
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych jak również zwrot przesyłek niedoręczonych.
2016-04-15 2016-04-25
Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz konserwacja systemu alarmowego.
2016-04-01 2016-04-11
Dostawa 35.500 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów.
2016-03-29 2016-04-07
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2016-03-24 2016-04-04
Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2016-03-23 2016-04-05
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz terenu przyległego przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy
2016-03-16 2016-04-20
Usuwanie z obszarów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Kieleckiego statków lub innych obiektów pływających poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie do na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.
2016-02-05 2016-02-12
Opracowanie "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2025" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2016-02-02 2016-02-15
Usuwanie z obszarów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Kieleckiego statków lub innych obiektów pływających poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie do na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.
2016-01-27 2016-02-02
Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
2016-01-25 2016-01-25
Zakup energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2016-01-18 2016-01-26
Dystrybucja energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2016-01-15 2016-02-01
Dostawa i przesył energii cieplnej do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44,25-211 Kielce.
2015-12-12 2015-12-07
Dobór agregatu prądotwórczego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na montaż i włączenie do istniejącej instalacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2015-12-04 2015-12-08
Usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Kieleckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
2015-11-19 2015-11-25
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do obiektów (jednostek organizacyjnych) Powiatu Kieleckiego.
2015-11-07 2015-12-16
Zarząd Powiatu w Kielcach zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2015 rok.
2015-11-04 2015-11-13
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w rozruchu automatycznym jako rezerwowego źródła energii elektrycznej oraz włączenie go do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2015-10-19 2015-10-22
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w rozruchu automatycznym jako rezerwowego źródła energii elektrycznej oraz włączenie go do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2015-10-12 2015-10-16
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2015-07-27 2015-08-07
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Kieleckiego z podziałem na następujące części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kieleckiego, Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Kieleckiego.
2015-06-09 2015-06-22
Drukuj Liczba odwiedzin: 4114

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl