Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Archiwum postępowań

Postępowania prowadzone przez: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz konserwacja systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i filiach Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-04-06 2018-04-16
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-03-23 2018-03-28
Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz konserwacja systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i filiach Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-03-23 2018-04-06
Dostawa 32 000 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów.
2018-03-16 2018-03-26
Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego gier dla dzieci typu "memory" wraz z opakowaniem w formie pudełka.
2018-02-21 2018-02-26
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2018 roku, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656 z późn. zm.) oraz w załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania.
2018-02-20 2018-02-26
Przegląd i konserwacja urządzeń, instalacji niskoprądowych oraz stałej instalacji gaszenia gazem, zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2017-12-04 2017-12-11
Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej oraz agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2017-11-28 2017-12-07
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do obiektów (jednostek organizacyjnych) Powiatu Kieleckiego.
2017-11-10 2017-12-18
Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2017 i 2018 rok.
2017-11-09 2017-11-15
"Usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Kieleckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym".
2017-11-07 2017-11-13
Wykonanie i montaż wsporników balustrad w celu wzmocnienia istniejących balustrad wewnętrznych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2017-10-30 2017-11-03
Wymiana nawierzchni zieleńca obok świetlika skośnego przy budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2017-10-30 2017-11-08
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2017 roku.
2017-01-25 2017-01-27
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2017 roku.
2017-01-16 2017-01-23
Dostawa samochodu osobowego VW Passat Limousine.
2016-06-03 2016-06-09
Dostawa samochodu osobowego VW Passat Limousine.
2016-05-10 2016-05-19
Postępowania prowadzone przez: Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2020-10-05 2020-10-12
Zakup wsparcia technicznego realizowanego zgodnie z wytycznymi firmy Fujitsu pod nazwą FUJITSU SUPPORT PACK HARDWARE.
2020-09-15 2020-09-22
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki w ramach projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego", realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2020-09-11 2020-09-21
Zakup nagród rzeczowych (pomocy dydaktycznych) dla laureatów konkursu plastycznego pt. „Segreguj razem z nami, butelki typu Pet oraz papier”, realizowanego w ramach Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2019/2020.
2020-09-03 2020-09-09
Wykonanie "Programu prac zamierzających do rewitalizacji zabytku tj. parku w Promniku, gm. Strawczyn".
2020-09-02 2020-09-04
Wykonanie materiału fotograficznego oraz filmowego promującego największe atrakcje powiatu kieleckiego.
2020-09-02 2020-09-07
Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej: rękawiczek chirurgicznych w ilości 30.000 par.
2020-08-31 2020-09-01
Dostawa, montaż oraz konfiguracja sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu.
2020-08-27 2020-09-04
Wykonanie przeglądu serwisowego regałów jezdnych typu Compactus XT oraz Compactuc Dynamic zainstalowanych w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44.
2020-08-27 2020-08-31
„Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej, w związku z przeciwdziałaniem i ograniczaniem skutków epidemii COVID-19” w ramach projektu pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2020-08-14 2020-09-14
„Zakup środków do dezynfekcji rąk oraz urządzeń dozujących, w związku z przeciwdziałaniem i ograniczaniem skutków epidemii COVID-19".
2020-08-14 2020-08-21
„Zakup środków ochrony indywidualnej, w związku z przeciwdziałaniem i ograniczaniem skutków epidemii COVID-19”
2020-08-13 2020-08-20
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego (organu), Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2020-08-12 2020-08-20
„Zakup i dostawa produktów niezbędnych do przeciwdziałania i ograniczania skutków epidemii COVID-19” w ramach projektu pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2020-08-12 2020-09-18
"Dostawa i montaż sprzętu do pracowni gastronomicznej w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu".
2020-08-04 2020-08-18
Organizacja i przeprowadzenie kursów informatycznych dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kielecki w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2020-08-03 2020-08-11
„Dostawa drobnego sprzętu medycznego do walki z COVID-19 - materace przeciwodleżynowe”.
2020-07-30 2020-08-07
„Budowa systemu parkingowego na terenie Starostwa Powiatowego w Kielcach” w formule zaprojektuj i wybuduj.
2020-07-28 2020-08-12
"Dostawa aparatu do szybkiej diagnostyki molekularnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 z odczynnikami w ilość 100 szt. oraz z systemem pobierania próbek w ilości 100 szt. dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka ul. Prosta 30, 25-371 Kielce"
2020-07-24 2020-08-03
Wykonanie usługi polegającej na usunięciu i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów stanowiących zniszczone opakowania po odpadach (złom) pozostałych po pożarze na działce nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), msc. Nowiny, gm. Sitkówka Nowiny.
2020-07-23 2020-08-03
„Zakup środków ochrony indywidualnej, w związku z przeciwdziałaniem i ograniczaniem skutków epidemii COVID-19”.
2020-07-20 2020-08-19
„ZAKUP ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RĄK ORAZ POWIERZCHNI”.
2020-07-20 2020-08-21
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe) oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych”.
2020-07-14 2020-07-21
Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej: rękawiczek diagnostycznych w ilości 17.083 opakowań i rękawic chirurgicznych w ilości 30.000 par.
2020-07-14 2020-08-13
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego.
2020-07-07 2020-08-17
Dostawa, montaż oraz konfiguracja sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu
2020-07-01 2020-07-09
Zakup aparatu do szybkiej diagnostyki molekularnej w kierunku wirusa CoV-2 wraz z odczynnikami i systemem do pobierania próbek.
2020-06-19 2020-06-29
„Dostawa oprogramowania antywirusowego, programu do tworzenia kopii zapasowych, licencji do symulacji biznesowych, dostawa i montaż sprzętu do pracowni dydaktycznej i gastronomicznej oraz dostawa osprzętu wraz z programem do obróbki video do filmowania materiałów informacyjno - promocyjnych".
2020-06-17 2020-06-25
Wynajem powierzchni użytkowej w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
2020-06-10 2020-06-19
Wykonanie Programu prac zmierzających do rewitalizacji zabytku tj. parku w Promniku, gm. Strawczyn, zawierającego inwentaryzację drzewostanu.
2020-06-03 2020-06-08
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2020-05-29 2020-06-05
Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT
2020-05-26 2020-06-26
Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500.
2020-05-25 2020-06-26
Wykonanie Programu prac zmierzających do rewitalizacji zabytku tj. parku w Promniku, gm. Strawczyn, zawierającego inwentaryzację drzewostanu.
2020-05-20 2020-05-26
„Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kielecki, objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
2020-05-19 2020-05-27
"Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2020 roku, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 350)".
2020-05-13 2020-05-19
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce wraz z opracowaniem protokołu z kontroli i przekazaniem informacji do Nadzoru Budowlanego.
2020-04-29 2020-05-06
"Uporządkowanie terenu pogorzeliska po pożarze odpadów chemicznych w dniu 19 kwietnia 2020 r. w miejscowości Nowiny, ul. Perłowa 18, nr ewid. działki 46/8.
2020-04-28 2020-04-30
Wykonanie opracowania pt. „Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują dla wybranych gmin Powiatu Kieleckiego”.
2020-04-24 2020-05-04
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz terenu przyległego przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy.
2020-04-15 2020-05-18
„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni gastronomicznej”.
2020-03-30 2020-04-07
„Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej lub źródlanej”.
2020-03-27 2020-04-03
Oferty w przetargu należy złożyć do przygotowanej urny przy wejściu głównym, po czym należy zastosować się do instrukcji przekazanych przez ochronę budynku. „Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i filiach Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach”
2020-03-25 2020-04-02
Wykonanie zabiegów i prac pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2020-03-23 2020-03-26
Opracowanie i wydruk przewodnika turystycznego "Powiatu Kieleckiego zawierającego atrakcje z 19 gmin z kodami QR w formie B6 w języku polskim 1000 szt., w języku angielskim 1000 szt."
2020-03-23 2020-03-26
Opracowanie i wydruk przewodnika turystycznego "Powiatu Kieleckiego zawierającego atrakcje z 19 gmin z kodami QR w formie B6 w języku polskim 1000 szt., w języku angielskim 1000 szt."
2020-03-10 2020-03-13
Opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2020-03-09 2020-03-16
Wykonanie usługi, w ramach wykonania zastępczego, polegającej na: usunięciu, transporcie oraz zagospodarowaniu (odzysk, unieszkodliwienie) odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01 (odpady wykazujące właściwości niebezpieczne) i 16 82 02 (odpady inne niż wymienione w 16 82 01), zgromadzonych na działce nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana) w miejscowości Nowiny, gmina Sitkówka - Nowiny, wjazd na działkę od strony ul. Perłowej.
2020-03-09 2020-04-20
Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego kursu zawodowego obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 18 uczestników w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2020-03-06 2020-03-13
Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla 8 Uczestników – wychowanków Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, kształcących się w zawodzie – kucharz, wraz z 2 opiekunami, w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego z EFS.
2020-03-06 2020-03-12
Zakup wraz z dostawą do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, gabloty ogłoszeniowej wg poniższych parametrów.
2020-03-04 2020-03-10
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2020-03-04 2020-03-10
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego.
2020-03-04 2020-04-06
Zakup wraz z dostawą do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych dla 8 uczestników
2020-03-03 2020-03-10
Czyszczenie oraz udrażnianie kanalizacji sanitarnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.
2020-02-28 2020-03-05
Dostawa sprzętu komputerowego (2 sztuk macierzy dyskowych) z usługą wdrożenia i wsparcia technicznego w ramach projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego"
2020-02-28 2020-03-10
Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2020-02-19 2020-03-06
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie fotobudki - samoobsługowy aparat fotograficzny w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
2020-02-19 2020-02-28
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa systemu parkingowego na terenie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44".
2020-02-11 2020-02-17
Wynajęcie sceny, nagłośnienia i oświetlenia z montażem i demontażem na XV Jarmark Świętokrzyski, który odbędzie się w dniu 24 maja 2020 r. na Świętym Krzyżu.
2020-02-04 2020-02-11
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2020-02-04 2020-02-12
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla 10 (+/-2) uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich, w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo poddziałania 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2020-01-29 2020-02-06
"Budowa systemu parkingowego na terenie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44".
2020-01-28 2020-02-04
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego – kurs obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarki CNC) dla uczestników w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2020-01-28 2020-02-05
Dostawa książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych dla 8 Uczestników – wychowanków Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, kształcących się w zawodzie – kucharz, w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (...)
2020-01-23 2020-01-28
„Zakup energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach. ”
2020-01-23 2020-01-31
Organizacja i przeprowadzenie kursów informatycznych w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2020-01-17 2020-01-24
Aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.
2020-01-15 2020-01-20
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2020-01-15 2020-01-20
Nadzór nad modernizacją bazy danych EGiB w ramach projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego"
2020-01-13 2020-01-21
Aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.
2020-01-10 2020-01-14
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych dla 8 Uczestników – wychowanków Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, kształcących się w zawodzie – kucharza, w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 (...)
2020-01-10 2020-01-15
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla 8 Uczestników - wychowanków Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, kształcących się w zawodzie - kucharz, w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków EFS.
2019-12-28 2020-01-10
Nadzór nad modernizacją bazy danych EGiB w ramach projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego"
2019-12-23 2020-01-02
Utworzenie inicjalnej bazy GESUT, zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT
2019-12-23 2020-01-24
Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej, zasilacza UPS i agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2019-12-06 2019-12-16
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, multimedialnego z usługą wdrożenia.
2019-12-04 2019-12-17
Dostawa 45 000 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów.
2019-11-28 2019-12-06
Zakup wraz z dostawą zestawu fotograficznego, torby i karty pamięci w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-11-22 2019-11-28
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-11-19 2019-11-26
Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną.
2019-11-18 2019-11-27
Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2019 i 2020 rok.
2019-11-13 2019-11-18
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych dla 8 uczestników
2019-11-13 2019-11-18
Przewóz dokumentów związanych z działalnością Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2019-11-12 2019-11-18
Zorganizowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-11-08 2019-11-18
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnego asortymentu, wyszczególnionych w Załączniku 1 do niniejszego rozeznania w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-11-04 2019-11-07
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów piśmienniczych dla 8 Uczestników – wychowanków Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, kształcących się w zawodzie – kucharza, w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, (...).
2019-11-04 2019-11-12
„Kurs spawacza metodą MAG-135 blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi” dla 8 (+/- 1 osoba) uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie – uczestników projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-10-31 2019-11-12
Odbiór i utylizacja sprzętu biurowego i elektronicznego.
2019-10-29 2019-11-07
Zakup materiałów piśmienniczych dla 8 Uczestników – wychowanków Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, kształcących się w zawodzie – kucharz, w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, (...).
2019-10-25 2019-10-31
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do obiektów (jednostek organizacyjnych) Powiatu Kieleckiego.
2019-10-23 2019-11-26
Przeprowadzenie kursu (w II częściach) "Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy" oraz "Szkolenia kwalifikacyjnego, przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy"
2019-10-18 2019-10-24
Dostawa mapy turystycznej "Powiat kielecki" w skali 1:80 000 (ISBN 978-83-946144-0-9) w ilości 1500 szt.
2019-10-17 2019-10-24
Odbiór i utylizacja sprzętu biurowego i elektronicznego.
2019-10-16 2019-10-25
Usuwanie pojazdów z dróg z terenu powiatu kieleckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 oraz ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej P.r.d.) oraz usuwanie pojazdów z odpadami na podstawie art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2019-10-16 2019-10-25
Wykonanie usług w zakresie przycięcia gałęzi i wycinki drzew na działce nr 310/22 położonej w Promniku, gmina Strawczyn, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
2019-10-09 2019-10-16
Dostawa sprzętu i wyposażenia mechanicznego
2019-09-27 2019-10-04
Zakup wraz z dostawą krzeseł Sensi w ilości 10 szt.
2019-09-25 2019-10-01
Wykonanie przeglądu serwisowego regałów jezdnych typu Compactus XT oraz Compactuc Dynamic zainstalowanych w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44.
2019-09-17 2019-09-23
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego pn. „Kurs spawacza metodą MAG-135 blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi” w dwóch częściach dla: Część I - 26 (+/-3) uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku z siedzibą w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Część II – 7 (+/-1) uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie z siedzibą Łopusznie, ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno
2019-09-16 2019-09-23
Wykonanie, dostawa i montaż rolet wewnętrznych w kasetach do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2019-09-16 2019-09-24
Dostawa taśmy ochronnej (odbojnic) w celu zabezpieczenia ścian w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2019-09-13 2019-09-24
Specjalistyczne szkolenie zawodowe kurs obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarki CNC) dla 13 (+/- 2) uczestników projektu w ramach grantu pn. „Innowacyjny Model Kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim” w ramach Projektu Grantowego pn. „Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-09-10 2019-09-17
Odnowienie szlaku rowerowego na trasie: Raków - Sędek - Łukawa - Raków
2019-09-10 2019-09-13
Uruchomienie i szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz kolokacja urządzeń serwerowych w okresie od 26.09.2019 r do 30.09.2019 r.
2019-08-23 2019-08-28
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników praktycznej nauki zawodu realizowanej w ramach grantu pn. „Innowacyjny Model Kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim” w ramach Projektu Grantowego pn. „Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-08-19 2019-08-26
Naprawa uszkodzonej izolacji przeciwwodnej ściany fundamentowej oraz uzupełnienie pionowej dylatacji wraz z robotami towarzyszącymi w celu usunięcia przecieku w przyziemiu budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce (segment 1, archiwa).
2019-07-25 2019-07-30
Naprawa uszkodzonej izolacji przeciwwodnej ściany fundamentowej oraz uzupełnienie pionowej dylatacji wraz z robotami towarzyszącymi w celu usunięcia przecieku w przyziemiu budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce (segment 1, archiwa).
2019-07-16 2019-07-23
Rozbudowa jednostki klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2019-07-12 2019-07-18
Specjalistyczne szkolenie zawodowe „Badanie magnetyczno-proszkowe TUV” dla 10 (+/-1) uczestników projektu w ramach grantu pn. „Innowacyjny Model Kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim” Projektu Grantowego pn. „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-07-08 2019-07-16
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników praktycznej nauki zawodu realizowanej w ramach grantu pn. „Innowacyjny Model Kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim” w ramach Projektu Grantowego pn. „Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-07-08 2019-07-12
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe) oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych".
2019-07-02 2019-07-15
Rozbudowa jednostki klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2019-07-02 2019-07-09
Dostawa sprzętu i wyposażenia mechanicznego ramach projektu "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim".
2019-06-19 2019-06-28
36 miesięczna usługa wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz system zarządzania i monitorowania wydruków.
2019-06-11 2019-06-19
Sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Powiatu Kieleckiego
2019-06-06 2019-06-14
Serwis konserwacyjny separatora substancji ropopochodnych OKSYDAN - PB 20/200-4,0 zainstalowanego na kanalizacji deszczowej w obrębie nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44.
2019-06-03 2019-06-06
Wynajem powierzchni użytkowej w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego zlokalizowanym w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.
2019-05-31 2019-06-07
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego.
2019-05-28 2019-07-01
Usługa dzierżawy urządzeń drukujących wraz z systemem drukowania centralnego oraz systemem zarządzania i monitorowania wydruków.
2019-05-20 2019-05-28
Sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Powiatu Kieleckiego.
2019-05-15 2019-05-29
Naprawa klimatyzacji polegająca na wymianie uszkodzonego agregatu zainstalowanego na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2019-05-14 2019-05-21
Zakup wraz z dostawą następującego asortymentu: 50 szt. zestawów barbecue, 100szt. tac kelnerskich o wymiarach około: długość 400 mm, szerokość: 300mm, wysokość obrzeża: 30mm, 100szt. zestawów noży kuchennych, wykonanych ze stali nierdzewnej i drewna, 100szt. kompletów sztućców kuchennych drewnianych składających się z łopatki, łyżki i widelca.
2019-05-08 2019-05-11
Dostawa sprzętu i wyposażenia mechanicznego ramach projektu "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim".
2019-04-25 2019-05-09
Naprawa klimatyzacji polegająca na wymianie uszkodzonego agregatu zainstalowanego na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2019-04-25 2019-05-07
Dostawa odzieży oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników praktycznej nauki zawodu.
2019-04-18 2019-04-26
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej lub źródlanej
2019-04-18 2019-04-26
Zakup wraz z dostawą bawełnianych fartuchów kuchennych z nadrukiemherbu Powiatu Kieleckiego i napisem - Powiat Kielecki, zgodnie z księgą Identyfikacji Wizualnej Powiatu Kieleckiego, w ilości 100 szt.
2019-04-17 2019-04-24
Wykonanie, dostawa i montaż rolet wewnętrznych w kasetach do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2019-04-10 2019-04-15
Przegląd i konserwacja sprzętu ppoż. (gaśnic i hydrantów), drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI60 i EI30 oraz okien o odporności ogniowej EI60 w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2019-04-10 2019-04-15
Specjalistyczne szkolenie zawodowe - kurs system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP dla 18 uczestników projektu w ramach grantu pn. "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim" w ramach Projektu Grantowego pn. "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-04-03 2019-04-10
Wykonanie usługi odtworzenia plansz do gabloty informacji turystycznej w miejscowości Miedziana Góra, znajdującej się na Rynku obok budynku Urzędu Gminy.
2019-04-01 2019-04-04
Zakup wsparcia technicznego i serwisu posiadanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach systemu kolejkowego Qmatic na okres 1 roku: od dnia 09.04.2019 r. do dnia 09.04.2020 r.
2019-03-29 2019-04-03
Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2019-03-28 2019-04-04
Opracowanie projektu technicznego dla zadania "Rozbudowa jednostki klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach".
2019-03-28 2019-04-05
Okresowe szkolenie BHP dla uczestników praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu „Innowacyjny Model Kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim” realizowanego w ramach Projektu Grantowego pn. Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-03-27 2019-04-03
Wykonanie usługi zapewnienia ochrony imprezy plenerowej Jarmarku Świętokrzyskiego (nie jest to impreza masowa) w dniu 19 maja 2019 r. na Błoniach Świętego Krzyża.
2019-03-26 2019-04-04
Opracowanie projektu technicznego dla zadania "Rozbudowa jednostki klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach".
2019-03-15 2019-03-25
"Wykonanie zabiegów i prac pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie wokół budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44".
2019-03-13 2019-03-22
"Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2019 roku, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 z późn. zm.)".
2019-03-13 2019-03-25
"Wykonanie wraz z dostawą do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44 w Kielcach, przekładek wewnętrznych do regałów jezdnych typu Compactus zainstalowanych w budynku Starostwa".
2019-03-12 2019-03-19
Dostawa sprzętu i wyposażenia mechanicznego ramach grantu pn. "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim" realizowanego w ramach projektu "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-03-11 2019-03-19
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Zamawiającego
2019-03-05 2019-04-05
Specjalistyczne szkolenie zawodowe - kurs system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP dla 18 uczestników projektu w ramach grantu pn. "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim" w ramach Projektu Grantowego pn. "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-03-05 2019-03-12
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2019 roku, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 z późn. zm.).
2019-02-27 2019-03-11
Dostawa sprzętu komputerowego.
2019-02-21 2019-03-01
Dostawa nowych akumulatorów AML120-12 oraz kondensatorów DC wraz z wymianą w centralnym zasilaczu UPS zainstalowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce
2019-02-13 2019-02-21
Naprawa uszkodzonego szlabanu MBAR z ramieniem owalnym 7 m, zlokalizowanym na parkingu od strony ul. Wrzosowej.
2019-02-08 2019-02-13
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2019-02-04 2019-02-08
Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomiczno-hotelowego
2019-02-04 2019-02-08
Przeprowadzenie kursu Carvingu w ramach "Innowacyjnego modelu kształcenia - droga do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim"
2019-01-31 2019-02-07
Wykonanie opinii biegłego specjalisty lub biegłego sądowego posiadającego stosowne uprawnienia zawodowe, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. gospodarki odpadami, mającą na celu jednoznaczną ocenę zgodności wniosku Spółki BIO-MED. Sp. z o.o, Górki Szczukowskie 1a, gmina Piekoszów, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego z przepisami prawa, dokumentacją,decyzjami innych organów.
2019-01-17 2019-01-25
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach "Innowacyjnego modelu kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim".
2019-01-11 2019-01-18
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wyposażenia gastronomiczno - hotelowego.
2019-01-03 2019-01-11
Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, która obejmuje: przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń w celu utrzymania ich w pełnej sprawności.
2018-12-29 2019-01-07
Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, która obejmuje: przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń w celu utrzymania ich w pełnej sprawności.
2018-12-19 2018-12-28
Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej, zasilacza UPS i agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce oraz wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
2018-12-18 2019-01-04
Dostawa 44 250 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów.
2018-12-14 2018-12-27
Obsługa serwisowa dźwigów osobowych prod. Schindler w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44.
2018-12-03 2018-12-07
Obsługa serwisowa instalacji niskoprądowych, takich jak system wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP, system oddymiania klatek schodowych, system ochrony i sygnalizacji włamania SSWiN, system przywoławczy w WC oraz stałej instalacji gaszenia gazem, zainstalowanych w budynku Starostwa powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-11-29 2018-12-04
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Zamawiającego.
2018-10-17 2018-11-26
Rozbudowa jednostki klimatyzacyjnej w pomieszczeniu Centralnego UPS w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-10-08 2018-10-17
Dostawa oprogramowania biurowego, serwerowego i dostępowego.
2018-10-08 2018-10-16
"Świadczenie usług przewozu uczniów klas II i III szkół Powiatu Kieleckiego, tj. Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie wraz z opiekunami na zajęcia praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach biorących udział w przedsięwzięciu".
2018-10-08 2018-10-16
"Usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Kieleckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym".
2018-09-28 2018-10-04
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników praktycznej nauki zawodu realizowanej w ramach grantu pn. "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim" w ramach Projektu Grantowego pn. "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. KOD CPV 18100000-0
2018-09-24 2018-10-01
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników praktycznej nauki zawodu realizowanej w ramach grantu pn. "Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim" w ramach Projektu Grantowego pn. "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. KOD CPV 18100000-0
2018-09-10 2018-09-17
Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-08-31 2018-09-06
Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-08-21 2018-08-27
Opracowanie i wykonanie ewaluacji "Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020".
2018-08-10 2018-08-17
Opracowanie i wykonanie ewaluacji "Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020".
2018-08-06 2018-08-09
Awaryjna naprawa mocowania płyt HPL na fasadzie budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce wraz z robotami towarzyszącymi.
2018-07-26 2018-07-31
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
2018-07-25 2018-08-01
Awaryjna naprawa mocowania płyt HPL na fasadzie budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce wraz z robotami towarzyszącymi.
2018-07-20 2018-07-25
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
2018-07-04 2018-07-18
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją wsporczą projektu "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 "Rozwój e-społeczeństwa", Oś VII "Sprawne usługi Publiczne wraz z montażem tablicy przy budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-07-03 2018-07-09
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
2018-06-13 2018-06-27
Wynajęcie sceny, nagłośnienia i oświetlenia z montażem i demontażem na imprezę plenerową pn. "Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Pierzchnica".
2018-06-12 2018-06-18
Wymiana akumulatorów AML120-12 OKSYDAN w centralnym UPS zainstalowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-06-06 2018-06-11
Wymiana akumulatorów AML120-12 OKSYDAN w centralnym UPS zainstalowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-05-29 2018-06-04
Przepięcie zasilania systemu Kontroli Dostępu pod centralny UPS zainstalowany w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44.
2018-05-25 2018-05-30
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Kieleckiego oraz Jednostek Organizacyjnych z podziałem na następujące części: Część I - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kieleckiego oraz Jednostek Organizacyjnych Część II - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Kieleckiego oraz Jednostek Organizacyjnych Część III - Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kieleckiego oraz Jednostek Organizacyjnych.
2018-05-11 2018-05-24
Sukcesywny zakup paliw do samochodów służbowych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej na karty paliwowe na potrzeby Powiatu Kieleckiego - Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-05-10 2018-05-15
Zakup 12 sztuk fabrycznie nowych defibrylatorów marki Philips typ HeartStart FRx AED.
2018-04-13 2018-04-19
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-03-30 2018-04-05
Wykonanie i montaż okolicznościowego logo z okazji 20-lecia Powiatu Kieleckiego na budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2018-03-28 2018-04-30
Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku byłej filii DPS w Rudzie Strawczyńskiej 80 A.
2018-03-21 2018-03-27
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz terenu przyległego przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy.
2018-03-06 2018-04-12
Wykonanie zabiegów i prac pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie wokół budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.
2018-02-26 2018-03-05
Wykonanie wraz z dostawą do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce mebli biurowych.
2018-02-16 2018-02-23
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie fotobudki - samoobsługowy aparat fotograficzny w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach
2018-02-15 2018-03-02
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2018 roku, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016r., poz.656 z późn. zm.) oraz w załącznikach nr 1 do niniejszego rozeznania".
2018-02-09 2018-02-16
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.
2018-02-02 2018-02-08
Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2018-01-30 2018-02-05
Zakup energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
2018-01-18 2018-01-26
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.
2018-01-17 2018-01-25
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.
2018-01-08 2018-01-16
"Wynajem sceny o wymiarach 6m X 6m wraz z aparaturą nagłaśniającą i oświetleniową, 6 mikrofonami stacjonarnymi oraz 2 bezprzewodowymi, odtwarzaczem MP3 oraz CD, realizacją dźwięku, obsługą zespołów występujących typu: folklor, rock i soliści."
2017-12-15 2017-12-21
Obsługa serwisowa instalacji elektrycznych, stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2017-12-12 2017-12-18
Uporządkowanie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Strawczyn, obręb Promnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/22 o pow. 1,1556 ha.
2017-11-07 2017-11-13
Uporządkowanie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Strawczyn, obręb Promnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/22 o pow. 1,1556 ha.
2017-10-25 2017-11-06
Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa oprogramowania komputerowego, usługa wdrożenia, szkolenia oraz wsparcia powdrożeniowego dla Starostwa Powiatowego.
2017-10-18 2017-10-26
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania czystości terenu przyległego do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy.
2017-08-25 2017-08-31
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2017-07-14 2017-07-20
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.
2017-05-23 2017-06-01
Dostawa licencji oprogramowania systemu antywirusowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach, przeprowadzenie wdrożenia dostarczonego oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia dla administratorów systemu
2017-05-09 2017-05-17
Wynajęcie sceny, nagłośnienia i oświetlenia z montażem i demontażem na XII Jarmark Świętokrzyski.
2017-05-04 2017-05-11
Obsługa serwisowa dźwigów prod. Schindler w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.
2017-04-12 2017-04-21
Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce
2017-04-03 2017-04-10
Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2017-04-03 2017-04-10
Dostawa 38 500 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów.
2017-04-03 2017-04-11
Prowadzenie fotobudki - samoobsługowy aparat fotograficzny w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach
2017-02-09 2017-02-24
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach
2017-01-27 2017-02-06
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach
2017-01-12 2017-01-26
Wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach
2016-12-29 2017-01-12
Usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Kieleckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym"
2016-12-07 2016-12-19
Wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2016 rok.
2016-12-02 2016-12-14
Wycena nieruchomości położonej w obrębie 0022 Łopuszno gmina Łopuszno, oznaczonej numerami działek 92/70 i 92/72, celem nabycia jej na własność Powiatu Kieleckiego.
2016-10-13 2016-10-20
Usługa dzierżawy urządzeń drukujących, systemu drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz systemu zarządzania i monitorowania wydruków i rozpoznawania tekstu OCR.
2016-07-26 2016-08-11
Aktualizacja "Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020", tak aby wypełniała "znamiona" programu rozwoju, o którym mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2016-07-15 2016-07-25
Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych.
2016-07-14 2016-07-22
Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz licencji, rozszerzenia funkcjonalności serwera telekomunikacyjnego VOIP oraz sieci bezprzewodowej WiFi.
2016-06-30 2016-07-08
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń.
2016-06-18 2016-06-20
Przegląd i konserwacja urządzeń, instalacji niskoprądowych oraz stałej instalacji gaszenia gazem, zainstalowanych w Budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul Wrzosowej 44, 24-211 Kielce.
2016-06-14 2016-06-21
Dostawa teczek biurowych na akta.
2016-06-14 2016-06-16
Przeglądy okresowe oraz konserwacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 KV, zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego.
2016-06-09 2016-06-16
Wykonanie wraz z dostawą do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, mebli dziecięcych.
2016-05-24 2016-05-31
Wykonanie wraz z dostawą do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, mebli dziecięcych.
2016-05-18 2016-05-23
Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2016-04-29 2016-05-11
Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2016-04-22 2016-04-28
Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego.
2016-04-20 2016-06-10
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego o rozruchu automatycznym jako rezerwowego źródła energii elektrycznej oraz włączenie go do istniejącej instalacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.
2016-04-15 2016-04-28
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych jak również zwrot przesyłek niedoręczonych.
2016-04-15 2016-04-25
Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz konserwacja systemu alarmowego.
2016-04-01 2016-04-11
Dostawa 35.500 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów.
2016-03-29 2016-04-07
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2016-03-24 2016-04-04
Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2016-03-23 2016-04-05
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz terenu przyległego przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy
2016-03-16 2016-04-20
Usuwanie z obszarów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Kieleckiego statków lub innych obiektów pływających poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie do na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.
2016-02-05 2016-02-12
Opracowanie "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2025" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2016-02-02 2016-02-15
Usuwanie z obszarów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Kieleckiego statków lub innych obiektów pływających poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie do na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.
2016-01-27 2016-02-02
Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
2016-01-25 2016-01-25
Zakup energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2016-01-18 2016-01-26
Dystrybucja energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2016-01-15 2016-02-01
Dostawa i przesył energii cieplnej do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44,25-211 Kielce.
2015-12-12 2015-12-07
Dobór agregatu prądotwórczego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na montaż i włączenie do istniejącej instalacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2015-12-04 2015-12-08
Usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Kieleckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
2015-11-19 2015-11-25
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do obiektów (jednostek organizacyjnych) Powiatu Kieleckiego.
2015-11-07 2015-12-16
Zarząd Powiatu w Kielcach zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2015 rok.
2015-11-04 2015-11-13
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w rozruchu automatycznym jako rezerwowego źródła energii elektrycznej oraz włączenie go do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2015-10-19 2015-10-22
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w rozruchu automatycznym jako rezerwowego źródła energii elektrycznej oraz włączenie go do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2015-10-12 2015-10-16
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2015-07-27 2015-08-07
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Kieleckiego z podziałem na następujące części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kieleckiego, Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Kieleckiego.
2015-06-09 2015-06-22
Drukuj Liczba odwiedzin: 7303

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl