Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Starostwo Powiatowe w Kielcach

Nie znaleziono aktualnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

Postępowania prowadzone przez: Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-11-19 2019-11-26
Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną.
2019-11-18 2019-11-27
Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2019 i 2020 rok.
2019-11-13 2019-11-18
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych dla 8 uczestników
2019-11-13 2019-11-18
Przewóz dokumentów związanych z działalnością Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2019-11-12 2019-11-18
Zorganizowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-11-08 2019-11-18
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do obiektów (jednostek organizacyjnych) Powiatu Kieleckiego.
2019-10-23 2019-11-26
Drukuj Liczba odwiedzin: 78001

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl