Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Starostwo Powiatowe w Kielcach

Nie znaleziono aktualnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

Postępowania prowadzone przez: Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Naprawa uszkodzonej izolacji przeciwwodnej ściany fundamentowej oraz uzupełnienie pionowej dylatacji wraz z robotami towarzyszącymi w celu usunięcia przecieku w przyziemiu budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce (segment 1, archiwa).
2019-07-16 2019-07-23
Rozbudowa jednostki klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2019-07-12 2019-07-18
Specjalistyczne szkolenie zawodowe „Badanie magnetyczno-proszkowe TUV” dla 10 (+/-1) uczestników projektu w ramach grantu pn. „Innowacyjny Model Kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim” Projektu Grantowego pn. „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-07-08 2019-07-16
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe) oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych".
2019-07-02 2019-07-15
Sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Powiatu Kieleckiego
2019-06-06 2019-06-14
Drukuj Liczba odwiedzin: 68079

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl