Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Starostwo Powiatowe w Kielcach

Nie znaleziono aktualnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

Postępowania prowadzone przez: Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Organizacja i przeprowadzenie kursów informatycznych w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2020-01-17 2020-01-24
Aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.
2020-01-15 2020-01-20
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2020-01-15 2020-01-20
Nadzór nad modernizacją bazy danych EGiB w ramach projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego"
2020-01-13 2020-01-21
Aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.
2020-01-10 2020-01-14
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych dla 8 Uczestników – wychowanków Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, kształcących się w zawodzie – kucharza, w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 (...)
2020-01-10 2020-01-15
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla 8 Uczestników - wychowanków Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, kształcących się w zawodzie - kucharz, w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków EFS.
2019-12-28 2020-01-10
Utworzenie inicjalnej bazy GESUT, zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT
2019-12-23 2020-01-24
Drukuj Liczba odwiedzin: 83156

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl