Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Agnieszka Jedynak 
Numer postępowania: SR-II.272.2.301.2019 
Przedmiot zamówienia: Specjalistyczne szkolenie zawodowe kurs obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarki CNC) dla 13 (+/- 2) uczestników projektu w ramach grantu pn. „Innowacyjny Model Kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim” w ramach Projektu Grantowego pn. „Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Zaproszenie do składania ofert 
Data ogłoszenia: 2019-09-10 
Termin składania ofert: 2019-09-17 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-09-25 09:17
Gniazdowska Wioletta
894.95KB
Wyjaśnienia do zapytania Wyjaśnienia do zapytania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-09-17 12:38
Jedynak Agnieszka
220.42KB
Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-09-10 13:42
Jedynak Agnieszka
2.26MB
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia - Formularz cenowy Załącznik Nr 1 do Zaproszenia - Formularz cenowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-09-10 13:42
Jedynak Agnieszka
116.81KB
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia - wykaz narzędzi Załącznik Nr 2 do Zaproszenia - wykaz narzędzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-09-10 13:41
Jedynak Agnieszka
114.61KB
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia - wykaz osób Załącznik Nr 3 do Zaproszenia - wykaz osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-09-10 13:39
Jedynak Agnieszka
115.57KB
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia - wzór umowy Załącznik Nr 4 do Zaproszenia - wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-09-10 13:39
Jedynak Agnieszka
130.14KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 84095

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl