Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Agnieszka Jedynak 
Numer postępowania: SR-II.272.2.415.2019 
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Rozeznanie rynku 
Data ogłoszenia: 2019-11-08 
Termin składania ofert: 2019-11-18 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
Wyjaśnienie treści Rozeznania Rynku Wyjaśnienie treści Rozeznania Rynku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
19-11-15 13:14
Gniazdowska Wioletta
0.98MB
Rozeznanie rynku Rozeznanie rynku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-11-08 13:11
Jedynak Agnieszka
1.47MB
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-11-08 13:11
Jedynak Agnieszka
79.19KB
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-11-08 13:10
Jedynak Agnieszka
100.46KB
Załącznik nr 3 - Wzór umowy Załącznik nr 3 - Wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-11-08 13:09
Jedynak Agnieszka
905.24KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 77622

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl