Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Małgorzata Fudali-Rogóz 
Numer postępowania: SR-II.272.1.16.2020 
Przedmiot zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego. 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2020-07-07 
Termin składania ofert: 2020-08-17 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 80 ]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-13 13:28
Jedynak Agnieszka
20.36MB
umowa na część 19 umowa na część 19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-05 10:53
Jakimiak Renata
700.96KB
umowa na część 19 umowa na część 19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-11-05 10:52
Jakimiak Renata
8.66MB
umowa na część 16 umowa na część 16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-11-05 10:43
Jakimiak Renata
702.57KB
umowa na część 16 umowa na część 16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-05 10:42
Jakimiak Renata
8.49MB
umowa na część 15 umowa na część 15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-05 10:37
Jakimiak Renata
1.02MB
umowa na część 15 umowa na część 15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-05 10:36
Jakimiak Renata
8.65MB
umowa na część 10 umowa na część 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-05 10:30
Jakimiak Renata
887.92KB
umowa na część 10 umowa na część 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-05 10:29
Jakimiak Renata
8.5MB
umowa na część 9 umowa na część 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-05 10:24
Jakimiak Renata
890.09KB
umowa na część 9 umowa na część 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-05 10:24
Jakimiak Renata
8.52MB
umowa na część 8 umowa na część 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-05 09:45
Jakimiak Renata
889.41KB
umowa na część 8 umowa na część 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-05 09:44
Jakimiak Renata
8.47MB
umowa na część 7 umowa na część 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-05 09:42
Jakimiak Renata
699.85KB
umowa na część 7 umowa na część 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-05 09:41
Jakimiak Renata
8.49MB
umowa na część 5 umowa na część 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-05 09:22
Jakimiak Renata
718.48KB
umowa na część 5 umowa na część 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-05 09:21
Jakimiak Renata
8.63MB
umowa na część 4 umowa na część 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-11-05 09:05
Jakimiak Renata
717.75KB
umowa na część 4 umowa na część 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-05 09:04
Jakimiak Renata
8.48MB
umowa na część 3 umowa na część 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-05 09:01
Jakimiak Renata
874.16KB
umowa na część 3 umowa na część 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-11-05 09:01
Jakimiak Renata
8.68MB
umowa na część 1 umowa na część 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-04 13:44
Jakimiak Renata
717.49KB
umowa na część 1 umowa na część 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-11-04 13:43
Jakimiak Renata
8.64MB
umowa na część 17 umowa na część 17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-11-03 13:16
Jedynak Agnieszka
1.1MB
umowa na część 17 umowa na część 17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-03 13:15
Jedynak Agnieszka
9.07MB
umowa na część 14 umowa na część 14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-03 13:06
Jedynak Agnieszka
9.04MB
umowa na część 14 umowa na część 14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-03 13:06
Jedynak Agnieszka
1.1MB
umowa na część 13 umowa na część 13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-11-03 12:50
Jedynak Agnieszka
1.07MB
umowa na część 13 umowa na część 13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-03 12:50
Jedynak Agnieszka
9.03MB
umowa na część 12 umowa na część 12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-11-03 12:43
Jedynak Agnieszka
734.92KB
umowa na część 12 umowa na część 12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-03 12:43
Jedynak Agnieszka
9.03MB
umowa na część 11 umowa na część 11
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-03 12:39
Jedynak Agnieszka
9.06MB
umowa na część 11 umowa na część 11
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-03 12:38
Jedynak Agnieszka
1.1MB
umowa na część 6 umowa na część 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-03 12:27
Jedynak Agnieszka
1.1MB
umowa na część 6 umowa na część 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-03 12:26
Jedynak Agnieszka
9.05MB
umowa umowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-10-16 13:54
Jedynak Agnieszka
1.11MB
umowa umowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-10-16 13:54
Jedynak Agnieszka
8.63MB
umowa umowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-10-16 13:53
Jedynak Agnieszka
8.65MB
umowa umowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-10-16 13:53
Jedynak Agnieszka
1.14MB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-09-23 13:56
Jedynak Agnieszka
2.29MB
Zbiorcze zestawienie ofert Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
20-08-17 14:38
Jedynak Agnieszka
0.97MB
Informacja dla wykonawców Informacja dla wykonawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-08-07 13:46
Jedynak Agnieszka
485.67KB
Załącznik Nr 5 - Chęciny (wieś) Załącznik Nr 5 - Chęciny (wieś)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-08-07 13:45
Jedynak Agnieszka
7.68MB
Informacja dla Wykonawców Nr 1 Informacja dla Wykonawców Nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-07-27 14:05
Jedynak Agnieszka
1.18MB
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia Załącznik Nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-07-27 14:04
Jedynak Agnieszka
35.46KB
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-07-07 14:17
Fudali-Rogóz Małgorzata
20.62MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-07-07 14:15
Fudali-Rogóz Małgorzata
17.05MB
Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 1 Formularz oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-07-07 14:14
Fudali-Rogóz Małgorzata
131KB
Załącznik nr  Jednolity europejski dokument zamówienia Załącznik nr Jednolity europejski dokument zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-07-07 14:14
Fudali-Rogóz Małgorzata
35.51KB
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania JEDZ Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania JEDZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-07-07 14:13
Fudali-Rogóz Małgorzata
1.19MB
Załącznik nr 4 Wzór umowy Załącznik nr 4 Wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-07-07 14:12
Fudali-Rogóz Małgorzata
88.79KB
Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-07-07 14:12
Fudali-Rogóz Małgorzata
35.57KB
Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-07-07 14:11
Fudali-Rogóz Małgorzata
35.64KB
Załącznik nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
20-07-07 14:10
Fudali-Rogóz Małgorzata
78.49KB
Załącznik Nr 1 Bieliny Załącznik Nr 1 Bieliny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-07-07 14:08
Fudali-Rogóz Małgorzata
7.83MB
Załącznik Nr 2 Bodzentyn Załącznik Nr 2 Bodzentyn
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-07-07 14:07
Fudali-Rogóz Małgorzata
7.72MB
Załącznik Nr 3 Bodzentyn wieś Załącznik Nr 3 Bodzentyn wieś
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-07-07 14:05
Fudali-Rogóz Małgorzata
8.46MB
Załącznik Nr 4 Chęciny miasto Załącznik Nr 4 Chęciny miasto
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-07-07 14:02
Fudali-Rogóz Małgorzata
9.82MB
Załącznik Nr 6 Chmielnik miasto Załącznik Nr 6 Chmielnik miasto
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-07-07 14:01
Fudali-Rogóz Małgorzata
7.31MB
Załącznik Nr 7 Chmielnik wieś Załącznik Nr 7 Chmielnik wieś
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-07 14:01
Fudali-Rogóz Małgorzata
6.44MB
Załącznik Nr 8 Daleszyce miasto Załącznik Nr 8 Daleszyce miasto
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-07-07 13:59
Fudali-Rogóz Małgorzata
9.36MB
Załącznik Nr 9 Daleszyce wieś Załącznik Nr 9 Daleszyce wieś
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-07-07 13:58
Fudali-Rogóz Małgorzata
10.61MB
Załącznik Nr 10 Górno Załącznik Nr 10 Górno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-07-07 13:58
Fudali-Rogóz Małgorzata
15.03MB
Załącznik Nr 11 Łagów miasto Załącznik Nr 11 Łagów miasto
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-07-07 13:57
Fudali-Rogóz Małgorzata
7.15MB
Załącznik Nr 12 Łopuszno Załącznik Nr 12 Łopuszno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-07-07 13:51
Fudali-Rogóz Małgorzata
9.48MB
Załącznik Nr 13 Masłów Załącznik Nr 13 Masłów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-07-07 13:50
Fudali-Rogóz Małgorzata
10.03MB
Załącznik Nr 14 Miedziana Góra Załącznik Nr 14 Miedziana Góra
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-07-07 13:49
Fudali-Rogóz Małgorzata
7.86MB
Załącznik Nr 15 Mniów Załącznik Nr 15 Mniów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-07-07 13:48
Fudali-Rogóz Małgorzata
16.22MB
Załącznik Nr 16 Morawica miasto Załącznik Nr 16 Morawica miasto
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-07-07 13:48
Fudali-Rogóz Małgorzata
6.95MB
Załącznik Nr 17 Morawica wieś Załącznik Nr 17 Morawica wieś
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-07-07 13:47
Fudali-Rogóz Małgorzata
6.76MB
Załącznik Nr 18 Nowa Słupia Załącznik Nr 18 Nowa Słupia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-07-07 13:46
Fudali-Rogóz Małgorzata
5.97MB
Załącznik Nr 19 Piekoszów Załącznik Nr 19 Piekoszów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-07-07 13:45
Fudali-Rogóz Małgorzata
14.27MB
Załącznik Nr 20 Pierzchnica Załącznik Nr 20 Pierzchnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-07-07 13:43
Fudali-Rogóz Małgorzata
6.66MB
Załącznik Nr 21 Raków Załącznik Nr 21 Raków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-07 13:42
Fudali-Rogóz Małgorzata
7.53MB
Załącznik Nr 22 Sitkówka-Nowiny Załącznik Nr 22 Sitkówka-Nowiny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-07-07 13:41
Fudali-Rogóz Małgorzata
10.86MB
Załącznik Nr 23 Strawczyn Załącznik Nr 23 Strawczyn
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-07-07 13:39
Fudali-Rogóz Małgorzata
10.37MB
Załącznik Nr 24 Zagnańsk Załącznik Nr 24 Zagnańsk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-07-07 13:38
Fudali-Rogóz Małgorzata
9.16MB
Załącznik Nr 25 do OPZ Analiza materiałów Załącznik Nr 25 do OPZ Analiza materiałów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-07 13:36
Fudali-Rogóz Małgorzata
19.02KB
Załącznik Nr 26 do OPZ - Samoistni posiadacze Załącznik Nr 26 do OPZ - Samoistni posiadacze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-07-07 13:35
Fudali-Rogóz Małgorzata
21.52KB
Identyfikator postępowania Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-07-07 15:18
Fudali-Rogóz Małgorzata
15.27KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 133731

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl