Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
(Wersja opublikowana)
Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, tel. (041) 278 35 59
Dyrektor: Pan Jarosław Wrzoskiewicz
Przewodniczący Rady Społecznej: Pan Bogdan Gierada – Członek Zarządu Powiatu
Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach zostało utworzone w 1976 r. jako Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej dla Budownictwa w Kielcach, świadczący usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy.
W 1992 r. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej dla Budownictwa Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego otrzymał nazwę „Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 2
w Kielcach”. Obszarem działania MOMP Nr 2, znanego jako „BUDOWLANKA”, były zakłady zlokalizowane na terenie Miasta Kielce i sąsiednich gmin.
Od dnia 1 stycznia 1999 r. organem założycielskim MOMP-u Nr 2 w Kielcach został Powiat Kielecki. W związku ze zmianą charakteru działalności jednostki została również zmieniona nazwa na Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach.
W latach 1979 – 2000 siedziba Centrum znajdowała się przy ul. Jagiellońskiej 74
w Kielcach.
W 2002 r. nastąpiło połączenie Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach i Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Obwodu Lecznictwa Kolejowego.
Siedzibą Centrum stał się budynek usytuowany w Kielcach przy ul. Żelaznej 35.
Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach świadczy głównie usługi medyczne dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego i Miasta Kielce w oparciu o kontrakt podpisany ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
w Kielcach.
Centrum udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
• podstawowa opieka zdrowotna ( opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem, szczepienia ochronne,
programy profilaktyczne),
• ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
• rehabilitacja,
• medycyna pracy,
• badania diagnostyczne.
W Centrum funkcjonuje piętnaście poradni specjalistycznych: laryngologiczna dermatologiczna, endokrynologiczno-ginekologiczna, reumatologiczna, menopauzy, chirurgiczna, alergologiczna, kariologiczna, endokrynologiczna, neurologiczna, ginekologiczna, okulistyczna, diabetologiczna, ortopedyczna oraz wad postawy.
Jednostka w ramach podstawowej Opieki zdrowotnej świadczy opiekę medyczną dla populacji liczącej około 14 tys. pacjentów.
Rocznie w poradniach specjalistycznych Centrum udziela się ponad 50 tys. porad
a ramach podstawowej opieki zdrowotnej przyjmowanych jest blisko 25 tys. pacjentów.
W zakresie świadczeń z medycyny pracy rocznie udziela się ponad 16 tys. porad.
W Centrum realizowane są cztery programy profilaktyczne finansowane ze środków NFZ (Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) oraz z Urzędu Miasta Kielce
(Program szczepień przeciw wirusowi HPV, Program zakażeń pneumokokowych u dzieci, Program profilaktyki zakażeń meningokokowych).
W ostatnich latach Centrum zostało zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Największą zrealizowaną przez jednostkę inwestycją była rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej oraz poprawy warunków pracy.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.671 tys. zł., w tym środki finansowe z RPO wyniosły 879 tys. zł.
Centrum realizuje dodatkowo Programu pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.
Wykonywanie zadań przewidzianych w Programie odbywa się poprzez zabiegi i porady rehabilitacyjne w Centrum oraz Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych, wypożyczanie sprzętu do rehabilitacji domowej, dowóz osób niepełnosprawnych z terenu Gmin Powiatu Kieleckiego na rehabilitację do Centrum.
Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu Powiatu Kieleckiego, Miasta Kielce oraz Gmin Powiatu Kieleckiego.
Więcej szczegółowych informacji dotyczących Centrum można znaleźć na stronie www.pcum.pl.

Kielce: lipiec 2013 r.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-06-28 13:30:24
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-07-11 09:06:19
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2013-07-11 09:06:27
Przeczytano: 10613 razy.