• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie "Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach".

Ostatnia zmiana
Data: 2021-09-17 15:06:51
Redaktor: Grażyna Jaworska
Opis: Zmiana przetargu
Wszystkie zmiany
Data Redaktor Element Opis
2021-09-17 15:06:51 Grażyna Jaworska Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapu I opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Powiatu Kieleckiego składającego się z 27 jednostek ewidencyjnych na powierzchni 2 246 km ² rejestr zmian zamówienia Zmiana przetargu
2021-09-17 15:06:29 Grażyna Jaworska Ogłoszenie o zamówieniu - skan rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 15:05:45 Grażyna Jaworska SWZ - skan rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 15:01:10 Grażyna Jaworska Informacja o Wyborze oferty - skan rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 15:00:08 Grażyna Jaworska Informacja o wyborze - dost. cyfrowo rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:14:51 Grażyna Jaworska Załącznik nr 2 Formularz ofertowy rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2021-09-17 14:14:14 Grażyna Jaworska Załącznik nr 1 Wzór umowy rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2021-09-17 14:13:50 Grażyna Jaworska Załącznik nr 10 Oświadczenie o udostępnieniu zasobów rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:13:23 Grażyna Jaworska Załącznik nr 9 Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:12:55 Grażyna Jaworska Załącznik nr 8 Wykaz usług rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:12:33 Grażyna Jaworska Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:12:04 Grażyna Jaworska Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Warunki techniczne) rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:11:34 Grażyna Jaworska Załącznik nr 5 Wykaz osób rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:11:01 Grażyna Jaworska Załącznik nr 4a Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:10:27 Grażyna Jaworska Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:09:51 Grażyna Jaworska Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:01:50 Grażyna Jaworska Załącznik nr 2 Formularz ofertowy rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:01:26 Grażyna Jaworska Załącznik nr 1 Wzór umowy rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:00:58 Grażyna Jaworska Specyfikacja Warunków Zamówienia - dost. cyfrowo rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-09-17 14:00:23 Grażyna Jaworska Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapu I opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Powiatu Kieleckiego składającego się z 27 jednostek ewidencyjnych na powierzchni 2 246 km ² rejestr zmian zamówienia Utworzenie przetargu
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry