• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,

NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2021 ROKU

PUNKT

SIEDZIBA

PUNKTU

CZAS PRACY PUNKTU

RODZAJ

PUNKTU

Punkt Nr 1

prowadzony przez adwokatów i radców prawnych

Starostwo Powiatowe

w Kielcach

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

poniedziałek - piątek:

7:00 - 11:00

 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 2

prowadzony przez organizację pozarządową

Starostwo Powiatowe

w Kielcach

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

poniedziałek - piątek:

11:15 - 15:15

 

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Punkt Nr 3

prowadzony przez adwokatów i radców prawnych

Urząd Miasta

i Gminy w Chmielniku

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

poniedziałek: 12:00 - 16:00

wtorek - piątek:

9:00 - 13:00

 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 4

prowadzony przez adwokatów i radców prawnych

Urząd Gminy

w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

poniedziałek, środa, piątek:

8:00 - 12:00

wtorek, czwartek:

12:00 - 16:00

 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 5

prowadzony przez adwokatów i radców prawnych

Urząd Gminy

w Łopusznie

ul. Konecka 12

26-070 Łopuszno

poniedziałek - piątek:

12:00 - 16:00

 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 6

prowadzony przez organizację pozarządową

Zespół Szkolno- Przedszkolny

w Daleszycach

ul. Sienkiewicza 11

26-021 Daleszyce

poniedziałek, piątek:

13:00 - 17:00

wtorek: 9:00 - 13:00

środa: 10:00 - 14:00

czwartek: 8:00 - 12:00

 

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Punkt Nr 7

prowadzony przez organizację pozarządową

Urząd Miasta i Gminy
w Łagowie

ul Rynek 62

26-025 Łagów

poniedziałek: 12:00 - 16:00

wtorek - piątek:

8:00 - 12:00

 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 8

prowadzony przez organizację pozarządową

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Masłowie

ul. Jana Pawła II 5

26-001 Masłów

poniedziałek, środa:

11:00 - 15:00

wtorek, czwartek:

9:00 - 13:00

piątek: 8:00 - 12:00

 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

 

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według  kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu:

- pod numerem telefonu: 41 200 17 85 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00,
- poprzez rezerwację wizyty on-line: https://np.ms.gov.pl/świętokrzyskie/kielecki (porady udzielane przez telefon lub Internet),
- poprzez zgłoszenie na adres e-mail: .

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej*
  2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

* W przypadku, gdy nieodpłatna pomoc jest udzielana w czasie epidemii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, osoba uprawniona nie ma obowiązku składania tego oświadczenia.

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym z punktów.

Lokale dogodne dla osób niepełnosprawnych.

Umowa zawarta w dniu 30 grudnia 2020 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Stowarzyszeniem „SURSUM CORDA” z siedzibą w Nowym Sączu, o realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Umowa-SURSUM-CORDA/idn:10576.html

Umowa zawarta w dniu 22 grudnia 2020 r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Kieleckim na dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Umowa-NPP/idn:10496.html

Porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2021 roku zawarte w dniu 12.11.2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach: 

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10327.html

Porozumienie zawarte w dniu 9 listopada 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Masłów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10326.html

Porozumienie zawarte w dniu 9 listopada 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Łopusznie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10325.html

Porozumienie zawarte w dniu 09.11.2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Łagów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10324.html

Porozumienie zawarte w dniu 3 listopada 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Chmielnik w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10315.html

Porozumienie zawarte w dniu 29.10.2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Mniowie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10301.html

Porozumienie zawarte w dniu 29 października 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10300.html

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku”:

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10300.html

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku": 

http://bip.powiat.kielce.pl/ogloszenia_i_obwieszczenia/Ogloszenia_i_obwieszczenia_2020/OGOSZENIE-OTWARTEGO-KONKURSU-OFERT/idn:9980.html

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku.” oraz Uchwała Nr 157/358/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku.”: 

http://bip.powiat.kielce.pl/ogloszenia_i_obwieszczenia/Ogloszenia_i_obwieszczenia_2020/Ogoszenie-Starosty-Kieleckiego/idn:9806.html

 

Nieodpłatna pomoc prawna także dla jednoosobowych firm: https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Pomoc-prawna-dla-firm/idn:8208.html

 

Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna
docx 2021-03-01 Harmonogram działania punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku (punkty prowadzone przez adwokatów i radców prawnych)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
Harmonogram działania punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku (punkty prowadzone przez adwokatów i radców prawnych) 18,46KB -
docx 2021-01-12 Harmonogram działania punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r. - podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Harmonogram działania punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r. - podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA 21,02KB -
pdf 2021-01-14 INSTRUKCJA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OSOBOM FIZYCZNYM - PROWADZĄCYM JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIEZATRUDNIAJĄCYM INNYCH OSÓB W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU JAKO POMOCY DE MINIMIS
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
INSTRUKCJA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OSOBOM FIZYCZNYM - PROWADZĄCYM JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIEZATRUDNIAJĄCYM INNYCH OSÓB W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU JAKO POMOCY DE MINIMIS 720,1KB zobacz
docx 2021-01-14 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (aktualizacja 11.03.2021 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (aktualizacja 11.03.2021 r.) 43,31KB -
pdf 2021-01-14 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 855,31KB zobacz
pdf 2021-01-14 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA MEDIACJA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA MEDIACJA 716,07KB zobacz
pdf 2021-01-14 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 851,89KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-01 14:28
Aktualizacja publikacji
Fudali Małgorzata 2021-03-11 12:54
Wytworzenie publikacji
Fudali Małgorzata - Starszy inspektor 2021-03-11 12:54
Zatwierdzenie
Kaczmarzyk Ewelina - Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 2021-03-11 12:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
96
do góry