• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Umowa zawarta w dniu 30 grudnia 2020 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Stowarzyszeniem „SURSUM CORDA” z siedzibą w Nowym Sączu, o realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku.

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Umowa-SURSUM-CORDA/idn:10576.html

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według  kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu:

- pod numerem telefonu: 41 200 17 85 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00,
- poprzez rezerwację wizyty on-line: https://np.ms.gov.pl/świętokrzyskie/kielecki (porady udzielane przez telefon lub Internet),
- poprzez zgłoszenie na adres e-mail: .

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie:

  1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
  2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia ww. oświadczenia.

Lokale dogodne dla osób niepełnosprawnych.

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,

NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2021 ROKU

PUNKT

SIEDZIBA

PUNKTU

CZAS PRACY PUNKTU

RODZAJ

PUNKTU

Punkt Nr 1

Podmiot prowadzący ORA/OIRP

Starostwo Powiatowe

w Kielcach

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

poniedziałek - piątek:

7:00 - 11:00

(osobiście oraz zdalnie)

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 2

Podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

Starostwo Powiatowe

w Kielcach

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

poniedziałek - piątek:

11:15 - 15:15

(osobiście oraz zdalnie)

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Punkt Nr 3

Podmiot prowadzący ORA/OIRP

Urząd Miasta

i Gminy w Chmielniku

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

poniedziałek: 12:00 - 16:00

wtorek - piątek:

9:00 - 13:00

(osobiście oraz zdalnie)

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 4

Podmiot prowadzący ORA/OIRP

Urząd Gminy

w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

poniedziałek, środa, piątek:

8:00 - 12:00

wtorek, czwartek:

12:00 - 16:00

(zdalnie)

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 5

Podmiot prowadzący ORA/OIRP

Urząd Gminy

w Łopusznie

ul. Konecka 12

26-070 Łopuszno

poniedziałek - piątek:

12:00 - 16:00

 (osobiście oraz zdalnie)

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 6

Podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

Zespół Szkolno- Przedszkolny

w Daleszycach

ul. Sienkiewicza 11

26-021 Daleszyce

poniedziałek, piątek:

13:00 - 17:00

wtorek: 9:00 - 13:00

środa: 10:00 - 14:00

czwartek: 8:00 - 12:00

(zdalnie)

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Punkt Nr 7

 Podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

Urząd Miasta i Gminy
w Łagowie

ul Rynek 62

26-025 Łagów

poniedziałek: 12:00 - 16:00

wtorek - piątek:

8:00 - 12:00

(osobiście oraz zdalnie)

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nr 8

Podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Masłowie

ul. Jana Pawła II 5

26-001 Masłów

poniedziałek, środa:

11:00 - 15:00

wtorek, czwartek:

9:00 - 13:00

piątek: 8:00 - 12:00

(osobiście oraz zdalnie)

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

 

 

Umowa zawarta w dniu 22 grudnia 2020 r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Kieleckim na dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

http://bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Umowa-NPP/idn:10496.html

Porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kieleckiego w 2021 roku zawarte w dniu 12.11.2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach: 

http://bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10327.html

Porozumienie zawarte w dniu 9 listopada 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Masłów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

http://bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10326.html

Porozumienie zawarte w dniu 9 listopada 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Łopusznie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

http://bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10325.html

Porozumienie zawarte w dniu 09.11.2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Łagów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

http://bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie/idn:10324.html

Porozumienie zawarte w dniu 3 listopada 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Chmielnik w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

http://bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie-NPP/idn:10315.html

Porozumienie zawarte w dniu 29.10.2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Mniów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Mniowie, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: 

http://bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie-NPP/idn:10301.html

Porozumienie zawarte w dniu 29 października 2020 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Powiatowi lokalu biurowego znajdującego się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

http://bip.powiat.kielce.pl/umowy_porozumienia/Umowy_i_porozumienia_2020/Porozumienie-NPP/idn:10300.html

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku”:

 http://bip.powiat.kielce.pl/ogloszenia_i_obwieszczenia/Ogloszenia_i_obwieszczenia_2020/Ogoszenie/idn:10223.html

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku": 

http://bip.powiat.kielce.pl/ogloszenia_i_obwieszczenia/Ogloszenia_i_obwieszczenia_2020/OGOSZENIE-OTWARTEGO-KONKURSU-OFERT/idn:9980.html

Ogłoszenie Starosty Kieleckiego w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku.” oraz Uchwała Nr 157/358/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku.”: 

http://bip.powiat.kielce.pl/ogloszenia_i_obwieszczenia/Ogloszenia_i_obwieszczenia_2020/Ogoszenie-Starosty-Kieleckiego/idn:9806.html

Komunikat o działalności Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Daleszycach

Informujemy, że budynek Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach przy ulicy Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce, został zamknięty dla mieszkańców i funkcjonuje w trybie pracy wewnętrznej.

W związku z powyższym, ze świadczenia z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach przy ul. Sienkiewicza 11,  można skorzystać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) poprzez telefon, e-mail lub komunikator internetowy.

W tej sytuacji nie obowiązuje obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Poniżej wykaz punktów z terenu Powiatu Kieleckiego wraz z informacją o formie udzielania porad.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji odbywa się po uprzednim umówieniu terminu pod numerem telefonu 41 200-17-85, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Komunikat o działalności Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mniowie

Starostwo Powiatowe w Kielcach informuje, że porady prawne w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mniowie, znajdującym się w budynku Urzędu Gminy w Mniowie z siedzibą przy ul. Centralnej 9, 26-080 Mniów, realizowane będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy). Powyższa sytuacja spowodowana jest zamknięciem i przejściem Urzędu Gminy w Mniowie, w tryb pracy wewnętrznej.

Z porad udzielanych w pozostałych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kieleckiego, można skorzystać osobiście oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

Ponadto informujemy, że przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

  • beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
  • osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W celu umówienia się na zdalną lub osobistą poradę należy zadzwonić pod nr telefonu 41 200-17-85, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać:

-  przesyłając pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,

- przesyłając na adres e-mail:

Nieodpłatna pomoc prawna także dla jednoosobowych firm: https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Pomoc-prawna-dla-firm/idn:8208.html

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej: https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Zmiany-w-udzielaniu-nieodplatnych-porad/idn:7501.html

 

Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna
docx 2021-01-12 Harmonogram działania punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r. - podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
Harmonogram działania punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r. - podmiot prowadzący Stowarzyszenie „SURSUM CORDA 21,02KB -
docx 2021-01-12 Harmonogram działania punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r. - podmiot prowadzący Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
Harmonogram działania punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r. - podmiot prowadzący Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach 22,05KB -
pdf 2021-01-14 INSTRUKCJA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OSOBOM FIZYCZNYM - PROWADZĄCYM JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIEZATRUDNIAJĄCYM INNYCH OSÓB W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU JAKO POMOCY DE MINIMIS
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
INSTRUKCJA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OSOBOM FIZYCZNYM - PROWADZĄCYM JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIEZATRUDNIAJĄCYM INNYCH OSÓB W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU JAKO POMOCY DE MINIMIS 720,1KB zobacz
pdf 2021-01-14 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 843,2KB zobacz
pdf 2021-01-14 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 855,31KB zobacz
pdf 2021-01-14 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA MEDIACJA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA MEDIACJA 716,07KB zobacz
pdf 2021-01-14 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 851,89KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-01 14:28
Aktualizacja publikacji
Jedynak Agnieszka 2021-01-15 10:59
Wytworzenie publikacji
Fudali Małgorzata - Starszy inspektor 2021-01-15 10:58
Zatwierdzenie
Kaczmarzyk Ewelina - Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 2021-01-15 10:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
11
do góry