• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Znaleziono wiadomości: 1202.

 • 2024-07-17

  UMOWA DAROWIZNY

  UMOWA DAROWIZNY zawarta w dniu 16.07.2024 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „REMONT KOŚCIOŁA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W PIOTRKOWICACH". Zadanie jest realizowane w ramach dofinasowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 • 2024-07-16

  UMOWA UŻYCZENIA

  UMOWA UŻYCZENIA zawarta w dniu 15 lipca 2024 roku do użyczenia na okres kolejnych 3 lat na rzecz dotychczasowego Biorącego w użyczenie, nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Kieleckiego, położoną w obrębie 0014 Starochęciny gm. Chęciny, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 137/79 o pow. 1,4365 ha, nr 137/48 o pow. 0,4274 ha i nr 137/771 o pow. 0,1986 ha.

 • 2024-07-16

  UMOWA

  UMOWA zawarta w dniu 04.07.2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na realizację zadania związanego z poprawą nawierzchni wjazdu na działkę nr 1228/2, stanowiącej dojazd do Szkoły Podstawowej oraz Technikum nr 6 w Nowej Słupi.

 • 2024-07-11

  UMOWA

  UMOWA zawarta w dniu 10.07.2024 r.  na zorganizowanie 56. Dymarek Świętokrzyskich oraz jako partnera festynu archeologicznego.

 • 2024-07-11

  UMOWA

  UMOWA zawarta w dniu 10 lipca 2024 r. na udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych pn. konserwacja techniczna i estetyczna kamiennej chrzcielnicy z kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie; wpisanymdo rejestru zabytków ruchomych Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2004r.

 • 2024-07-11

  UMOWA

  UMOWA zawarta w dniu 10 lipca 2024 r. na udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych pn. konserwacja estetyczna przy ołtarzu głównym, zwieńczeniu z rzeźbami Trójcy Świętej, Alegoria Wiary, Alegoria Nadziei, Alegoria Miłości w kościele pw. Św. Wojciecha w Cisowe ( III etap prac); wpisanym do rejestru zabytków

 • 2024-07-09

  Umowa - Polska Press Sp. z o.o. (dot. informacji promocyjnych).

  Umowa zawarta w dniu 28.06.2024 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa dotyczy publikowania na łamach dziennika „Echo Dnia” informacji promocyjnych dotyczących Powiatu Kieleckiego. 

 • 2024-07-09

  UMOWA - ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA MEDIOWA Sp. z o.o. (dot. reklamy).

  UMOWA zawarta w dniu 26.06.2024 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a ŚWIĘTOKRZYSKĄ GRUPĄ MEDIOWĄ Sp. z o.o. Umowa dotyczy dysponowaniem czasem antenowym i reklamowym, a także sprzedażą tego czasu w Radio Rekord Kielce 100.8 i 100.9 FM oraz powierzchnią reklamową, a także sprzedażą tej powierzchni w portalu www.CoZaDzien.pl (wersja świętokrzyska).

 • 2024-07-09

  Aneks nr 1 do umowy z dnia 19 kwietnia 2024r.

  Aneks nr 1 z dnia 4 lipca 2024 r. do umowy z dnia 19 kwietnia 2024r., dotycząca zatrudnienia dodatkowego pracownika ochrony w celu wzmocnienia ochrony i dozoru za okres od dnia 01.05.2024r. do dnia 30.06.2024r.

 • 2024-07-09

  UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

  UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu 4.07.2024r. w Kielcach,  dotycząca najmu na prowadzenie kiosku oraz świadczenie usług ksero w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach, pomieszczenie znajdujące się w budynku określonym w § 1 na drugiej kondygnacji - parter, zwane dalej „przedmiotem najmu".

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry