• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Znaleziono wiadomości: 522.

 • 2022-07-05

  UMOWA

  UMOWA zawarta w dniu 04.07.2022 r. na opracowanie Programów Funkcjonalno -Użytkowych (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych pod potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”. oraz „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z

 • 2022-07-05

  UMOWA (Pracownia Tomografii Komputerowej)

  UMOWA zawarta w dniu 30 czerwca 2022 r.w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach na zadanie inwestycyjne w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach pn.: .Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównegoPCUM w Kielcach przeznaczonych na Pracownię Tomografii Komputerowego".

 • 2022-07-04

  UMOWA

  UMOWA zawarta w dniu 30.06.2022 r. w Kielcach na 12 miesięczne wsparcie techniczne dla programu GRAYLOG wdrożonego przy użyciu autorskich rozwiązań i technologii Wykonawcy.

 • 2022-06-30

  UMOWA (przekazanie dotacji)

  UMOWA zawarta w dniu 29 czerwca 2022 r. w Kielcach na przekazanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

 • 2022-06-30

  UMOWA (wykonanie wyceny nieruchomości)

  UMOWA zawarta w dniu 30.06.2022 r. w Kielcach na „Wykonanie wyceny nieruchomości związanej z realizacją bieżących zadań”

 • 2022-06-30

  Aneks nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 r. do umowy z dnia 30 grudnia 2021 r.

  Aneks nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 r. do umowy z dnia 30 grudnia 2021 r. na dostawę materiałów biurowych.

 • 2022-06-29

  Aneks nr 3 z dnia 6 czerwca 2022r. do umowy z dnia 3 sierpnia 2020r.

  Aneks nr 3 z dnia 6 czerwca 2022r. do umowy z dnia 3 sierpnia 2020r. zawarty w Kielcach a Pocztą Polską S. A.

 • 2022-06-27

  Aneks do umowy o dofinansowanie projektu

  Aneks do umowy o dofinansowanie projektu: „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarty w Kielcach w dniu 21.06.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim.

 • 2022-06-27

  ANEKS nr 1 zawarty w dniu 20.06.2022 r.

  ANEKS nr 1 do umowy nr 10022022 (10-02-2022 r.), zawarty w dniu 20.06.2022 r. w sprawie dostawy wraz z montażem tomografu komputerowego.

 • 2022-06-27

  Porozumienie (na promocję Projektu "e - Geodezja")

  Porozumienie zawarte w dniu 14.06.2022r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych na Promocję Projektu „e- Geodezja”.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry