• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Znaleziono wiadomości: 745.

 • 2023-02-01

  Umowa - Wojewoda Świętokrzyski (dot. finansowania zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy)

  Umowa nr 23/I/2023 zawarta w Kielcach w dniu 23 stycznia 2023 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim. Przedmiotem umowy jest finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

 • 2023-02-01

  Umowa - Radio eM Kielce

  Umowa zawarta w dniu 30.01.2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Radiem eM Kielce. Przedmiotem niniejszej umowy jest: nieodpłatna emisja 12 audycji radiowych, publikacja 15 artykułów w tygodniku „Tygodnik eM Kielce",  pula 50 emisji spotów radiowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. 

 • 2023-02-01

  Porozumienie - POWIATOWE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH

  Porozumienie zawarte w dniu 26 stycznia 2023 r. pomiędzy POWIATEM KIELECKIM a POWIATOWYM CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH, dotyczące użyczenia sprzętu do rehabilitacji i aparatury medycznej jak też umożliwienie korzystania z pomieszczeń PCUM przeznaczonych na realizację Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności".

 • 2023-01-30

  UMOWA - Przedsiębiorstwo Usługowe Archi - Scan Sp. z o.o. (dot. prac geodezyjnych).

  UMOWA zawarta w dniu 27.01.2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Przedsiębiorstwem Usługowym Archi - Scan Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: „Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do

 • 2023-01-27

  Umowa Nr 2 - Polska Press Sp. z o.o. (dot. publikacji ogłoszeń prasowych).

  Umowa Nr 2 zawarta w dniu 17.01.2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest publikacja ogłoszeń prasowych Zamawiającego w dzienniku regionalnym „Echo Dnia", wydawanym przez Wykonawcę, ukazującym się od poniedziałku do soboty na całym obszarze województwa świętokrzyskiego.

 • 2023-01-27

  Umowa Nr 1 - Polska Press Sp. z o.o. (dot. publikacji materiałów informacyjno - promocyjnych w dzienniku „Echo Dnia”).

  Umowa Nr 1 zawarta w dniu 17.01.2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest publikacja na łamach „Echa Kieleckiego", dodatku do dziennika „Echo Dnia" informacji dotyczących działań Zamawiającego, a w szczególności: a) oświadczeń i stanowisk na temat ważnych wydarzeń społecznych, gospodarczych, kulturalnych innych, b) informacji o samorządzie powiatu

 • 2023-01-27

  Aneks nr 1 - SCHINDLER POLSKA Sp. z o. o. (dot. serwisowania dźwigów osobowych).

  Aneks Nr 1 do umowy z dnia 20.12.2022r. na obsługę serwisową dźwigów osobowych produkcji Schindler w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach zawarty w dniu 26.01.2023 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a SCHINDLER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 • 2023-01-26

  UMOWA - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach (dot. dotacji celowej).

  UMOWA zawarta w dniu 26 stycznia 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach. Umowa dotyczy przekazania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego

 • 2023-01-26

  UMOWA - Aqua Serwis System Sp. z o. o. (dot. dostawy wody źródlanej niegazowanej).

  UMOWA zawarta w dniu 24 stycznia 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Aqua Serwis System Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach. Umowa dotyczy sukcesywnej dostawy wody źródlanej niegazowanej w zwrotnych butlach o pojemności 18,9 1 w ilości 120 szt., sukcesywnej dostawy jednorazowych kubków plastikowych w ilości 13 000 szt., dzierżawy czterech elektrycznych dystrybutorów zimnej i ciepłej wody oraz dostarczenia do magazynu

 • 2023-01-24

  ANEKS - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GREI Grzegorz Bafia (dot. modernizacji Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Filia nr 4 w Nowej Słupi).

  ANEKS NR 1 z dnia 17.01.2023 r. do umowy z dnia 22 listopada 2022 r. zawarty w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Grzegorzem Bafią przedsiębiorcą działającym pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GREI Grzegorz Bafia z siedzibą w Kielcach. Aneks dotyczy zmian w umowie dla zadania pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry