• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Znaleziono wiadomości: 142.

 • 2021-05-14

  Umowa - kurs zawodowy

  Umowa zawarta w dniu 26 kwietnia 2021 w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Arkadiuszem Czekajem przedsiębiorcą działającym pod firmą Best Bar Arkadiusz Czekaj z siedzibą w Biskupicach na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej 8.

 • 2021-05-14

  Umowa - ŚCMiN-Sz.S w Kielcach - dotacja celowa

  Umowa zawarta w dniu 11 maja 2021 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach dotycząca przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach".

 • 2021-05-12

  Aneks nr 1 - dostawa płynów do dezynfekcji

  Aneks nr 1 z dnia 28 kwietnia 2021 r. do umowy zawartej w dniu 23 kwietnia 2021 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a ISR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, u. Grabiszyńska 241, dotycząca dostawy płynów do dezynfekcji powierzchni w ilości 728 szt, obejmująca realizację Zadania V.

 • 2021-05-12

  Umowa - dostawa płynów do dezynfekcji

  Umowa zawarta w dniu 23 kwietnia 2021 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a ISR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, u. Grabiszyńska 241, dotycząca dostawy płynów do dezynfekcji powierzchni w ilości 728 szt, obejmująca realizację Zadania V.

 • 2021-05-07

  UMOWA nr 1/4/DPS/2021 zawarta w dniu 30 kwietnia 2021 r.,

  UMOWA nr 1/4/DPS/2021 zawarta w dniu 30 kwietnia 2021 r.,  pomiędzy Powiatem Kieleckim a Caritas Diecezji Kieleckiej - Domem dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanym dalej Funduszem  na dofinansowanie domu pomocy społecznej na rok 2021, zawarta w dniu 30 kwietnia 2021 r.

 • 2021-05-07

  Aneks z dnia 30 kwietnia 2021 r. do umowy zawartej w dniu 19.01.2021 r.

  Aneks z dnia 30 kwietnia 2021 r. do umowy zawartej w dniu 19.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Arturem Pedrycem w sprawie realizacji umowy Wykonawca otrzymywać będzie z tytułu jednego Wydawnictwa objętego przedmiotem zamówienia tj. 4 000 szt. egz.: wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5 616,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sześćset szesnaście 00/100 złotych), w tym należny podatek VAT w stawce 8 %, za wyjątkiem

 • 2021-05-06

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 16 kwietnia 2021 r.

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 16 kwietnia 2021 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a NORD PARTNER Sp. z o.o. z

 • 2021-05-06

  Aneks nr 1 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

  Aneks nr 1 z dnia 28 kwietnia 2021 r. do umowy z dnia 27 kwietnia 2021 r. na zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach Zadania VII maseczki chirurgiczne producent WINSUN, model: jednorazowa maska medyczna w ilości 819 opakowań (a’50) zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia 16.11.2020 r., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

 • 2021-05-06

  UMOWA zawarta w dniu 27.04.2021r.

  UMOWA zawarta w dniu 27.04.2021r. w Kielcach pomiędzy: Powiat Kielecki a Grupa Etna Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna na zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach Zadania VII maseczki chirurgiczne producent WINSUN, model: jednorazowa maska medyczna w ilości 630 opakowań (a’50) zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia 16.11.2020 r.,

 • 2021-05-04

  Aneks nr 1 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

  Aneks nr 1 z dnia 28 kwietnia 2021 r. do umowy z dnia 26 kwietnia 2021 r. - dostawa płynów dezynfekcyjnych do rąk 5l, w ilości 1950 sztuk, producent PPH Parys Sp. z o.o., model: plak płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni wirusobójczy, bakteriobójczy i grzybobójczy, symbol ATA 080817, zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert - Załącznik nr 1 niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia 19.11.2020 r., stanowiącą załącznik nr 2

Drukuj
Liczba odwiedzin
160
do góry