• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 56.

 • 2022-07-05

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 116 i 148 położone w obr. ewid. 0013 Siedlce gm. Chęciny, w celu przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia.

 • 2022-07-05

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO na rozbudowę drogi gminnej ul. Świętokrzyskiej w m sc. Nowa Słupia, gm. Nowa Słupia na odcinku od km 0+335 do0+567 w ramach zadania modernizacji infrastruktury towarzyszącej ul. Świętokrzyskiej utworzenie deptaka zgodnie z projektem ,,Rewitalizacja Nowej Słupi’’.

 • 2022-07-05

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 15.07.2022r., o godz. 11:00.  w miejscowosci Niwy Daleszyckie NA DZIAŁCE 454 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic w celu wyznaczenia punktów/ wznowienia znaków granicznych nieruchomości nr 454 - obręb 11 - Niwy

 • 2022-07-04

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 23 lipca 2022r o godzinie 11.00 w miejscowości STROJNÓW (gmina Pierzchnica) zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 39 [droga] z działkami sąsiednimi nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

 • 2022-07-01

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 22 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w miejscowości Nówek przy działce nr 34, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 34 położonej w obrębie ewidencyjnym Nówek gmina Łopuszno.Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w obrębie

 • 2022-07-01

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że dnia 22.07.2022r., o godz. 11:00. w miejscowości BORKÓW zostaną przeprowadzone czynności w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych zgodnie z operatem ewidencyjnym prowadzonym przez Starostę Kieleckiego numerami: 141/17, 142/34, 143/20, 143/23, 140/3, 422, 142/10 z działkami sąsiednimi, położonymi w obrębie 0001 - Borków.

 • 2022-06-30

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 21 lipca 2022 roku [czwartek] od godziny 10.00 do godziny 13.00 - przez geodetę uprawnionego numer 21745 w zakresie 2 mgr inż. Łukasza BRZOZOWSKIEGO - w związku z regulacją drogi powiatowej nr 0023T biegnącej przez obręb Zrecze Małe, zostaną przeprowadzone na gruncie czynnościgeodezyjne wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów nieruchomości położonych wzdłuż drogi

 • 2022-06-29

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że dnia 13.07.2022r. o godz. 11:00. w miejscowości Borków zostaną przeprowadzone czynności w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych zgodnie z operatem ewidencyjnym prowadzonym przez Starostę Kieleckiego numerami: 141/17, 142/34, 143/20, 143/23, 140/3, 422, 142/10 z działkami sąsiednimi, położonymi w obrębie 0001 - Borków.

 • 2022-06-28

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 25 lipca 2022 r. o godz. 13.00 na gruncie w Tokarni gm. Chęciny zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 214 m.in z działką sąsiednią nr 215, które wg danych ewidencji gruntów i budynków jest w posiadaniu Marii Zych. Miejsce spotkania - Tokarnia dz. 214.

 • 2022-06-28

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przydrożnych rowów wraz z przepustami, likwidację odcinków istniejących rowów z przepustami, wykonanie rowu odpływowego do cieku bez nazwy, wykonanie wylotów, rozbiórkę istniejącego przepustu na cieku Świślina oraz wykonanie nowego przejścia przez rzekę przepustem wraz z kanałem technologicznym oraz na usługę wodną

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry