• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 71.

 • 2023-02-02

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191 z działkami sąsiednimi nr 190, 192, 326,1097 (obręb Życiny). Wyżej wymienione czynności będą przeprowadzone w dniu 02.03.2023 o godz. 12:30.

 • 2023-02-02

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych wykonywanych w zakresie działki nr 222 położonej w obrębie Zaborowice, gmina Mniów. Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi dnia 04.03.2023 r. (sobota) o godz. 9:00. 

 • 2023-02-02

  Informacja Starosty Kieleckiego

  Informacja Starosty Kieleckiego z dnia 27.01.2023 roku o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1230/1, 1230/2, 1230/29, 1230/31 położone w obr. ewid. 0013 Piekoszów gm. Piekoszów, w celu przeprowadzenia sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV.

 • 2023-02-02

  Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków do zgłoszenia przez Powiat Kielecki w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

   Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza uzupełniający nabór wniosków do zgłoszenia przez Powiat Kielecki w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 • 2023-02-01

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ znak: B-IV.672.38.2022  polegającej na budowie drogi gminnej w msc. Bieliny wraz z odwodnieniem, budowie przepustu na cieku wodnym Kakonianka oraz usunięciu kolizji z siecią wodociągową w ramach zadania pn.: „Budowa drogi w msc. Bieliny wg przebiegu drogi 1.KDD.16.MPZP”

 • 2023-02-01

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH z dnia 25 stycznia 2023 r. znak KR.ZUZ. 1.4210.168.2022. AM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie rowu przydrożnego, zabudowanego przepustami 0400 mm na dz. ewid. nr: 359/2, 825, 810, 831, 622, 623, 626, 628, 630, 632, 634/1, 636, 638, 640/2, 640/1, 642/4, 642/3, 644, obręb 0009 Napęków, jednostka ewidencyjna:, gm. Bieliny; wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej DN300

 • 2023-01-31

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 24 stycznia 2023 r. znak: WA.ZUZ.4.4211.5.2023.AM, w sprawie realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr0634T w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP0634T na ode. Od km 2+675 do km 3+890 - do skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia".

 • 2023-01-31

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH z dnia 24 stycznia 2023 r. znak: KR.ZUZ. 1.4210.235.2022. MR, w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną w ramach przebudowy drogi gminnej Jaworznia - Gniewce, gm. Piekoszów, pow. Kielecki, woj. świętokrzyskie (działki ewidencyjne w zasięgu oddziaływania: 563, 90/2, 89, 88/1, 88/2, 87/3, 87/13, 87/8, 87/8, 86/1, 556 i 565/1, obręb

 • 2023-01-30

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 25.01.2023 r. znak: SPN.III.7821.1.13.2022, w sprawie realizacji inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na działkach nr ewid.: 1063, 1062/1 obręb 0001 Pierzchnica”.

 • 2023-01-30

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIEz dnia 26.01.2023 r., w sprawie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Wyżej wymienione czynności odbędą się 20.02.2023 r. o godz. 13:00 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewid. nr 80 położona w obr. Wola Szczygiełkowa, gm. Bodzentyn z działkami sąsiednimi nr 75, 692/1,692/3, 250.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry