• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 59.

 • 2023-06-01

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 29.06.2023r. o godz. 12.00 w miejscowości Wilków, gm. Bodzentyn o. w. zostanie przeprowadzone przyjęcie/ustalenie granic określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 218/2 z działkami sąsiednimi numer: 77/1 dr, 218/4,220/2,220/4,939/1,939/2, 220/2 z działkami sąsiednimi numer: 75/1 dr, 77/1 dr, 218/2, 218/4, 220/3, 220/4, 225/1, 226/1, 227/3, 227/6, 227/8,

 • 2023-06-01

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów/wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości działek 125/2, 126/9, obręb Borków, gmina Daleszyce, skierowanego do: Katarzyny Rycombel - właścicieli działek 126/5, 125/3.

 • 2023-06-01

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 22 czerwca 2023r. odbędzie się wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic części działki numer 349 położonej w obr. Wykień, gm. Miedziana Góra, z działkami sąsiednimi, tj: 296, 348, 350. Spotkanie na gruncie odbędzie się przy przedmiotowej działce.

 • 2023-06-01

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 30.06.2023 roku na działce 17/11 obręb Łagów przy ujściu rzeki Sosna do rzeki Łagowianka w Łagowie o godzinie 11.30 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek: 856, 85/11, 29, 857/1, 857/2, 857/3, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14 obr. Łagów.

 • 2023-05-29

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH z dnia 22 maja 2023 r. znak:  KR.ZUZ.1.4210.96.2023.AM, w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1194T w miejscowości Drochów Górny". 

 • 2023-05-23

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE z dnia 22.05.2023 r. znak: B-IV.672.24.2022, w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny”.

 • 2023-05-19

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO.

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 18.05.2023 r. znak: B.IV.6740.2.17.2023.AS, w sprawie realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w miejscowości Nowiny”.

 • 2023-05-19

  OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.

  OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA z dnia 17.05.2023 r. znak: B-IV.6740.2.18.2023.BOJ, w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Papierni” w miejscowości Papiernia, gmina Raków.

 • 2023-05-19

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu z dnia 15.05.2023 r. znak: KR.ZUZ.4.4210.308.2022 KJ, w sprawie realizacji zadania „Budowa drogi gminnej nr 0316060T Śladków Mały - Śladków Duży - Miławka" oraz „Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym".

 • 2023-05-09

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 08.05.2023 r., w sprawie ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcie granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 461 z działkami sąsiednimi (460/1, 460/4). Wyżej wymienione czynności odbędą się 07.06.2023 r. o godz. 12:00 w miejscowości Podpolichno.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry