• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 48.

 • 2021-07-23

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO że w dniu 23 07.2021 r. na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 211 została wydana decyzja Nr 11/2021 znak: jw. w sprawie uchylenia w części decyzji Starosty Kieleckiego Nr 10/2017r. z dnia 16.11.2017r. znak: jw. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 761 i 786 od km 0+000 do km 1+122 w msc.

 • 2021-07-22

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali w dwóch pozycjach przetargowych

 • 2021-07-22

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE O LICYTACJI KOMORNICZEJ nieruchomości stanowiącej własność dłużnika, położonej we wsi Wiącka 52a gmina Bodzentyn,

 • 2021-07-22

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO że w dniu 15.04.2021r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łagów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej - dz. nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łagów - miasto o długości ok. 435m oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie Łagów - miasto o długości ok. 610mb

 • 2021-07-22

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE że Wojewoda Świętokrzyski w dniu 16.07.2021 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 4/2021 z dnia 26.05.2021 r., znak: B-II.672.11.2020, Starosty Kieleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowiedrogi gminnej klasy D od km 0+000 do km 0+570,64 wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji

 • 2021-07-22

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości Powiatu Kieleckiego, przeznzczonej do użyczeniz na okres 3 lat - Rembów gm. Raków

 • 2021-07-22

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości Powiatu Kieleckiego, przeznzczonej do użyczeniz na okres 3 lat - Starochęciny gm. Chęciny

 • 2021-07-21

  OBWIESZCZENIE DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

  OBWIESZCZENIE DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH że postanawia zawiesić z urzędu, wszczęte na wniosek pełnomocnika Gminy Strawczyn - Pana Jarosława Białka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (przebudowa rowów: lewostronnego i prawostronnego, poprzez likwidację i wykonanie przepustów pod zjazdami oraz wykonanie wylotów, likwidację przepustu w km 8+475 Cieku Olszówka oraz wykonanie nowego,

 • 2021-07-20

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w: Obręb ewidencyjny: 1-ŁAGÓW

 • 2021-07-20

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w: Obręb ewidencyjny: 1-BODZENTYN

Drukuj
Liczba odwiedzin
1636
do góry