• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 16.

 • 2021-01-21

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia/ ustaleniu granic nieruchomości podlegających podziałowi w obrębie geodezyjnym nr 0016, w miejscowości Szczukowice, gmina Piekoszów przeprowadzone zostaną na gruncie czynności przyjęcia granic nieruchomości nr 727; 1086/2; 25; 2414; 1037; 1088/2; 2263/2; 1103/3; 1104; 312; 1175/6; 1155/1; 39; 43; 477; 492/1; 499; 1034/1; 500; 1312/1; 1312/3; 1850/4; 1313/1 z nieruchomościami sąsiednimi.

 • 2021-01-21

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, położonej w obrębie geodezyjnym nr 0004 w miejscowości Czaplów (gm. Bieliny) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr. działki 206/12.

 • 2021-01-20

  Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Kieleckiego, przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 lat.

  Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Kieleckiego, przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 lat. Działka nr 137/76 stanowi miejsce realizacji projektu: Budowa Domu Autonomicznego w Podzamczu k/Chęcin na potrzeby badania efektywności energetycznej dla rozwoju regionu świętokrzyskiego w zakresie specjalizacji efektywnego wykorzystania energii.

 • 2021-01-20

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonej w obrębie 0008 Jasień, gmina Chmielnik, działka o numerze ewid. 163.

 • 2021-01-19

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak: KR.ZUZ. 1.4210.220.2020.JK

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak: KR.ZUZ. 1.4210.220.2020.JK z dnia 12 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Chęciny Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, pozwolenia wodnoprawego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego z terenu projektowanej drogi, przebudowę urządzeń wodnych - rowów drogowych, wykonanie przepustów pod drogą, wykonanie

 • 2021-01-18

  Znak: SPN.III.7821.1.5.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7821.1.5.2020 z dnia 14 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji, umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Kieleckiego Nr 3/2020 z dnia 24.11.2020r., znak: B-II.672.5.2020 o zezwoleniu na realizacjęinwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. J.H. Dąbrowskiego od km 0+000 do km 0+483,60 oraz budowie drogi gminnej ul. b/n od km 0+000 do km 0+383,00

 • 2021-01-14

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o wyznaczeniu i wznowieniu znaków granicznych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 371 w Chmielniku, gm. Chmielnik.

 • 2021-01-14

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości do podziału działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 107/2,położonej w gm. Łagów - ob. wiejski, obręb 0013 Sędek.

 • 2021-01-13

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego

  STAROSTA KIELECKI informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 132 położona w obr. Serbinów gm. Mniów, w celu przeprowadzenia napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z jednym stanowiskiem słupowym niskiego napięcia.

 • 2021-01-13

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego

  STAROSTA KIELECKI informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1248/3 położona w obr. Kostomłoty II gm. Miedziana Góra, w celu przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm 0,5 MPa.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-01 14:22
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-17 10:55
Wytworzenie publikacji
Jedynak Agnieszka 2019-01-02 10:12
Zatwierdzenie
Jedynak Agnieszka 2019-01-02 10:12
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
133
do góry