• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 124.

 • 2024-07-15

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu na wykonanie urządzeń wodnych rząpi, osadnika oraz wylotu do wód rzeki Wszachowianki, usługi wodne - trwałe odwadnianie zakładu górniczego Wszachów, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych w związku z odwodnieniem wyrobiska Kopalni „Wszachów II" do rzędnej +235 m n.p.m., usługi wodne - wprowadzanie wód pochodzących z odwadniania wyrobiska Wszachów II

 • 2024-07-15

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy DW 750 na ode. od km 0+000 do km ok. 5+600,00 oraz od km ok. 12+800,00 do km ok. 13+654,92 w ramach zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinkuod km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów"".

 • 2024-07-12

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie w sprawie czynności klasyfikacyjnych w terenie na działce nr 618, położonej w obrębie 0003 Chańcza, gmina Raków, rozpoczną się w dniu 17.08.2024r. o godzinie 9:00.

 • 2024-07-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic w dniu 13.08.2024 roku na obszarze działki o identyfikatorze 260407_4.0001.18 od stronyul. Władysława Sikorskiego o godzinie 10.30 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic czynności te dotyczyć będą działek 17/11, 18, 19/5, 20/5, 21/7, 29, 857/1 obr. Łagów.

 • 2024-07-12

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE Sądu Rejonowego w Kielcach w związku z postanowieniem z dnia 11 czerwca 2024 roku o zezwoleniu Gminie Kielce Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13 292,65 zł (trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i 65/100 groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Kielce udziału 5603/142134 części (związanego z własnością lokalu użytkowego B w budynku

 • 2024-07-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w dniu 20.08.2024 (wtorek) o godz. 13.00 w miejscowości Bolechowice obr. 0006 na działce nr154/2 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 154/2 z działkami: 150,154/6,154/4,147/3,147/2,426.

 • 2024-07-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic w dniu 29.07.2024 r. o godz. 10:00 w miejscowości Chańcza nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 - Chańcza, gmina Raków, powiat kielecki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 972.

 • 2024-07-11

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów w dniu 10 sierpnia 2024 roku o godz. 8.30 na gruncie nr 360, obręb: Wolica, gmina: Chęciny obejmującym działkę przedmiotową oraz części działek sąsiednich nr: 357, 360, 362, 369/3, 369/4, 404.

 • 2024-07-11

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów w dniu 10 sierpnia 2024 roku o godz. 8.30 na gruncie obejmującym działkę przedmiotową oraz części działek sąsiednich nr: 357, 360, 362, 369/3, 369/4, 404.

 • 2024-07-11

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE znak: GN-I.683.4.9.2023 sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Kielecki prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0008 Ostrów, gmina Chęciny, oznaczonej jako działka nr 107/2 o pow. 0,0059 ha, zajętej pod inwestycję drogową wydzieloną Decyzją Starosty Kieleckiego z dnia 20.04.2022 r., znak: B-II.672.39.2021, przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej polegającej na

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry