• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 44.

 • 2021-09-22

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 września 2021 r., znak: KR.RUZ.4210.139.2021 w sprawie wydania decyzji  z dnia 14 września 2021 r., znak: KR.RUZ.4210.139.2021, udzielającej spółce Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. w Nowinach, ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny, pozwolenia wodnoprawnego na całoroczne odwadnianie Zakładu Górniczego „Kowala”. 

 • 2021-09-20

  Zawiadomienie

  ZAWIADOMIENIE dotyczące ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 296 z działkami bezpośrednio przyległymi, położonymi w obrębie ewidencyjnym 0009 KANIÓW gm. Zagnańsk oraz wyznaczenie punktów granicznych w/w działki uprzednio ustalonych i ujawnionych w ewidencji gruntów. 

 • 2021-09-20

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach z dnia 10 września 2021 r., sygn. akt. GKm 14/21 w sprawie przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości gruntowanej zabudowanej położonej w Świętej Katarzynie, gmina Bodzentyn.

 • 2021-09-20

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach z dnia 10 września 2021 r., sygn. akt. Km 1429/16 w sprawie przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości tj. udziału w 1/2 części w nieruchomości gruntowej położonej w Świętej Katarzynie, gmina Bodzentyn.

 • 2021-09-20

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 września 2021 r., znak: KR.RUZ.4211.186.2018.MLP prostujące oczywistą omyłkę w decyzji udzielonej Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach - budowa obwodnicy w msc. Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756. 

 • 2021-09-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 18 października 2021 r. o godz. 9.30 zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych określających granice działki nr 520 położonej w obrębie 0008 Makoszyn gmina Bieliny

 • 2021-09-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 27 października 2021 r. o godz.11.00 na gruncie w Cierchach gm. Mniów zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 110 m.in. z działką sąsiednią nr 32

 • 2021-09-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 8 października 2021 r. o godzinie 14,00 w Mędrowie nastąpi wyznaczenie punktów granicznych /ustalenie przebiegu granic / z działkami nr 537,115/4, 644, 635, 362, 242, 243/1, 244

 • 2021-09-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 09.10.2021 o godzinie 09:00 w miejscowości Drogowle przeprowadzone zostang czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków dla działki numer 37 położonej w obrębie Drogowle, gmina Raków,

 • 2021-09-10

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 09.10.2021 o godzinie 09:00 w miejscowości Drogowle przeprowadzone zostang czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków dla działki numer 37 położonej w obrębie Drogowle, gmina Raków

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry