• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 110.

 • 2024-04-19

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: GN-I.6821.2.1.2024.KS w celu ograniczenia sposobukorzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym Sędek gm. Łagów oznaczonej jako działka nr 116/4 o pow. 0,6500 ha poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci podwieszenia kabli światłowodowych.

 • 2024-04-19

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: GN-I.6821.2.7.2024.KS w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa gm. Masłów oznaczonej jako działki nr 293/3 o pow. 0,7195 ha i nr 293/5 o pow. 0,7113 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

 • 2024-04-19

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: GN-1.6821.2.6.2024.KS w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa gm. Masłów oznaczonej jako działka nr 310/1 o pow. 0,1016 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

 • 2024-04-18

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej w dniu 14 maja 2024 r. o godzinie 16.30 w miejscowości Mniów [gmina Mniów] oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 602 z działkami sąsiednimi nr 594/2, 600, 601, 411 [dr] i 410 [dr].

 • 2024-04-18

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej w dniu 14 maja 2024 r o godzinie 16.30 w miejscowości Mniów [gmina Mniów] oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 602 z działkami sąsiednimi nr 594/2, 600, 601, 411 [dr] i 410 [dr].

 • 2024-04-18

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 21.05.2024 r. o godz. 8:00 pod adresem Husarska 7B, nastąpi ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 339/1 z działkami sąsiednimi (339/2 ).

 • 2024-04-17

  Obwieszczenie Starosty Kieleckiego

  Obwieszczenie Starosty Kieleckiego na budowie drogi gminnej w ramach inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej” na terenie gminy Nowa Słupiaw powiecie kieleckim.

 • 2024-04-16

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ciągu komunikacyjnego w Bodzentynie, na działkach o nr ewid.: 2991, 2992, 3028 obręb 0001 Bodzentyn, gmina Bodzentyn.

 • 2024-04-16

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO dotyczace przebudowy drogi powiatowej DP0633T na odc. od km 2+475 do km 5+600 - od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały”, na terenie gminy Nowa Słupia w powiecie kieleckim.

 • 2024-04-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 07.05.2024r. o godz. 9:00 w miejscowości Lesica na działce 922 z działkami nr: 921, 854/1, 923, 875.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry