• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 19.

 • 2021-04-14

  Znak: B-II.6743.41.22.2021 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia zamiaru budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego, inwestycja na dz.nr ewid. 156/2, obręb 0005 Domaszowice, gm. Masłów.

 • 2021-04-14

  Znak: B-II.6743.4.6.2021 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia zamiaru budowy budowy linii kablowych NN wraz z przyłączami kablowymi NN w ramach zadaniainwestycyjnego: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnychw miejscowości Makoszyn, inwestycja na działkach nr ewid.: 49/3, 82/3, 101, 154/2,154/3, 154/5, 155, 156, 568, 571, 572, 573, 574, 575, obręb 0008 Makoszyn, gmina Bieliny.

 • 2021-04-14

  Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

  Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 r.

 • 2021-04-14

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO: o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Łagów gm. Łagów oznaczonej jako działka nr 1640/2 poprzez udzielenie zezwolenia na umieszczenie na działce napowietrznego kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii nN, na odcinku 19,6 m, a także ułożenie

 • 2021-04-09

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 173 i 279 w miejscowości Lisie Jamy, gmina Mniów stanowiącymi drogę gminną na granicy obrębów Lisie Jamy i Salata, gmina Smyków, z działkami sąsiednimi.

 • 2021-04-08

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W RADOMIU

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W RADOMIU z dnia 31 marca 2021 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.72.2021.AK, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach projektowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ujęcia wody wraz z SUW na działkach nr ew. 1787 i 1790 obręb 0001 Nowa Słupia". 

 • 2021-04-08

  OGŁOSZENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH

  OGŁOSZENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w Chełmcach, gmina Strawczyn, obręb 0001 Chełmce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 42/2. 

 • 2021-04-07

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu działki ewidencyjnej nr 151/1 m.in. z działką sąsiednią nr 12 w miejscowości Huta Podłysica, gm. Bieliny. 

 • 2021-04-07

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1/3 m.in. z działką sąsiednią nr 1/2 w miejscowości Huta Szklana, gm. Bieliny. 

 • 2021-04-07

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach celem określenia granic posiadania na datę 4 listopada 1971 r. nieruchomości oznaczonej numerem działki 580 położonej w Czaplowie, Gmina Bieliny oraz czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 580 do celów bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego.

Drukuj
Liczba odwiedzin
827
do góry