• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje o zamiarze budowy

Informacje o zamiarze budowy

Znaleziono wiadomości: 236.

 • 2021-05-14

  Znak: B-II.6743.46.70.2021 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9/1, 10/1, 10/2, 11/1, 11/4, 12/2, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21/3, 21/4, 22, 23/3, 23/5, 23/6, 24, 25, 26, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39/1, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 62/2, 62/3, 62/5, 62/6, 62/8, 63, 77, 79, 80, 81,

 • 2021-05-14

  Znak: B-II.6743.46.71.2021 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz przyłączem do budynku jednorodzinnego, inwestycja na działkach o nr ewid. 452/15, 377, 459, 453/6, 453/4, 452/11, 452/9, 452/10, 452/15 obręb 0020 Wola Morawicka, gmina Morawica. Znak: B-II.6743.46.71.2021

 • 2021-05-14

  Znak: B-II.6743.46.70.2021 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz przyłączem do budynku jednorodzinnego, inwestycja na działkach      o nr ewid. 244/45, 244/43, 244/41, 244/39, 244/11, 244/48, 244/9 obręb 0002 Bilcza, gmina Morawica.

 • 2021-05-14

  Znak: B-II.6743.15.33.2021 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, inwestycja na dz. nr ewid. 290/6, obręb 0009 Mójcza, gm. Daleszyce. Znak: B-II.6743.15.33.2021

 • 2021-05-14

  Znak: B-I.6743.100.24.2021 INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan. co., c.w., elektryczną oraz bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne, działka nr ewid. 462 położona w obrębie geodezyjnym Bartków , gmina Zagnańsk. 

 • 2021-05-14

  Znak: B-II.6743.43.47.2021 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego w miejscowości Tumlin-Wykień, inwestycja na dz. nr ewid. 416/2, obręb 0009 Wykień, gm. Miedziana Góra. Znak: B-II.6743.43.47.2021

 • 2021-05-13

  Znak: B-II.6743.46.80.2021 INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY i przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr ewid. 796/2 obręb 0001 Chęciny - miasto, gm. Chęciny oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej, inwestycja na działkach o nr ewid.: 796/2, 904/80, 904/132 obręb 0001 Chęciny - miasto, gm. Chęciny w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza w m. Chęciny, gmina Chęciny, woj. świętokrzyskie”.

 • 2021-05-13

  Znak: B-I.6743.15.22.2021 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną na działce oznaczonej nr ewid. 199/19 obręb geodezyjny Marzysz, gmina Daleszyce.

 • 2021-05-13

  Znak: B-II.6743.46.80.2021 INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, inwestycja na dz. nr ewid. 19/1 w obręb Umer, gm. Zagnańsk. 

 • 2021-05-13

  Znak: B-II.6743.46.80.2021 INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, inwestycja na dz. nr ewid. 313 w obręb 0003 Brudzów, gm. Morawica. 

Drukuj
Liczba odwiedzin
723
do góry