• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje o zamiarze budowy

Informacje o zamiarze budowy

Znaleziono wiadomości: 151.

 • 2024-04-03

  Znak: B.IV.6743.1.12.5.2024.MH INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU o zamiarze budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami, inwestycja na dz. nr ewid.: 201, 588, 203/6, 204/3, 232/1, 205/1, 234/3, 234/4, 212, 216/3, 250, 218, 222, 227/2, 229/2, 283/4, obręb 0017 Przededworze, gmina Chmielnik.

 • 2024-04-02

  Znak: B.IV.6743.1.46.21.2024.DS INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zasilającej kocioł gazowy i kuchenkę, inwestycja na dz. nr ewid. 149, obręb 0019 Radomice, gmina Morawica.

 • 2024-03-21

  Znak: B-III.6743.1.15.2.2024.AŚ INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr ewid. 602/15, obręb geodezyjny 0006 Marzysz, gmina Daleszyce.

 • 2024-01-16

  Znak: B.IV.6743.1.15.1.2024 MH INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY sieci wodociągowej, inwestycja na dz. nr ewid.: 1150/1, 73, obręb 0013 Słopiec, gmina Daleszyce.

 • 2024-01-15

  Znak: B.IV.6743.1.61.2.2024 DS INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 15kV, na dz. nr ewid.: 1578/86, 1578/418, 1578/407, 1578/ 374, 1230/3, 1230/4, 1230/5, 1230/29, 1230/2, 1230/1, 1230/31, 1229, obręb 0001 Brynica, 112/2,112/3, 112/4, 236/1, 563, 112/6, 284, 247/1, 248, 249/1, 249/2, 250, 251/1, 251/7, 252/1, 253/2, 254/5, 254/1, 255, 256, 288/9, 288/8, 288/7, 304, 305, 306, 307, 308/1, 308/2, 309, 310, 311, 312,

 • 2023-08-21

  Znak: B.IV.6743.1.43 40 .2023.MJA INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU o zamiarze wykonania robót budowlanych, polegających na instalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce nr ewid. 175/6 , obręb 0007 Miedziana Góra , gmina Miedziana Góra. 

 • 2022-10-31

  Znak: B.IV.6743.75.83.2022 INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU do zgłoszenia zamiaru budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, inwestycja na dz. nr ewid.: 226/69, obręb 0005 Zgórsko, gmina Nowiny.

 • 2022-09-15

  Znak: B.IV.6743.41.103.2022 INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja na dz. nr ewid.: 107/25, 107/24, obręb 0005 Domaszowice, gmina Masłów.

 • 2021-09-21

  Znak: B.II.6743.100.81.2021 INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, inwestycja na dz. nr ewid.: 598/3 obręb 0008 Kajetanów, gmina Zagnańsk. 

 • 2021-06-10

  Znak: B-II.6743.38.35.2021 INFORMACJA O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

  INFORMACJA O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA zamiaru dobudowy linii oświetlenia ulicznego, inwestycja na działkach o nr ewid.: 1529/2, 588, 589/1, 589/2, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 649, obręb 0013 Gnieździska, gmina Łopuszno.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry