• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje o zamiarze budowy

Informacje o zamiarze budowy

Znaleziono wiadomości: 146.

 • 2024-04-19

  Znak: B.IV.6743.1.46.84.2023.MH INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru budowy sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Łabędziów - ul. Pod Lasem, inwestycja na dz. nr ewid.: 235/4, 224, 234/3, 255, obręb 0013 Łabędziów, gmina Morawica.

 • 2024-04-18

  Znak: B.IV.6743.1.43.13.2024.MJA INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na instalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, do lokalu nr 1 i lokalu nr 2, na działce nr ewid. 1210/2, obręb 0005 Kostomłoty II, gmina Miedziana Góra.

 • 2024-04-18

  Znak: B.IV.6743.1.46.20.2024.MJA INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na instalowaniuzewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr ewid. 466/2, obręb 0004 Brzeziny, gmina Morawica.

 • 2024-04-18

  Znak: B.IV.6743.1.41.14.2024 IC INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z wysięgnikami grawitacyjno-tłocznymi na ul. Kalinowej, inwestycja na dz. nr ewid.: 1201/2, 1157/2, obręb 0004 Dąbrowa, gmina Masłów.

 • 2024-04-18

  Znak: B.IV.6743.1.21.2.2024 MD INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, inwestycja na dz. nr ewid. 128/9, obręb 0002 Cedzyna, gmina Górno.

 • 2024-04-17

  Znak: B.IV.6743.1.49.2.2024.MH INFORMACJA O WNIESIENIU SPRZECIWU

  INFORMACJA O WNIESIENIU SPRZECIWU zamiaru budowy sieci wodociągowej PE DN125 i kanalizacji sanitarnej PVC DN200 wraz z przyłączami, inwestycja na dz. nr ewid.: 822, 837/4, 682/15, 682/14, 682/13, 682/11, 682/10, 682/9, 682/8, 682/7, 682/6, 682/5, 682/4, 682/3, obręb 0017 Stara Słupia, gmina Nowa Słupia.

 • 2024-04-17

  Znak: B.IV.6743.1.41.17.2024 MH INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY sieci elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, sieci elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w ramach zadania pn.: „PBW przyłączenie do sieci elektroenergetycznej osiedla budynków mieszkalnych oraz usługowych w m. Masłów, Dąbrowa, dz. 1421, 1087/3, 1045/2-3, 1026/13-14, 1440, 1442/1, 1026/9-12 - RE Kielce.” na

 • 2024-04-17

  Znak: B.IV.6743.1.49.7.2024 IC INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących i projektowanych przyłączy, inwestycja na dz. nr ewid.: 1372, 1371, 1371/1, 1374/2, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1385, 1386, 1387, 1388/1, 1388/2, 1389/2, 1390/2, 1391/2, 1391/3, 1391/4, 1392/2, 1393/2, 1394/2, 1395/2, 1396/2, 1397/2, 1398/2, 1399/2, 1400/2, 1401/2, 1402/2, 1404/2, 1405/3, 1406/2, 1407/2, 1408/2, 1409/2, 1410/2, 1411/2, 1412/2, obręb 0001 Nowa

 • 2024-04-17

  Znak: B.IV.6743.1.35.2.2024 MH INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY sieci elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia drogowego w ramach zadania pn.: „Budowa brakującego odcinka oświetlenia ulicznego w msc. Wola Łagowska, na dz. nr ewid.: 329, 13/3, 13/4, 13/1, 12/2, 12/1 , obręb 0017 Wola Łagowska, gmina Łagów.

 • 2024-04-17

  Znak: B.IV.6743.1.43.19.2024 MJA INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY

  INFORMACJA O ZAMIARZE BUDOWY zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, inwestycja na dz. nr ewid. 87/7, obręb 0009 Wykień, gmina Miedziana Góra.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry