• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje o zamiarze budowy

Informacje o zamiarze budowy

Znaleziono wiadomości: 220.

 • 2024-06-10

  Znak: B.IV.6743.1.100.14.2024 IC INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z wysięgnikami, inwestycja na dz. nr ewid. 671/2, obręb 0004 Gruszka, gmina Zagnańsk.

 • 2024-06-06

  Znak: B.IV.6743.1.15.14.2024.MH INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej nN (linie kablowe nN wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi), w ramach inwestycji pn.: „Część 4 PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w miejscowości Suków, dz. nr 2848/18-31, 2848/36-59 - RE Kielce”, inwestycja na dz. nr ewid.: 2848/61, 2848/33, 2848/34, 2848/35, 2848/25, 2848/59, 2848/32, 2848/4, obręb 0015 Suków,

 • 2024-06-06

  Znak: B.IV.6743.1.15.15.2024 IC INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej SN i nN w ramach inwestycji pn.: „Część 4 PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego w m. Niestachów, dz. nr 179/18-34, gm. Daleszyce - RE Kielce, inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid.: 179/34, 179/33, 179/32, 179/17, 179/31, 179/30, 179/29, 179/28, 179/27, 179/26, 179/25, 179/24, 179/23, 179/22, 179/21, 179/20, 179/19,

 • 2024-06-05

  Znak: B.IV.6743.1.11.20.2024 IC INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, inwestycja na dz. nr ewid. 146/1, obręb 0013 Siedlce, gmina Chęciny.

 • 2024-06-05

  Znak: B.IV.6743.1.11.21.2024 IC INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, inwestycja na dz. nr ewid. 146/2, obręb 0013 Siedlce, gmina Chęciny.

 • 2024-06-05

  Znak: B.IV.6743.1.49.7.2024 IC INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Słupia ul. Opatowska z włączeniem na dz. nr ewid. 1371, obręb 0001 Nowa Słupia do dz. nr ewid. 642/4 obręb 0017 Stara Słupia wraz z przepięciem istniejących i projektowanych przyłączy na działkach nr ewid: 1372, 1371, 1374/1, 1374/2, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1385, 1386, 1387, 1388/1, 1388/2, 1389/2, 1390/2,

 • 2024-06-03

  Znak: B.IV.6743.1.46.19.2024.MH INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru budowy sieci gazowej ś/c PE dn 40x3,7 (MOP≤0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi ś/c PE dn 25x3,0 (6szt.) i punktami red. - pom. na 3 gazomierze (5szt.) oraz punktem red. - pom. na 1 gazomierz (1szt.), na dz. nr ewid.: 329, 279/2, 339/58, 339/62, 339/63, 339/64, 339/65, 339/66, 339/67, obręb 0002 Bilcza, gmina Morawica.

 • 2024-06-03

  Znak: B.IV.6743.1.7.3.2024 IC INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV - etap drugi, inwestycja na dz. nr ewid. 155, 251, 390, 393, 391, 389, 388, 387/1, obręb 0025 Wola Szczygiełkowa, gmina Bodzentyn.

 • 2024-06-03

  Znak: B.IV.6743.1.15.11.2024 IC INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru budowy sieci wodociągowej PE 125x7,4 mm, SDR17, PN10, długości L=582,5 m i kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm, SN8, długości L=440,0 m z wysięgnikami PVC160, SN8 długości L=167,50 m wraz z wpięciem do istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, inwestycja na dz. nr ewid.: 157/38, 158/3, 157/15, 157/16, 157/17, 157/19, 157/21, 157/22, 157/24, 157/25, 157/26, 157/27, 157/28, 157/29,

 • 2024-06-03

  Znak: B.IV.6743.1.75.8.2024.MH INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

  INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU zamiaru budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja na dz. nr ewid.: 313/8, 315/1, obręb 0005 Zagrody, gmina Nowiny.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry