• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jawność Finansów Powiatu/Sprawozdawczość budżetowa 2023

Sprawozdawczość budżetowa 2023

Sprawozdawczość budżetowa 2023

Kategoria: Powiązane pliki [67]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Jawność finansów Powiatu
pdf 2024-04-17 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 3.05MB zobacz
pdf 2024-04-09 Korekta - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
Korekta - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. 125.26KB zobacz
pdf 2024-04-09 Korekta - Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
Korekta - Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2023 roku 111.84KB zobacz
pdf 2024-04-09 Korekta - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
Korekta - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku 103.79KB zobacz
pdf 2024-04-09 Korekta - Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
Korekta - Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 355.5KB zobacz
pdf 2024-04-09 Korekta - Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
Korekta - Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 218.36KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku. 130.28KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 2023 roku. 110.48KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku. 102.92KB zobacz
pdf 2024-02-21 Informacja Zarządu Powiatu w Kielcach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za IV kwartał 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
Informacja Zarządu Powiatu w Kielcach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za IV kwartał 2023 roku 589.35KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 222.29KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku 105.74KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2023 roku 110.48KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2023r. 257.6KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 107.32KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-N - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
Rb-N - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku 102.92KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-50 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
Rb-50 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2023 168.63KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2023 102.54KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2023 do końca 4 kwartału roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2023 do końca 4 kwartału roku 2023 102.64KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 354.49KB zobacz
pdf 2024-02-26 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2023 126.17KB zobacz
pdf 2023-12-21 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2023. 345.18KB zobacz
pdf 2023-12-21 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2023. 208.04KB zobacz
pdf 2023-12-21 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 - korekta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 - korekta. 109.23KB zobacz
pdf 2023-10-26 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku. 118.31KB zobacz
pdf 2023-10-26 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku. 118.2KB zobacz
pdf 2023-10-26 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku. 103.46KB zobacz
pdf 2023-10-26 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku. 102.83KB zobacz
pdf 2023-10-26 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2023. 167.95KB zobacz
pdf 2023-10-26 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2023. 101.66KB zobacz
pdf 2023-10-26 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023. 107.95KB zobacz
pdf 2023-10-26 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2023 do końca 3 kwartału roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2023 do końca 3 kwartału roku 2023. 102.92KB zobacz
pdf 2023-10-26 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023. 351.12KB zobacz
pdf 2023-10-26 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023. 214.87KB zobacz
pdf 2023-10-26 Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH a) sprawozdanie jednostkowe jednostki bezpośrednio realizujące zadania b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH a) sprawozdanie jednostkowe jednostki bezpośrednio realizujące zadania b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku . 105.72KB zobacz
pdf 2023-10-26 Korekta nr 1 - Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
Korekta nr 1 - Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2023. 126.58KB zobacz
pdf 2023-10-26 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2023. 125.88KB zobacz
pdf 2023-10-26 Informacja Zarządu Powiatu w Kielcach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za III kwartał 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
Informacja Zarządu Powiatu w Kielcach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za III kwartał 2023 roku. 583.68KB zobacz
pdf 2023-08-10 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku. 120.31KB zobacz
pdf 2023-08-10 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku. 105.48KB zobacz
pdf 2023-07-27 Korekta Nr 1 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
Korekta Nr 1 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023. 206.31KB zobacz
pdf 2023-07-25 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku. 105.65KB zobacz
pdf 2023-07-25 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku. 90.17KB zobacz
pdf 2023-07-25 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku. 104.65KB zobacz
pdf 2023-07-25 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku. 90.14KB zobacz
pdf 2023-07-25 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach wiązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy II kwartał roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach wiązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy II kwartał roku 2023. 144.25KB zobacz
pdf 2023-07-25 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy II kwartał roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy II kwartał roku 2023. 101.75KB zobacz
pdf 2023-07-25 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2023 do końca 2 kwartału roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2023 do końca 2 kwartału roku 2023. 90.37KB zobacz
pdf 2023-07-25 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023. 93.68KB zobacz
pdf 2023-07-25 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023. 327.49KB zobacz
pdf 2023-07-25 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 203.63KB zobacz
pdf 2023-07-25 Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PANSTWAZTYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PANSTWAZTYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku. 92.26KB zobacz
pdf 2023-07-25 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy od początku roku do końca II kwartału roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy od początku roku do końca II kwartału roku 2023. 111.08KB zobacz
pdf 2023-07-25 Informacja Zarządu Powiatu w Kielcach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za II kwartał 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Informacja Zarządu Powiatu w Kielcach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za II kwartał 2023 roku. 612.98KB zobacz
pdf 2023-04-27 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku. 118.26KB zobacz
pdf 2023-04-27 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku. 102.95KB zobacz
pdf 2023-04-24 Informacja Zarządu Powiatu w Kielcach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I kwartał 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
Informacja Zarządu Powiatu w Kielcach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I kwartał 2023 roku. 651.76KB zobacz
pdf 2023-04-24 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023. 194.7KB zobacz
pdf 2023-04-24 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2023. 125.74KB zobacz
pdf 2023-04-24 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023. 318.26KB zobacz
pdf 2023-04-24 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2023 do końca 1 kwartału roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2023 do końca 1 kwartału roku 2023. 89.51KB zobacz
pdf 2023-04-24 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku. 89.63KB zobacz
pdf 2023-04-24 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku. 104.52KB zobacz
pdf 2023-04-24 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023. 93.96KB zobacz
pdf 2023-04-24 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2023. 101.19KB zobacz
pdf 2023-04-24 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2023. 141.94KB zobacz
pdf 2023-04-24 Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PANSTWAZTYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PANSTWAZTYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku. 91.43KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
Skibowska Dominika 2023-04-24 12:23
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Skibowska Dominika - Młodszy referent 2023-04-24 12:23
Zatwierdzenie
Kaczmarzyk Ewelina - Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 2023-04-24 12:23
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry