• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Znaleziono wiadomości: 216.

 • 2021-07-15

  UMOWA Nr 24/2021

  UMOWA Nr 24/2021 przedmiotem umowy jest pomoc finansowa Powiatu dla Gminy w wysokości określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - rowów, znajdujących się na terenie Gminy Chmielnik.

 • 2021-07-14

  Umowa - zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach części 1

  Umowa zawarta w dniu 2 lipca 2021 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a MEDASEPT Spółka Akcyjna na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach części 1. 

 • 2021-07-13

  Umowa - dotacja celowa

  Umowa zawarta w dniu 8 lipca 2021 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Szpitalem Powiatowy w Chmielniku na przekazanie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku"

 • 2021-07-13

  Umowa - świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych

  Umowa Nr Um/00517066/2021 zawarta w dniu 29 czerwca 2021 r. w Kielcach pomiędzy Orange Polska Spółka Akcyjna a Powiatem Kieleckim, dotycząca warunków świadczenia mobilnych usług telekomunikacyjnych. 

 • 2021-07-13

  Umowa - dotacja celowa

  Umowa zawarta w dniu 25 czerwca 2021 r. w Kielcach, pomiędzy Powiatem Kieleckim a Szpitalem Powiatowym w Chmielniku, dotycząca przekazania dotacji celowej jako wkład własny na zadanie inwestycyjne pn.: "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego".

 • 2021-07-13

  Umowa Nr 4 - przygotowanie potraw regionalnych

  Umowa Nr 4 zawarta w Kielcach w dniu 9 lipca 2021 r., pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią Beatą Makuch, dotycząca przygotowania potraw regionalnych z terenu Gór Świętokrzyskich. 

 • 2021-07-12

  Umowa

  Umowa zawarta w dniu 8 lipca 2021 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Piotrem Czarneckim prowadzącym działalność pod firmą Piotr Czarnecki, Biuro Inżynieryjne ,,Wektor’’ z siedzibą w Kielcach dotycząca wykonania prac urządzeniowych obejmujących opracowanie: uproszczonych planów urządzania lasów, inwentaryzacji stanu lasów, prognozy oddziaływania na środowisko. 

 • 2021-07-08

  UMOWA zawarta w dniu 07.07.2021 r.

  UMOWA zawarta w dniu 7.07.2021 r. na wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją bieżących zadań, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na wykonaniu usług geodezyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego

 • 2021-07-06

  ANEKS nr 2 z dnia 12.05.2021r.

  ANEKS nr 2 z dnia 12.05.2021r. do umowy z dnia 14.08.2020r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500- 1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie

 • 2021-07-06

  UMOWA zawarta w dniu 29 czerwca 2021 r.

  UMOWA zawarta w dniu 29 czerwca 2021 r., na świadczenie usług polegających na usuwaniu i przechowywania hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego usuniętych z dróg publicznych przebiegających przez Powiat Kielecki

Drukuj
Liczba odwiedzin
264
do góry