• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Znaleziono wiadomości: 741.

 • 2023-01-18

  Aneks -  Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach (dot. przekazania środków finansowych).

  Aneks nr 12 do umowy zawartej w dniu 22 listopada 1999r. zawarty w dniu 16 stycznia 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Aneks dotyczy przekazania dla WDK środków finansowych do realizacji zadań w wysokości 10 000,00zł. Rozliczenie wydatkowania wyżej wymienionych środków należy przedłożyć do dnia 15 grudnia 2023 r. wraz z protokołami i dowodami

 • 2023-01-17

  Aneks - GENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ‘’JUSTUS” Sp. z o. o., ‘’JUSTUS D. W. A.” Sp. z o. o. i ”JUSTUS PATROL” SP. Z O. O. (dot. dodatkowego pracownika).

  Aneks nr 1 z dnia 13 stycznia 2023r. do umowy z dnia 25 kwietnia 2022r. zawarty w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a AGENCJĄ OCHRONY OSÓB I MIENIA ‘’JUSTUS” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oraz ‘’JUSTUS D. W. A.” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie i ”JUSTUS PATROL” SP. Z O. O. z siedzibą w Krakowie. Aneks dotyczy zatrudnienia dodatkowego pracownika ochrony w celu wzmocnienia ochrony i dozoru.

 • 2023-01-17

  UMOWA POŻYCZKI - Szpital Powiatowy w Chmielniku

  UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 12 stycznia 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Szpitalem Powiatowym w Chmielniku. Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej krótkoterminowej w kwocie 500.000,00 zł. 

 • 2023-01-16

  Umowa

  Umowa licencyjna dotycząca korzystania z Pakietów "LEX w wersji ON LINE, zawrta w dniu 03.01.2023 r. w Kielcach.

 • 2023-01-13

  Aneks - Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielniku (dot. najmu).

  Aneks nr 1 zawarty w dniu 30.12.2022 r. do umowy najmu zawartej w dniu 04.02.2021 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Chmielniku a Powiatem Kieleckim. Aneks dotyczy miesięcznego czynszu za wynajmowany lokal. 

 • 2023-01-12

  UMOWA - Przygodzki Jerzy Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych „ProKomp" (dot. asysty technicznej).

  UMOWA zawarta w dniu 9 stycznia 2023 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Pan Jerzym Przygodzkim prowadzącym działalność pod nazwą Przygodzki Jerzy Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych „ProKomp". Przedmiotem umowy jest 12 miesięczny pakiet wsparcia (asysty technicznej) oprogramowania dotyczącego finansów i księgowość. 

 • 2023-01-12

  ANEKS - Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. (dot. ubezpieczenia pojazdu).

  ANEKS NR 14 z dnia 05.01.2023r. do Umowy Ubezpieczenia Generalnego z dnia 29.06.2021r. dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Kieleckiego od dnia 07.07.2021 r. do dnia 06.07.2024 r.  zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie. Aneks dotyczy włączenia do zakresu ochrony ubezpieczeniowej pojazdu. 

 • 2023-01-11

  Umowa - Pani Justyna Radek (dot. NPP).

  Umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego w 2023 roku zawarta w Kielcach w dniu 30 grudnia 2022 r., w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią Justyną Radek - Radcą prawnym.

 • 2023-01-11

  Umowa - Pan Mariusz Zebrzowski (dot. NPP).

  Umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego w 2023 roku zawarta w Kielcach w dniu 30 grudnia 2022 r., w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panem Mariuszem Zebrzowskim - Adwokatem.

 • 2023-01-11

  Umowa - Pani Ewelina Lasak (dot. NPP).

  Umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kieleckiego w 2023 roku zawarta w Kielcach w dniu 30 grudnia 2022 r., w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią Eweliną Lasak - Adwokatem.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry