• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Znaleziono wiadomości: 1148.

 • 2024-04-25

  Umowa Przekazania nr DUC/281/2023

  Umowa Przekazania nr DUC/281/2023 zawarta w dniu 23 grudnia 2023 r. na przekazanie oraz używania zestawów komputerowych (dalej zwany „sprzętem") dostarczanych w ramach projektu system do Obsługi Postępowań Administracyjnych w budownictwie.

 • 2024-04-23

  Aneks Nr 1

  Aneks Nr 1 do umowy z dnia 28.09.2023r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 • 2024-04-22

  UMOWA DZIERŻAWY - Pan Łukasz Misztal.

  UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu 19 kwietnia 2024r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Kieleckiego a Panem Łukaszem Misztalem. Przedmiotem umowy dzierżawy jest niezabudowana nieruchomości położona w obrębie 0001 Chmielnik. 

 • 2024-04-22

  Aneks nr 2 - Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielniku (dot. czynszu).

  Aneks nr 2 zawarty w dniu 02.04.2024 r. do umowy najmu zawartej w dniu 04.02.2021 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Chmielniku a Powiatem Kieleckim. Aneks dotyczy miesięcznego czynszu. 

 • 2024-04-22

  UMOWA - Agencja Ochrony Osób i Mienia Justus Sp. z o.o., Justus D. W. A. Sp. z o.o. oraz Justus Patrol Sp. z o.o. (dot. ochrony fizycznej osób i mienia).

  UMOWA zawarta w dniu 19 kwietnia 2024 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Agencją Ochrony Osób i Mienia Justus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Justus D. W. A. Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oraz Justus Patrol Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, całodobowego

 • 2024-04-17

  UMOWA

  UMOWA w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji Programu pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności".

 • 2024-04-11

  UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

  UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU zawarta w 9 kwietnia 2024 r. pomiędzy Powiatowym Zespołem Szkół w Bodzentynie a Powiatem Kieleckim.

 • 2024-04-10

  UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

  UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU w dobrym stanie technicznym, wyposażony w obowiązkowe elementy wyposażenia samochodu tj.: sprawna gaśnica, koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy oraz ewentualnie inne obowiązujące wyposażenia samochodu na terenie Unii Europejskiej.

 • 2024-04-09

  Aneks do umowy z dnia 29 grudnia 2023 r.

  Aneks do umowy z dnia 29 grudnia 2023 r., w sprawie przekazanie dotacji celowej w kwocie 45,000,00 zł przez Dotującego na rzecz Dotowanego zgodnie z uchwałą nr LXI/610/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego, zmienioną uchwałą nr LXIV/ó29/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr LXI/610/2023 Rady

 • 2024-04-09

  Aneks Nr 1do Porozumienia Nr 1/PCUM/2024

  Aneks Nr 1do Porozumienia Nr 1/PCUM/2024 w związku z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" zawartą w dniu 20 marca 2024 r. pomiędzy Miastem Kielce a Powiatem Kieleckim dokonuje się zmiany  korzystanie z pomieszczeń, o których mowa w §3, oraz ponoszone koszty o których mowa w §6

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry