• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Znaleziono wiadomości: 566.

 • 2022-07-07

  UMOWA (wykonanie pracy geodezyjnej)

  UMOWA zawarta w dniu 07.07.2022r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Piotrem Pawlikiem na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla części obrębu ewidencyjnego Tumlin w gminie Zagnańsk.

 • 2022-07-07

  UMOWA O WSPÓŁPRACY NR 2022152/0170981

  UMOWA O WSPÓŁPRACY NR 2022152/0170981 zawarta w dniu 2022-06-01 na płatności elektroniczne.

 • 2022-07-07

  UMOWA (szkolenie fryzjerskie)

  UMOWA na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1

 • 2022-07-06

  Aneks Nr 1/2022 zawarty w dniu 1 lipca 2022 r.

  Aneks Nr 1/2022 zawarty w dniu 1 lipca 2022 r. dpo umowy zawartej w dniu 29 grudnia 2021 r. zawarty pomiędzy Powiatem kieleckim a Panią Jolantą Bartoszewicz-Klimczak - Radcą Prawnym.

 • 2022-07-05

  UMOWA

  UMOWA zawarta w dniu 04.07.2022 r. na opracowanie Programów Funkcjonalno -Użytkowych (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych pod potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”. oraz „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z

 • 2022-07-05

  UMOWA (Pracownia Tomografii Komputerowej)

  UMOWA zawarta w dniu 30 czerwca 2022 r.w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach na zadanie inwestycyjne w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach pn.: .Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównegoPCUM w Kielcach przeznaczonych na Pracownię Tomografii Komputerowego".

 • 2022-07-04

  UMOWA

  UMOWA zawarta w dniu 30.06.2022 r. w Kielcach na 12 miesięczne wsparcie techniczne dla programu GRAYLOG wdrożonego przy użyciu autorskich rozwiązań i technologii Wykonawcy.

 • 2022-06-30

  UMOWA (przekazanie dotacji)

  UMOWA zawarta w dniu 29 czerwca 2022 r. w Kielcach na przekazanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

 • 2022-06-30

  UMOWA (wykonanie wyceny nieruchomości)

  UMOWA zawarta w dniu 30.06.2022 r. w Kielcach na „Wykonanie wyceny nieruchomości związanej z realizacją bieżących zadań”

 • 2022-06-30

  Aneks nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 r. do umowy z dnia 30 grudnia 2021 r.

  Aneks nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 r. do umowy z dnia 30 grudnia 2021 r. na dostawę materiałów biurowych.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry