• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Znaleziono wiadomości: 741.

 • 2023-01-05

  UMOWA - Benefit Systems Spółka Akcyjna (dot. nielimitowanego dostępu do obiektów  sportowo-rekreacyjnych).

  UMOWA zawarta w dniu 30 grudnia 2022 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów  sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego w ramach miesięcznego abonamentu na  podstawie dostępu imiennego dla 20 pracowników Starostwa

 • 2023-01-05

  UMOWA - Gmina Chmielnik (dot. dotacji).

  UMOWA z dnia 30 grudnia 2022 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej zawarta pomiędzy Stronami Gminą Chmielnik a Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach. Przedmiotem umowy jest przekazanie dotacji celowej w kwocie 36.000,00 zł przez Dotującego na rzecz Dotowanego zgodnie z uchwałą nr XLIX/497/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 • 2023-01-05

  Umowa - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach (dot. opieki medycznej).

  Umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2022 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Zleceniobiorcy do stałego, odpłatnego świadczenia dla pracowników Zleceniodawcy usług medycznych obejmujących opiekę profilaktyczną, tj. badania wstępne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne.

 • 2023-01-02

  UMOWA - Przygodzki Jerzy Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych „ProKomp" (dot. modułu „Sprzedaż z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK)").

  UMOWA zawarta w dniu 29 grudnia 2022 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Jerzym Przygodzkim prowadzącym działalność pod nazwą Przygodzki Jerzy Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych „ProKomp". Przedmiotem umowy jest 12-sto miesięcznego wsparcia (asysty technicznej) modułu „Sprzedaż z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK)".

 • 2023-01-02

  UMOWA - GARMOND PRESS S.A. (dot. zakupu prasy codziennej i czasopism periodycznych).

  UMOWA zawarta w dniu 29 grudnia 2022 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a GARMOND PRESS S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie w 2023 r. przez Dostawcę do Odbiorcy prasy codziennej i czasopism periodycznych w wersji papierowej. 

 • 2023-01-02

  UMOWA - Pracownią Architektoniczną Czora i Czora Sp. z o.o. (dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

  UMOWA zawarta w dniu 29.12.2022 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Pracownią Architektoniczną Czora i Czora Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dalej dokumentacja projektowa) wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych będących podstawą do realizacji zadania pn.: „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech

 • 2023-01-02

  UMOWA - Pracownią Architektoniczną Czora i Czora Sp. z o.o. (dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

  UMOWA zawarta w dniu 29.12.2022 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Pracownią Architektoniczną Czora i Czora Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.  Przedmiotem umowy jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży - zapewnienie

 • 2022-12-30

  UMOWA - FLOTEX POLSKA Sp. z o.o. ( dot. zakupu paliwa)

  UMOWA zawarta w dniu 28 grudnia 2022 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a FLOTEX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup paliw na terenie całego kraju do samochodów służbowych Zamawiającego tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej przy pomocy kart paliwowych w łącznej ilości do 9430 litrów. 

 • 2022-12-30

  Porozumienie - Gmina i Miasto Chęciny (dot. NNP, NPO oraz edukacji prawnej).

  Porozumienie w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zawarte w dniu 27.12.2022 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą i Miastem Chęciny. 

 • 2022-12-28

  UMOWA - Air Technika Sp.z o.o. (dot. urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych).

  UMOWA zawarta w dniu 23.12.2022r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Air Technika Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest obsługa serwisowej instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry