• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 122.

 • 2024-07-08

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE Starosty Kieleckiego z dnia 05 lipca 2024r. ,w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0013 Podmielowiec gmina Bodzentyn, oznaczonej jako działka nr 6/1 o pow. 0,0076 ha.

 • 2024-07-08

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE Starosty Kieleckiego z dnia 04.07.2024r.,  w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0013 Podmielowiec gmina Bodzentyn, oznaczonej jako działki nr 27/1, 81/1 o łącznej pow. 0,0199 ha.

 • 2024-07-08

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej 829/5 z działkami sąsiednimi, które odbędą się w dniu 31.07.2024r. o godz. 13:30 w miejscu położenia wyżej wymienionej działki w Oblęgórze przy ul. Wspólnej 48. 

 • 2024-07-08

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych : 640, 641,651, 652, 655, 656, 854, 125,127 gm. Łagów, obręb Łagów i Złota Woda, które odbędą się w dniu 22.08.2024r. w godzinach podanych w załączonej tabeli. 

 • 2024-07-08

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 02.07.2024 r. Znak: SPN.III.7821.1.6.2024 dot. realizacji inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej". 

 • 2024-07-08

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 01 lipca 2024 r. znak: W.RUZ.4210.153.2024.JSM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych w zakresie: likwidacji istniejących koryt Dopływu spod Wincentowa i Rzeki Sokołówki wraz z istniejącymi na nich przepustami i obiektami mostowymi, wykonania nowych

 • 2024-07-08

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH o wydaniu decyzji znak: KI.ZUZ.4210.55.2024.MR z dnia 3.07.2024r., którą stwierdzono wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73", udzielonego Świętokrzyskiemu Zarządowi

 • 2024-07-08

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 czerwca 2024 r. Znak W.RUZ.4210.152.2024.JGB ,w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód i urządzeń wodnych oraz na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy oraz likwidacji.

 • 2024-07-08

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia/ustalenia/ przyjęcia granic nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Morawica, gmina Morawica Miasto, powiat kielecki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1044/3 z działkami sąsiednimi: 506/13, 504, 505, 507/2, 566/41, 566/35, 566/38, 1044/2. Czynności odbędą się w dniu 05.08.2024r. o godz. 9.00 w miejscowości Morawica ,ul. Wolności 20, przy

 • 2024-07-08

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 163 położonej w obrębie ewidencyjnym Zrecze Duże gm. Chmielnik oraz działek sąsiednich, oznaczonych numerami: 120, 121, 122, 123, 124, 166, 167/2 położonych w tym samym obrębie ewidencyjnym 165/2, 164/4, i 128/2. Czynności odbędą się w dniu 07.08.2024 o godz. 9:00 przy działce nr 163.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry