• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 65.

 • 2023-04-07

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

 • 2023-04-07

  OGŁOSZENIE

  Ogłoszenie o wsparciu zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego zgłoszone w otwartym konkursie ofert w 2023r. w zakresie kultury.

 • 2023-03-31

  INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KIELECKIEGO.

  INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KIELECKIEGO (ZA OKRES OD 01-01-2022 DO 31-12-2022 R.). 

 • 2023-01-31

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 24 stycznia 2023 r. znak: WA.ZUZ.4.4211.5.2023.AM, w sprawie realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr0634T w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP0634T na ode. Od km 2+675 do km 3+890 - do skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia".

 • 2023-01-19

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE DYREKTOR ZĄRZADU ZLEWNI W KIELCACH z dnia 11 stycznia 2023 r. znak: KR.ZUZ.l.4210.249.2022. MR, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na usługę wodną w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki".

 • 2022-11-28

  Informacja.

  Informacja Starosty kieleckiego z dnia 24.11.2022 r. , w sprawie założenia powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na terenie całego powiatu kieleckiego. 

 • 2022-11-23

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu.

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 roku".

 • 2022-10-27

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT.

  Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 roku”.

 • 2022-09-26

  OGŁOSZENIE Starosty Kieleckiego.

  OGŁOSZENIE Starosty Kieleckiego z dnia 26.09.2022 r., w sprawie zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w

 • 2022-09-09

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z przygotowaniem mapy z projektami podziałów nieruchomości do wniosku o zezwolenie realizacji inwestycji pn. "BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S 74 NA ODCINKU PRZEŁOM/MNIÓW - KIELCE (S7 WĘZEŁ KIELCE ZACHÓD)

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry