• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 35.

 • 2021-02-18

  INFORMACJA NR 2/2021

  INFORMACJA NR 2/2021 STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynkówobrębu ewidencyjnego 260403_4.0001 - Chęciny obręb 1, położonego w jednostce ewidencyjnej 260403_4 - Chęciny - miasto, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

 • 2021-02-18

  INFORMACJA NR 1/2021

  INFORMACJA NR 1/2021 STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynkówobrębu ewidencyjnego 260401_2.0002 - Bieliny Kapitulne, położonego w jednostce ewidencyjnej 260401_2 - Bieliny, powiat kielecki,województwo świętokrzyskie.

 • 2021-02-17

  OBWIESZCZENIE znak: KR.ZUZ.1.4210.213.2020.GP Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.ZUZ.1.4210.213.2020.GP z dnia 10 lutego 2021 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kielcach, pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji: rozbudowa drogi powiatowej nr 0284T w msc. Brynica od skrzyżowania z droga powiatową 0286T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300.

 • 2021-02-17

  OBWIESZCZENIE znak: KR.ZUZ.4.4210.282.2020.KZ Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.ZUZ.4.4210.282.2020.KZ z dnia 8 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od KM 40+902.00 do 41+900.00).

 • 2021-02-16

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego z dnia 15 lutego 2021 r. zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach znak: FOK.O.5180.22.2018 z dnia 08.02.2019 r. w celu wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0014 Podzamcze gm. Piekoszów oznaczonej jako działka nr 37/1 o pow. 0,3300

 • 2021-02-16

  ZAWIADOMIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

  ZAWIADOMIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 04.02.2002r. znak: SKO.402/2561/243/01 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 16.11.2001r. znak: G.N.I.6017-2/00 orzekającą o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Wesoła, gmina Piekoszów o ogólnym obszarze 348,7706 ha, w

 • 2021-02-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celów ewidencji gruntów i budynków, dot. działki nr 115/2 (podlegającej podziałowi) obrębu Borki, jednostka ewidencyjna Mniów z działką nr 117/4.

 • 2021-02-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości i wyznaczenia punktów granicznych stanowiącej działkę ewidencyjną nr 823 w miejscowości JELENIÓW gmina Nowa Słupia.

 • 2021-02-11

  Informacja Starosty Kieleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  Informacja Starosty Kieleckiego z dnia 9 lutego 2021 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Eustacho w gmina Łopuszno oznaczonej jako działka nr 152/1, w celu przeprowadzenia linii elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej nN oraz dwóch stanowisk słupowych nN.

 • 2021-02-01

  Informacja Starosty Kieleckiego GN-I.6620.5.47.2019

  Informacja Starosty Kieleckiego z dnia 01.02.2021 r. o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Strawczynek oznaczonej w ewid. gruntów jako działki nr: 92, 266/1, 266/2, 266/3, 294/1, 294/2, 295, 311 o łącznej pow. 0,7000 ha obr. Strawczynek gm. Strawczyn. GN-I.6620.5.47.2019

Drukuj
Liczba odwiedzin
506
do góry