• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 59.

 • 2022-09-05

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO.

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 5 września 2022 r. znak: B-IV.672.10.2022 W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ realizowanej w ramach zadnia pod nazwą: „Rozbudowa drogi  powiatowej nr 0382T Siedlce Łukowa na odcinku od km 5+330 do km 7+923gm. Chęciny pow. Kielecki”.

 • 2022-07-08

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE O WSPIERANIU SPORTU I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ organizowanie Amatorskiej Ligi Trójek Piłkarskich oraz organizacja zabaw sportowych.

 • 2022-05-17

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 581 położonej w obrębie 0015 Rykoszyn, gm. Piekoszów z działkami sąsiednimi oznaczonymi nr 602, 580/1, 580/2, 582, 654. Wyżej wymienione czynności odbędą sie 3 czerwca 2022 od godz. 10:00 w Rykoszynie na działce nr 581.

 • 2022-04-25

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 322, 323 z działkami sąsiednimi nr 321, 324, 297, 338 położonymi w obrębie ewidencyjnym Marianów. Wyżej wymienione czynności odbędą się 19 maja 2022 r. o godzinie 12.00 w Michalej Górze przy działce nr 322 (obręb ewidencyjny Marianów). 

 • 2022-04-05

  Wykaz szkół i placówek niepublicznych Powiatu Kieleckiego.

  Wykaz szkół i placówek niepublicznych Powiatu Kieleckiego, dla których organem ewidencyjnym jest Starosta Kielecki.

 • 2022-03-29

  Przesunięcie terminu płatności w roku 2022.

  Przesunięcie terminu płatności w roku 2022 z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. 

 • 2022-03-21

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

 • 2022-02-25

  ZP-I.521.2.2022 Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach- V kadencji

  Starosta Powiatu Kieleckiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Powiatu Kieleckiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać pisemnie na załączonym Formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Kielcach  (adres: ul. Wrzosowa 44,

 • 2022-02-02

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE NR 2 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W KRAKOWIE ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na najem niżej wymienionych lokali w dwóch pozycjach przetargowych: pozycja przetargowa nr 1 - lokal nr 01 o pow. 65,3 nr, pozycja przetargowa nr 2 - lokal nr 02 o pow. 54,2 m

 • 2022-01-17

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO o konsultacjach Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry