• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 67.

 • 2022-12-20

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 19.12.2022 r., w sprawie ustalenia przebiegu granic działki nr 479 m.in z działką sąsiednią nr 480. Wyżej wymienione czynności odbędą się Tokarni, gm. Chęciny o godz. 10:00. 

 • 2022-12-02

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO.

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 24.11.2022 r. znak: GN-I.6821.5.74.2022.DG, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 287/4 położona w obr. ewid. 0013 Siedlce gm. Chęciny, w celu przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia.

 • 2022-12-02

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO.

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 24.11.2022 r. znak: GN-I.6821.5.75.2022.DG, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 647 położona w obr. ewid. 0017 Stara Słupia gm. Nowa Słupia, w celu przeprowadzenia sieci wodociągowej.

 • 2022-12-02

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO.

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 24.11.2022 r. Znak: GN-I.6821.5.72.2022.DG, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 469 położona w obr. ewid. 0007 Dębska Wola gm. Morawica, w celu udzielenia zezwolenia na umieszczenie urządzeń łączności publicznej w postaci infrastrukturytelekomunikacyjnej Systemu ERTMS/GSM-R.

 • 2022-11-28

  Informacja.

  Informacja Starosty kieleckiego z dnia 24.11.2022 r. , w sprawie założenia powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na terenie całego powiatu kieleckiego. 

 • 2022-11-23

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu.

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 roku".

 • 2022-10-27

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT.

  Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 roku”.

 • 2022-10-14

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 13.10.2022 r., w sprawie wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic nieruchomościpołożonych w obrębie ewidencyjnych 0006 Malmurzyn, powiat kielecki, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr : 438. Wyżej wymienione czynności odbędą się 04.11.2022 od godz. 9:30 w miejscowości Malmurzyn (na gruncie).

 • 2022-09-26

  OGŁOSZENIE Starosty Kieleckiego.

  OGŁOSZENIE Starosty Kieleckiego z dnia 26.09.2022 r., w sprawie zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w

 • 2022-09-09

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z przygotowaniem mapy z projektami podziałów nieruchomości do wniosku o zezwolenie realizacji inwestycji pn. "BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S 74 NA ODCINKU PRZEŁOM/MNIÓW - KIELCE (S7 WĘZEŁ KIELCE ZACHÓD)

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry