• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 48.

 • 2021-07-14

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia/ustalenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów - działki ewidencyjnej nr 533/6 położonej w Ługach, obręb 0014, gmina Chmielnik z działkami sąsiednimi.

 • 2021-07-13

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie z dnia 12 lipca 2021r., znak: GN-I.6821.1.6.2021.AG o wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 474/4 położona w obrębie Zagnańsk, gm. Zagnańsk. 

 • 2021-07-13

  Obwieszczenie Starosty Kieleckiego

  Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 9 lipca 2021 r., znak: GN-I.6821.1.12.2019.AG w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

 • 2021-07-13

  Obwieszczenie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGWWP

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 lipca 2021 r., znak: KR.RUZ.4210.25.2021.MB. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wodociągi Kielce Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych. 

 • 2021-07-12

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie w sprawie czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonej w operacie ewidencji gruntów pod numerem 41 z działką oznaczoną nr 40 obręb 0001 Chełmce, gmina Strawczyn. 

 • 2021-07-12

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dokonywanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Górno w gminie Górno

 • 2021-07-09

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 316 położona w obr. ewid. Łukowa gm. Chęciny, w celu przeprowadzenia linii kablowej ziemnej SN 15 kV. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im rzeczowe prawa do w/w

 • 2021-07-09

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 570/1 położona w obr. ewid. Kostomłoty I gm. Miedziana Góra, w celu przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE 0,5 MPa

 • 2021-07-08

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH w sprawie udzielenia w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0284T w msc. Brynica od skrzyżowania z drogą powiatową 0286T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300” pozwolenia wodnoprawnego

 • 2021-07-08

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH w sprawie udzielenia w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0284T w msc. Brynica od skrzyżowania z drogą powiatową 0286T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300 pozwolenia wodnoprawnego

Drukuj
Liczba odwiedzin
1636
do góry