• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 110.

 • 2024-04-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości w dniu 30.04.2024 r., o godz. 10:00 w miejscowości Górno Parcele, gm. Górno, na działce nr 647.

 • 2024-04-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o ustaleniu przebiegu granic w dniu 30.04.2024 r. o godz. 10:00 w Krajno Parcele oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 647.

 • 2024-04-12

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic w dniu 30.04.2024 r. o godz. 10:00 w Krajno Parcele oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 646.

 • 2024-04-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości w dniu 30.04.2024 r., o godz. 10:00 w miejscowości Górno Parcele, gm. Górno.

 • 2024-04-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE ustalenia przebiegu granic nieruchomości w dniu 30.04.2024 r. o godz. 14.00 w miejscowości Zagrody, gm. Nowiny, dla dz. nr 226/102.

 • 2024-04-12

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE Sądu Rejonowego w Kielcach do odbioru depozytu w toku licytacji Komorniczej w sprawie I Co 3465/10, która to należność ma być wypłacona na rzecz nieznanych spadkobierców Marka Tarnowskiego na ich wniosek.

 • 2024-04-12

  Ogłoszenie o Zarządzeniu Nr 48/2024 wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Zarządzenie Nr 48/2024 wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzeczwspółwłaściciela, udziału Skarbu Państwa w wysokości 3/4 w nieruchomości położonej w obrębie 0003 Chańcza gm. Raków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 722 o pow. 0,2700 ha.

 • 2024-04-11

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE o zezwoleniu dla Mariusza Kopeć na złożenie o depozytu sądowego kwoty 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych)tytułem spłaty wymaganej wierzytelności wynikającej z tytułu pożyczki udzielonej na budowę obory i chowem krów mlecznych na warunkach określonych w oświadczeniu Banku Spółdzielczego w Chęcinach z dnia 11 czerwca 1977 roku.

 • 2024-04-11

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE o złożeniu do depozytu sądowego kwoty 107,36 zł tytułem zapłaty jednorazowego wynagrodzenia na rzecz Anety Śliwińskiej za ustanowienie służebności przesyłu.

 • 2024-04-11

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE o złożeniu do depozytu sądowego kwoty 107,36 zł tytułem zapłaty jednorazowego wynagrodzenia na rzecz Marzeny Nawrot za ustanowienie służebności przesyłu.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry