• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 65.

 • 2023-06-02

  OGŁOSZENIE.

  OGŁOSZENIE z dnia 02.06.2023 r. znak: GN-I.683.3.22.2022.WK, w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 1554008 Osiny-Lizawy polegająca na budowie nowego odcinka drogi klasy D od km 0+016,21 do km 0+220,0 - odcinek nr 1 oraz od km 0+000,00 do km 0+715,00 - odcinek nr 2".

 • 2023-06-01

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 29.06.2023r. o godz. 12.00 w miejscowości Wilków, gm. Bodzentyn o. w. zostanie przeprowadzone przyjęcie/ustalenie granic określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 218/2 z działkami sąsiednimi numer: 77/1 dr, 218/4,220/2,220/4,939/1,939/2, 220/2 z działkami sąsiednimi numer: 75/1 dr, 77/1 dr, 218/2, 218/4, 220/3, 220/4, 225/1, 226/1, 227/3, 227/6, 227/8,

 • 2023-06-01

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów/wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości działek 125/2, 126/9, obręb Borków, gmina Daleszyce, skierowanego do: Katarzyny Rycombel - właścicieli działek 126/5, 125/3.

 • 2023-06-01

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 22 czerwca 2023r. odbędzie się wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic części działki numer 349 położonej w obr. Wykień, gm. Miedziana Góra, z działkami sąsiednimi, tj: 296, 348, 350. Spotkanie na gruncie odbędzie się przy przedmiotowej działce.

 • 2023-06-01

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 30.06.2023 roku na działce 17/11 obręb Łagów przy ujściu rzeki Sosna do rzeki Łagowianka w Łagowie o godzinie 11.30 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek: 856, 85/11, 29, 857/1, 857/2, 857/3, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14 obr. Łagów.

 • 2023-05-29

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH z dnia 22 maja 2023 r. znak:  KR.ZUZ.1.4210.96.2023.AM, w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1194T w miejscowości Drochów Górny". 

 • 2023-05-23

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE z dnia 22.05.2023 r. znak: B-IV.672.24.2022, w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny”.

 • 2023-05-09

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 08.05.2023 r., w sprawie ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcie granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 461 z działkami sąsiednimi (460/1, 460/4). Wyżej wymienione czynności odbędą się 07.06.2023 r. o godz. 12:00 w miejscowości Podpolichno.

 • 2023-05-05

  OGŁOSZENIE.

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 04.05.2023 r. znak: GN-1.6821.2.10.2023.KS, w sprawie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym Podpolichno gm. Chęciny oznaczonej jako działka nr 697.

 • 2023-05-05

  OGŁOSZENIE.

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 04.05.2023 r. znak: GN-1.6821.2.9.2023.KS, w sprawie sposobu korzystaniaz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym Podpolichno gm. Chęciny oznaczonej jako działka nr 710.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry