• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 16.

 • 2021-01-13

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego

  STAROSTA KIELECKI informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 2/1, 23, 63/5, 63/10 położone w obr. Nida gm. Morawica, w celu przeprowadzenia napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Radkowice - Wolica.

 • 2021-01-13

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonej w Leszczynach, gm. Górno, działka nr 336/2.

 • 2021-01-12

  OGŁOSZENIE Sądu Rejonowego w Kielcach Sygn. akt VIII Ns 250/20

  OGŁOSZENIE Sądu Rejonowego w Kielcach o złożeniu do depozytu sądowego kwoty 13 740 złotych (trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w Chełmcach gmina Strawczyn, obręb 0001 Chełmce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42/1 o powierzchni 0,0049 ha. Sygn. akt VIII Ns 250/20

 • 2021-01-12

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak: KR.ZUZ. 1.423.3.2020.RZ

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak: KR.ZUZ. 1.423.3.2020.RZ z dnia 4 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak: KR.ZUZ.1.421.127.2018.RZ z dnia 16 listopada 2018 r. legalizującą, przebudowę wykonaną bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, przez Gminę Górno, urządzenia wodnego - przydrożnego rowu otwartego przy drodze gminnej 325044T, usytuowanego, na

 • 2021-01-11

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ w dniu 08.01.2021r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Kieleckiego została wydana decyzja NR 1/ 2021 znak : jw. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 0314T w miejscowości Wilków, gm. Bodzentyn polegającej na budowie

 • 2021-01-04

  Informacja o wynikach wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

  Informacja o wynikach wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Starostwie Powiatowym w Kielcach oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu kieleckiego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-01 14:22
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-17 10:55
Wytworzenie publikacji
Jedynak Agnieszka 2019-01-02 10:12
Zatwierdzenie
Jedynak Agnieszka 2019-01-02 10:12
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
134
do góry