• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 110.

 • 2024-04-18

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 21.05.2024 r. o godz. 8:00 pod adresem Husarska 7B, nastąpi ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 339/1 z działkami sąsiednimi (339/2 ).

 • 2024-04-17

  Obwieszczenie Starosty Kieleckiego

  Obwieszczenie Starosty Kieleckiego na budowie drogi gminnej w ramach inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej” na terenie gminy Nowa Słupiaw powiecie kieleckim.

 • 2024-04-16

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ciągu komunikacyjnego w Bodzentynie, na działkach o nr ewid.: 2991, 2992, 3028 obręb 0001 Bodzentyn, gmina Bodzentyn.

 • 2024-04-16

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO dotyczace przebudowy drogi powiatowej DP0633T na odc. od km 2+475 do km 5+600 - od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały”, na terenie gminy Nowa Słupia w powiecie kieleckim.

 • 2024-04-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 07.05.2024r. o godz. 9:00 w miejscowości Lesica na działce 922 z działkami nr: 921, 854/1, 923, 875.

 • 2024-04-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów, wznowienia znaków granicznych w dniu 07.05.2024 r. o godz. 14:00 w miejscu położenia działki 2293/1, 931 w Szczukowicach.

 • 2024-04-15

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz wyznaczeniu/wznowieniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków w dniu 26.04.2024 r. o godzinie 13:00 działka nr 238 położona obręb 0011 Zachełmie, gmina Zagnańsk.

 • 2024-04-15

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZĄRZADU ZLEWNI W KIELCACH w sprawie udzielenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kielcach, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z drogi powiatowej Nr 0318T Leszczyny - Krajno - Drugie - Porąbki - Bieliny od km 9+320,60 do km 11+233,20, istniejącymi wylotami do rowów i cieków.

 • 2024-04-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz o czynnościach celem określenia granic posiadania do celów zasiedzenia w dniu 06.05.2024 r. o godz. 11.00 w miejscu Wólka Kłucka jako działka nr 307, 298 położona w obr. Wólka Kłucka z działkami sąsiednimi nr 308/1, 308/2, 343, 306, 302, 297, 299, 278.

 • 2024-04-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 17.05.2024 r. o godz. 09:30 w BRZECHOWIE gm. Daleszyce na działkach nr 45/1 z działką sąsiednią nr 50/1.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry