• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 23.

 • 2021-05-04

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - w dniu 28.05.2021 r. o godz. 9.00 w Czyżowie, na działce nr 311/1 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 311/1 z działkami 311/2, 311/3, 309, 308, 95.

 • 2021-04-30

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 481, 482 dla celów ewidencji gruntów i budynków Obręb Staszów, gmina Mniów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.

 • 2021-04-30

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w dniu 01.06.2021r. o godz. 9.30 w Siedlcach (na gruncie) położonym w obrębie ewidencyjnych 0013 Siedlce, powiat kielecki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23.

 • 2021-04-27

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO - wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO - WODY POLSKIE - o wydaniu decyzji z dnia 22 kwietnia 2021 r., znak: KR.RUZ.4213.7.2020, stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów dewonu środkowego, ze studnizlokalizowanej na dz. nr ew. 324/68 obręb Bilcza, dla potrzeb produkcyjnych i socjalno - bytowych udzielonego w pkt I. decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w

 • 2021-04-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE o czynnościach  wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych: - jedn. ewid. Łagów obr. Płucki nr 323/1, 323/2, 324, 325, 327/2, 327/1, 327/7,349/1, 351, 352, 353, 331/2, 332/2, 358 z działkami sąsiednimi o nr 350,359,329, 349/2, 354/1, 354/2, 330, 331/1, 332/1, 322, 357/1, 357/2.

 • 2021-04-14

  Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

  Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 r.

 • 2021-04-14

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO: o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Łagów gm. Łagów oznaczonej jako działka nr 1640/2 poprzez udzielenie zezwolenia na umieszczenie na działce napowietrznego kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii nN, na odcinku 19,6 m, a także ułożenie

 • 2021-04-08

  OGŁOSZENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH

  OGŁOSZENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w Chełmcach, gmina Strawczyn, obręb 0001 Chełmce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 42/2. 

 • 2021-03-31

  Informacja o wysokości wskaźnika zwiększającego w 2021 r.

  Informacja o wysokości wskaźnika zwiększającego w 2021 r. na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 • 2021-03-19

  Informacja Starosty Kieleckiego znak: GN-I.6620.5.28.2020

  Informacja Starosty Kieleckiego znak: GN-I.6620.5.28.2020 o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Zrecze Małe oznaczonej w ewid. gruntów jakc działki nr 169, 311/2 o łącznej pow. 0,1933 ha położone w obr. ewid. Zrecze Małe gm. Chmielnik

Drukuj
Liczba odwiedzin
1096
do góry