• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 40.

 • 2021-09-09

  UCHWAŁA Nr 214/294/2021 ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH z dnia 8 września 2021 r

  UCHWAŁA Nr 214/294/2021 ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH z dnia 8 września 2021 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

 • 2021-09-08

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE w sprawie wykazu szkół i placówek niepublicznych Powiatu Kieleckiego, dla których organem ewidencyjnym jest Starosta Kielecki

 • 2021-09-02

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 595/1 położona w obr. ewid. Pierzchnica gm. Pierzchnica, w celu przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia

 • 2021-09-02

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 52/2 i nr 119/4 położone w obr. ewid. Czaplów gm. Bieliny, w celu demontażu linii napowietrznej SN 15 kV

 • 2021-09-02

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 493/2 położona w obr. ewid. Szczukowskie Górki gm. Piekoszów i działka nr 1250/3 położona w obr. ewid. Szczukowice gm. Piekoszów, w celu udzielenia zezwolenia na umieszczenie urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej

 • 2021-09-02

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 119/4 położona w obr. ewid. Czaplów gm. Bieliny, w celu przeprowadzenia linii kablowej SN 15 kV

 • 2021-09-02

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr: 62, 106, 107 położone w obr. ewid. Siedlce gm. Chęciny, nr 145 położona w obr. ewid. Ostrów gm. Chęciny, nr 554 położona w obr. ewid. Wolica gm. Chęciny, w celu przeprowadzenia napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Radkowice - Wolica.

 • 2021-08-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE  że w dniu 30.08.2021 r. o godz. 9.00 w miejscu położenia w/w nieruchomości nastąpi okazanie przebiegu granic działki podlegającej podziałowi z działkami przyległymi

 • 2021-08-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 07.09.202Ir. o godz. 11:00 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia/wyznaczenia/przyjęcia granic nieruchomości do celów jej zasiedzenia, położonej w miejscowości Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 391/4 z działkami przyległymi 8/77,8/78, 390/9,392/3,392/5,392/6, 392/7.

 • 2021-08-09

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości nr 847, 858/1- obręb 0009 MÓJCZA Niniejsze zawiadomienie dotyczy działki nr 851 - obręb Mójcza

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry