• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 56.

 • 2022-06-27

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO na rozbudowę drogi na działce nr ewid. 604 oraz częściowo na działce nr ewid. 637/ 6 w miejscowości Chęciny                  (w obrębie 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)”

 • 2022-06-24

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach PGWWP

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach PGWWP z dnia 14 czerwca 2022 r., znak: KR.ZUZ.1.4210.40.2022.GP wydania decyzji udzielającej DINO POLSKA S.A., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbiórki fragmentu drenażu melioracji wodnych i wykonanie instalacji łączącej czynne punkty drenażu na działkach ewid. 628/3, 629/2, 629/3, 630, 631, 633/1, obręb 0009 Promnik, gm. Strawczyn.

 • 2022-06-22

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach dotyczące pozwoleń wodnoprawnych w zakresie wykonania urządzeń wodnych i usługi wodnej w ramach zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu.

 • 2022-06-21

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO.

  OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 21.06.2022 r. znak: Znak: B-IV .672.15.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 346020T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk gm. Miedziana Góra o budowę odcinka rowu na dł. ok. 370 m , powiat kielecki , województwo świętokrzyskie.

 • 2022-06-21

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. znak: SPN.III.7821.1.6.2022 w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 9/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 20.04.2022 r., znak : B-II.672.39.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+882,77 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0384T od km 6+104,71 do km

 • 2022-05-17

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 581 położonej w obrębie 0015 Rykoszyn, gm. Piekoszów z działkami sąsiednimi oznaczonymi nr 602, 580/1, 580/2, 582, 654. Wyżej wymienione czynności odbędą sie 3 czerwca 2022 od godz. 10:00 w Rykoszynie na działce nr 581.

 • 2022-05-04

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 25.04.2022 r. dotyczące czynności geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości, położone w obrębie geodezyjnym Jaworzno, gm. Piekoszów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 608. Wyżej wymienione czynności odbędą się 21.05.2022r. o Rodz. 10,00 w miejscowości Jaworzno, gminaPiekoszów. 

 • 2022-05-04

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 6 kwietnia 2022 r. znak: GN-III.6040,2620.2022 dotyczące czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 172/1 obręb 0020 Krężolek. Wyżej wymienione czynności odbędą się 9 maja 2022 r., o godzinie 09:00 w Krężolku gm. Łopuszno.

 • 2022-05-04

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza 19,stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego.Wyżej wymieniona nieruchomość jest znaczona w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0024, jako działka nr 64 o pow. 0,0945 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr

 • 2022-05-04

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE, w sprawie przeprowadzenia czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych, a w przypadku braku danych do wyznaczenia, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 43 z działką sąsiednią nr 7. Wyżej wymienione czynności odbędą sie dniu 19.05.2022r. w Sierakowie gm. Daleszyce.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry