• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 71.

 • 2023-01-30

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE z dnia 26 stycznia 2023 r. znak: KR.RUZ.4210.304.2022 w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: - likwidację odcinków rowów drogowych wraz ze znajdującą się w ich obrębie zabudową; - wykonanie odcinków rowów drogowych wraz z urządzeniami związanymi z nimi funkcjonalnie; - wykonanie przepustów na rowach drogowych; - zarurowanie rowu drogowego; - wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej; - likwidacja prowadzonych

 • 2023-01-27

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH z dnia 19 stycznia 2023 r. znka: KR.ZUZ. 1.4210.237.2022. GP, sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km: 5+330 do km 7+923 w miejscowości Siedlce-Łukowa, gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie".

 • 2023-01-27

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 24.01.2023 r., dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Krajków nr: 0012, gmina: Pawłów.

 • 2023-01-27

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 24.01.2023 r. dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków: obręb Nieczulice nr: 0015, gmina Pawłów. 

 • 2023-01-26

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 25.01.2023 r. znak: GN-I.6821.1.3.2022.KS, w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym Sitkówka-Nowiny gm. Nowiny składającej się z działek nr 157, 796 oraz 797 poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przez ww. działki przewodu służącego do odprowadzania wód deszczowych

 • 2023-01-25

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 23.01.2023 r., w sprawie ustalenia przebiegu granic nieruchomości/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych/ przyjęcia granic nieruchomości. Wyżej wymienione czynności odbędą się 20.02.2023 r. o godz. 9:00 w miejscowości Nowa Huta na gruncie zostaną przeprowadzone w/w czynności dla działki 283/1 z działkami sąsiednimi.

 • 2023-01-25

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 23.01.2023 r., w sprawie ustalenia przebiegu granic nieruchomości/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych. Wyżej wymienione czynności odbędą się 20.02.2023r. o godz. 11:00 w miejscowości Płucki na gruncie zostaną przeprowadzone w/w czynności dla działki 206 z działkami sąsiednimi.

 • 2023-01-25

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE z dnia 23.01.2023 r., w sprawie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 10 i 11 z działkami bezpośrednio przyległymi, położonymi w obrębie ewidencyjnym 0003 BIELINY PODUCHOWNE, jedn. ewiden. 260401_2 Bieliny. Wyżej wymienione czynności odbędą się 21.02.2023 r. o godz. 14:00.

 • 2023-01-20

  Informacja Starosty Kieleckiego.

  Informacja Starosty Kieleckiego z dnia 19.01.2023 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 239/5 położona w obr. ewid. 0009 Kaniów gm. Zagnańsk, w celu przeprowadzenia linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV wraz ze złączem kablowym ZK/SN.

 • 2023-01-19

  OBWIESZCZENIE.

  OBWIESZCZENIE DYREKTOR ZĄRZADU ZLEWNI W KIELCACH z dnia 11 stycznia 2023 r. znak: KR.ZUZ.l.4210.249.2022. MR, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na usługę wodną w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki".

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry