• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 62.

 • 2022-02-25

  ZP-I.521.2.2022 Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach- V kadencji

  Starosta Powiatu Kieleckiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Powiatu Kieleckiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać pisemnie na załączonym Formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Kielcach  (adres: ul. Wrzosowa 44,

 • 2022-02-02

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE NR 2 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W KRAKOWIE ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na najem niżej wymienionych lokali w dwóch pozycjach przetargowych: pozycja przetargowa nr 1 - lokal nr 01 o pow. 65,3 nr, pozycja przetargowa nr 2 - lokal nr 02 o pow. 54,2 m

 • 2022-01-17

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO o konsultacjach Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030

 • 2022-01-14

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Zagrody gm. Nowiny oznaczonej jako działka nr 360 oraz ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Zagrody gm. Nowiny oznaczonej jako działka nr 359

 • 2021-12-20

  Informacja Starosty Kieleckiego

  Informacja Starosty Kieleckiego z dnia 9 grudnia 2021 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 708 położona w obr. ewid. Bolechowice gm. Nowiny, w celu przeprowadzenia wodociągu.

 • 2021-12-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 07.01.2022 o godzinie 10:00 zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych oraz ustalenia granic działki nr 140 oraz części działki nr 141 z działkami sąsiednimi w tym z działkami nry 135, 139, 142,143/2,144 i 148 położonymi w msc. Ruda Zajączkowska, gm. Łopuszno

 • 2021-12-15

  Informacja Starosty Kieleckiego

  Informacja Starosty Kieleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 271 położona w obr. ewid. Łukowa gm. Chęciny, w celu przeprowadzenia linii kablowej ziemnej SN 15 kV. 

 • 2021-11-30

  OGŁOSZENIE

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 roku

 • 2021-10-29

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarządu Powiatu w Kielcach

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarządu Powiatu w Kielcach na realizację zadania publicznego pod nazwą Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 roku

 • 2021-10-21

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 roku.”

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry