• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 110.

 • 2023-10-25

  ZAWIADOMIENIE.

  ZAWIADOMIENIE, w sprawie wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu oraz przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 755/2, 755/8 obręb 0011 Radlin. Wyżej wymienione czynności odbędą się 16.11.2023r. o godz. 10:00. 

 • 2023-10-20

  Ogłoszenie konkursu.

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2024 roku."

 • 2023-09-26

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego.

  Starosta Kielecki ogłasza naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2024 roku”. Uchwała Nr 399/317/2023 Zarządu

 • 2023-09-20

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE o udzieleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwoleń wodnoprawnych likwidację rowów melioracyjnych i rowów odwodnieniowych wraz mz zabudową w ich obrębie, wykonanie rowów melioracyjnych wraz z zabudową w ich obrębie, odcinkową likwidację starorzecza rzeki Bobrzy, zarurowanie starorzecza rzeki Bobrzy, prowadzenie przez wody powierzchniowe Dopływu z Miedzianej Góry obiektu mostowego i przepustów,

 • 2023-09-20

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH zawiadamia o wydaniu postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak: KR.ZUZ.1.4210.49.2023.MR z dnia 16.08.2023r., którą udzielono na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i

 • 2023-08-09

  Informacja.

  Informacja w sprawie wyników naboru wniosków do zgłoszenia przez Powiat Kielecki w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga.

 • 2023-08-09

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI.

  WYKAZ NR DN-NB-40/20 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU, dotyczy stanowiska postojowego nr 28, które znajduje się w  garażu budynku wielorodzinnym przy ul. Szwedzkiej 1 T.

 • 2023-04-07

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

 • 2023-04-07

  OGŁOSZENIE

  Ogłoszenie o wsparciu zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego zgłoszone w otwartym konkursie ofert w 2023r. w zakresie kultury.

 • 2023-03-31

  INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KIELECKIEGO.

  INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KIELECKIEGO (ZA OKRES OD 01-01-2022 DO 31-12-2022 R.). 

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry