• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 60.

 • 2021-08-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE  że w dniu 30.08.2021 r. o godz. 9.00 w miejscu położenia w/w nieruchomości nastąpi okazanie przebiegu granic działki podlegającej podziałowi z działkami przyległymi

 • 2021-08-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 07.09.202Ir. o godz. 11:00 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia/wyznaczenia/przyjęcia granic nieruchomości do celów jej zasiedzenia, położonej w miejscowości Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 391/4 z działkami przyległymi 8/77,8/78, 390/9,392/3,392/5,392/6, 392/7.

 • 2021-08-09

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości nr 847, 858/1- obręb 0009 MÓJCZA Niniejsze zawiadomienie dotyczy działki nr 851 - obręb Mójcza

 • 2021-08-09

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE O złożeniu do depozytu sądowego kwoty 15.922 (piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) złote tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności części nieruchomości o pow. 0,0479 ha, wydzielonej z nieruchomości położonej w obrębie 1 Chmielnik, gmina Chmielnik, oznaczonej jako działka nr 622/3, pow. 1,0555 ha

 • 2021-07-26

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

 • 2021-07-13

  Obwieszczenie Starosty Kieleckiego

  Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 9 lipca 2021 r., znak: GN-I.6821.1.12.2019.AG w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

 • 2021-07-05

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW POWIATU KIELECKIEGO

 • 2021-06-10

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE w sprawie czynności ustalenia przebiegu granic działki do celów ewidencji gruntów i budynków w związku z modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu LEŚNA STARA WIEŚ 

 • 2021-06-10

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie w sprawie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 217 z działką nr 218, obręb 0008 MALESZOWA, gmina PIERZCHNICA.

 • 2021-06-10

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie w sprawie czynności ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków działek  771, 772 obrębu Kostomłoty Drugie, jednostka ewidencyjna Miedziana Góra z działką 2887.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry