• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 67.

 • 2021-12-16

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 07.01.2022 o godzinie 10:00 zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych oraz ustalenia granic działki nr 140 oraz części działki nr 141 z działkami sąsiednimi w tym z działkami nry 135, 139, 142,143/2,144 i 148 położonymi w msc. Ruda Zajączkowska, gm. Łopuszno

 • 2021-12-15

  Informacja Starosty Kieleckiego

  Informacja Starosty Kieleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 271 położona w obr. ewid. Łukowa gm. Chęciny, w celu przeprowadzenia linii kablowej ziemnej SN 15 kV. 

 • 2021-11-30

  OGŁOSZENIE

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 roku

 • 2021-10-29

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarządu Powiatu w Kielcach

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarządu Powiatu w Kielcach na realizację zadania publicznego pod nazwą Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 roku

 • 2021-10-21

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego

  Ogłoszenie Starosty Kieleckiego w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 roku.”

 • 2021-09-09

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

  OGŁOSZENIE STAROSTY KIELECKIEGO W SPRAWIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW POWIATU KIELECKIEGO

 • 2021-09-08

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE w sprawie wykazu szkół i placówek niepublicznych Powiatu Kieleckiego, dla których organem ewidencyjnym jest Starosta Kielecki

 • 2021-08-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE  że w dniu 30.08.2021 r. o godz. 9.00 w miejscu położenia w/w nieruchomości nastąpi okazanie przebiegu granic działki podlegającej podziałowi z działkami przyległymi

 • 2021-08-12

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że w dniu 07.09.202Ir. o godz. 11:00 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia/wyznaczenia/przyjęcia granic nieruchomości do celów jej zasiedzenia, położonej w miejscowości Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 391/4 z działkami przyległymi 8/77,8/78, 390/9,392/3,392/5,392/6, 392/7.

 • 2021-08-09

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE że zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości nr 847, 858/1- obręb 0009 MÓJCZA Niniejsze zawiadomienie dotyczy działki nr 851 - obręb Mójcza

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry